Vacib: - Vacib'ül'Vücûd

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
VÂCİB:
Kur'ân-ı kerîmde açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler Şâfiîlere göre vâcib denince farz anlaşılır
Vâcibin terk edilmesi, tahrîmen mekrûhtur
Yâni harama yakın mekrûhtur Vâcibi yapmayan, tövbe etmezse, Cehennem'de azâb çeker (İbn-i Âbidîn)
Namazın vâciblerinden birini bilerek yapmamak namazı bozmaz Fakat günâh olur
Unutarak yapmayan secde-i sehv (unutma secdesi) yapar
Farzın ilk iki rek'atinde zamm-ı sûreyi (Fâtiha'dan sonra okunan sûreyi) unutan, üçüncü ve dördüncü rek'atlerde okuy up, sonra secde-i sehv yapar
Son rek'atte oturmayıp, ayağa kalkan secde etmeden hatırlarsa, hemen oturur, oturmayı geciktirdiği için secde-i sehv yapar (Tahtâvî)
_____________________________________:

Vâcib-ül-Vücûd:

Varlığı mutlaka lâzım olan Allahü teâlâ
Vücûd var olmak demektir, yalnız Allahü teâlâ vâcib-ül-vücûddur Hep vardır Önceleri ve sonsuz sonraları hiç yok olamaz (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
Îmânın altı şartından birincisi, Allahü teâlânın vâcib-ül-vücûd ve hakîki ma'bûd ve bütün varlıkların yaratıcısı olduğuna inanmaktır Dünyâ ve âhiret âleminde bulunan her şeyi, maddesiz, zamansız yoktan var eden ancak Allahü teâlâdır diye kesin inanm aktır (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
Allah
ü teâlâ vâcib-ül-vücûddurHer şeyi var eden ve kendi varlığının sonu, sınırı bulunmayan ve nasıl olduğu akıl ile anlaşılamayan, yalnız ulûhiyyet (ilahlık) ve hâlikiyyet (yaratıcılık) için lüzumlu sıfatları bilinen bir varlıktır Kendi kendine var dır ve bir tânedir
O'ndan başka hiçbir şey kendi kendine var olamaz
Her şeyi var eden ve varlıkta durduran yalnız O'dur Kendi kendine var olmak demek, varlığı hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir
Bütün varlıkların var olması için, O'nun var olması lâzımdır Her şeyi var etmesi ve böyle düzgün hâlde durdurması için lâzım olan kemâl sıfatları vardır
Noksanlık, ayb ve kusur O'nda olamaz (İmâm-ı Gazâlî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt