Vahdet-i vücûd:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81

Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) muhabbetle zikir yapması esnâsında, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutup, yalnız O'nu bilmesi hâli
"Vahdet-i vücûd vardır Her şeyde Allahü teâlâyı görüyoruz ve her şey O'dur" diyen tasavvuf büyükleri; her şey Allahü teâlâ ile birleşmiş, O, her şeyden ayrı değil, her şeye benzer, bu âlem ile berâber ve birlikte var oldu, işte O görünüyor gibi şeyl eri demek istemiyorlar Böyle söylemek îmânı giderir Allahü teâlâ mahlûkları (yarattıkları) ile birleşik değildir Onların aynı değildir Onlara benzer değildir O, hep var idi, hep öyledir O, hiçbir bakımdan mahlûklarına, yarattıklarına benzemez, O'nun varlığı lâzımdır O'ndan başkası olsa da olur, olmasa da O büyüklerin her şey O'dur demeleri, hiçbir şey yoktur
Yalnız O vardır Her şey Allahü teâlânın yaratması ile meydana gelmiştir demektir Tasavvuf büyükleri hâricde, eşyânın varlığını vehmî, hayâl olarak biliyor Böyle vücûd devamlıdırYâni bizim vehmimizin yok olması ile yok olmaz Âhiretin sonsuz hayâtını bu vücûda (varlığa) bağlı bilirler Âlimler eşyâyı hâricde mevcud bilir, âhiretin sonsuz hayâtı, bu eşyâya göre olacaktır der Bununla berâber eşyânın hâricde varlığını Hak teâlânın varlığı yanında zaif, kuvvetsiz, hattâ yok bilir Görülüyor ki, her iki taraf da, eşyâya hâricde var diyor Dünyâ ve âhiret işlerini, bu varlık üzerine kuruyor Vehmin, hayâlin yok olması ile yok olmaz, diyor Yalnız, sofiyye, bu varlığa vehmî diyor Çünkü, bunlar, tasavvuf yolunda yükselirken, hiçbir şey görmüyor Hak teâlânın varlığından başka, bir şey gözlerine görünmüyor Âlimler ise, bunların varlığına vehmî demekten kaçınıyor, câhillerin, yanlış anlayıp, hayâlin yok olması ile, yok olur sanacaklarından ve ebedî sonsuz azâbı ve sevâbı inkâr etmelerinden korkuyorlar (İmâm-ı Rabbânî)
Vahdet-i vücûd, tasavvufun ince mes'elelerindendir Felsefecilerin akıllarına göre bahsettikleri vahdet-i vücûddan tamâmen başkadır Çünkü, tasavvuftaki vahdet-i vücûd tatmakla anlaşılan bir hâldirBunu o yüksek makâma yükselenler bilir.
Felsefeciler in bahsettiklerine gelince, o akl ile anlaşılan bir şeydir (Abdülhakîm Arvâsî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt