Ya Rab bizi kendine kul kabul et!

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Ya Rab bizi kendine kul kabul et!

Dua, ilahi iradenin farkında olmak demektir. Dua ile insan sonsuz kudret ve merhamet sahibi yaratıcısına elleriyle beraber gönlünü de açar. Bu şekilde insan, sebepleri bir kenara itip, bütün kainata zafiyetini ilan ederek, Rabbine yönelir. Bu samimi yöneliş, insanı en büyük mertebe olan kulluk zirvelerine doğru kanatlandıracaktır.

Dua; bir yakarış.. zayıftan güçlüye, zelilden azize ve küçükten büyüğe bir yöneliştir. Bu yöneliş semalar ötesine bir arz–ı hâldir. Gönülden, Gönüller Sahibi’ne bir iç döküştür.Gelin şimdi hep birlikte Amin diyelim...

Ya Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etme zamanına kadar bizi emanette emin kıl.
Ya Rab! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluşu diliyoruz.
Ya Rab! Nefsimizin kötülüklerinden Sana sığınıyoruz.
Ya Rab! Bizi salih amellere ve güzel ahlâka ilet. Zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülüklerden de ancak Sen alıkoyarsın.
Ya Rab! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, icabet edilmeyen duadan Sana sığınıyoruz.
Ya Rab! Nimetin zevalinden, afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınıyoruz.
Ya Rab! Sıkıntıdan, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınıyoruz.
Ya Rab! Hatalarımızı kar ve dolu suyu ile yıka, kalbimizi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Ve bizimle günahlarımızın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.
Ya Rab! Bizlere kendimizi bulmayı ilham et.
Ya Rab! Bizleri sev, gören gözümüz, işiten kulağımız, tutan elimiz, yürüyen ayağımız ve konuşan dilimiz eyle.
Ya Rab! Huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülüklerinden Sana sığınıyoruz.
Ya Rab! Bizlere iki cihan saadeti ver. Her iki cihanda bizi gaye–i hayalimize ulaştır.
Ya Rab! Bizlere hayırlı ölüm nasip et. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınıyoruz. Allahım! Senden, her an yalvaran diller, korkudan ürperen gönüller istiyoruz. Tevbelerimizi kabul et. Bizi günahlardan arındır, dua ve isteklerimize cevaplar lutfeyle! Delil ve burhanlarımızı hedefine yönlendir, kalplerimizin ufkunu aç, dilimizi doğruluğa bağla ve gönül kirlerimizi temizle! Allahım!

Senden her işimizde sebat, Kur’an yolunda kararlılık ve nimetlerine karşı da duyarlılık hissi bekliyoruz. Kapına yönelenleri boş çevirme! İtaatte bulunanlara bol bol karşılık ver, Sana baş kaldıranlara da doğru yolu göster. Allahım! Muzdariplerin dualarını icabetle taçlandır, sıkıntıda bulunanları lütfunla şâd eyle, hasta ruhlara hususi muamelede bulun, küfür ve ilhad içinde bocalayanlara da nurunu göster; göster de kalmasın hiçbir yanda karanlık bir nokta!.. Allahım!

Sevgini, Seni sevenin sevgisini ve Sana yaklaştıran sevgiyi bize nasip et. (Amin)
 
Üst Alt