Vatanı için ölen asker namaz kılmasa da şehit olur mu?

eMeKLi uYuSS

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
420
Mesela askerde vatanı için ölen biri şehittir deniliyor. Yalnız herkes şehid olabilir mi? Mesela müslüman ama herzaman beş vakit namazını kıl(a)mayan biride vatanı için ölünce şehit midir ve sorgusuz sualsiz cennete girer mi yoksa beş vakit namaz kıl(a)mayan biri önce cehennemde yanıp sonramı şehitlik mertebesine ulaşacaktır?

Vatanı için şehid olan bir asker eğer müslüman ise şehid hükmündedir ve kul hakkı dışında bütün günahları affolunur. Bu bakımdan namaz borçları da inşallah affolunur.

Hem dünya hem de âhiret itibariyle şehid sayılan kimselere, şehîd-i kâmil denir. Bunlar muharebede öldürülenler, yahut âsiler, eşkıyalar, anarşistler veya evinde hırsızlar tarafından gadren ve zulmen öldürülen kimselerdir. Bir müslümanın şehîd-i kâmil sayılabilmesi için 6 şart lâzımdır:

1 - Müslüman olmak.
2 - Akıllı olmak.
3 - Bâliğ olmak.
4 - Cünüp olmamak, hayız ve nifas hâlinde bulunmamak.
5 - Vurulmanın akabinde hemen ölmüş olmak. Vurulduktan sonra, ölmeden önce, yeyip içer, tedavi görürse, vurulduğu yerden başka tarafa taşınırsa veya üzerinden bir namaz vakti geçecek kadar yaşarsa, kâmil şehidlik kısmından çıkar. Uhrevî şehîd olur.
6 - Öldürülmüş olmasından dolayı, öldüren kimseye kısas icab etmek. Yani, kasden öldürülmüş olmak. Hatâen öldürülme durumlarında, katile kısas vâcib olmadığı için, maktûl şehîd-i kâmil kısmına girmez. Şehîd-i kâmiller, yıkanmadan kanlı elbiseleri ile gömülürler. Hz. Ömer ile Hz. Ali'de bu şartlardan biri bulunmadığı için yıkandılar; Hz. Osman ise, yıkanmadan gömüldü.
 
Üst Alt