Tevekkül ne demektir?

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
26 Şubat 2011
Mesajlar
503
Tepkime puanı
10
Tevekkül yalnış yorumlara uğrayan bir ıstılah. Onun ne demek olduğunu kahve köşelerinde pastahane masalarında değil tevekkül ile ilgili âyetlerin tefsirlerinde yahut ıstılah lügatlarında aramalı. Ama bazıları bu zahmete katlanmıyor ve “dilin kemiği yoktur” deyip uluorta konuşuyorlar: Müslümanlar tevekkül eder çalışmazlarmış; kadere teslim olup yatarlarmış; halbuki çok çalışmak lâzımmış vesaire…

Tevekkülün izahına geçmeden önce bu yüksek haslete bu ulvî seciyeye yapılan itirazların kaynağına biraz inmek isterim. Bu asır benlik asrı menfaat asrı. Kuvvetlinin zayıfı insafsızca ezdiği vahşet asrı. Hayvanca yaşamanın en büyük ideal olarak gösterildiği şehvet asrı…

Böyle bir iklimde ulvî mânâların gizlenmesi yahut iç âlemleri bu pis havayla is bağlayanların ulvî ıstılahlara basit yorumlar getirmeleri bir bakıma normal karşılanmalı. Tevekküle karşı çıkanlar nefislerine itimad ederler Allah’ın lütfunu yardımını keremini hiç düşünmezler. O’nun mülkünde yaşadıklarından ve kendilerinin varlık adına her neleri varsa hepsini O’nun bahşettiğinden gafildirler. Bedenlerindeki her hücrenin ve kâinattaki her sistemin İlâhî iradeyle terbiye edildiğini unuturlar.

Aslında bu adamlar o mutlak iradeye bilmeyerek itimad etmekle hayatlarını endişesiz sürdürür bir nevi tevekkül içinde yaşarlar; ama bu ulvî hasletten bahis açıldı mı hemen gururları kabarır ve tevekküle karşı çıkarlar. Onların bu tavırlarının arkasında Allah’ın sonsuz kudretiyle bir nevi muaraza psikolojisi yatar. Bunlar oyuncak uçaklarla galaksileri fethe çıkarlar. Tabancalarıyla yıldızları birer birer düşüreceklerini sanırlar. Nabız atışlarını saymakla kana âhenk verdikleri vehmine kapılırlar. Zelzele olmasın diye yerin derinliklerine sağlam kazıklar çakarlar. Sıçramakla ellerini Ay’a vuracaklarını hayal ederler. Işığı azalmasın diye güneşe elektrik ihraç etmeye kalkar ve ondaki kara lekeleri sulu boyayla gidermeyi plânlarlar. Arz küremiz arıza yapınca aşağı inip arkadan itekleyeceklerine güvenirler. İhtiyarlığa dur demenin yolunu saçlarını boyatmakta bulurlar. Korkusunu yenmek için karanlık sokaklardan türkü söyleyerek geçen bir çocuk psikolojisi içinde ölüm korkusunu kahkahayla boğmaya çalışırlar.
Mü’minin ruhu bütün ve benzeri gülünçlüklerden arıdır temizdir sâfidir. Çünkü o kul olduğunu bilir haddini tecavüzden şiddetle sakınır. Sebepler dünyasında yaşadığının ekmeden biçemeyeceğinin şuurundadır. Bunun yanında toprak zerrelerinin buğday yapacak ilme kudrete ve iradeye sahip olmadıklarını da çok iyi bilir. Sebeplere teşebbüs ettikten sonra Allah’a tevekkül eder. Zira ağaçtan meyve topraktan hububat ve topyekün kâinattan insan süzüp çıkaran O’dur. Sebeplere teşebbüs etmemeyi Allah’ın bu kâinatta koyduğu fıtrat kanunlarına isyan olarak değerlendirir. Ama neticeyi sebeplerden değil Allah’dan bekler; duasını niyazını şükrünü ancak O’na yapar.

Müslümanın tevekkül anlayışını en veciz biçimde ifade eden şu Hadis-i Şerifi beraber okuyalım: “Çalışmak âdetim tevekkül hâlimdir.” Ve o nurdan bir akis özlü bir tevekkül tarifi: “Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek ve esbaba teşebbüs ise bir nevi dua-yı fiilî telâkki ederek müsebbebatı yalnız Cenâb-ı Hakk’dan bilmek neticeleri O’ndan istemek ve O’na minnettar olmaktan ibarettir.” (Sözler)

Müslüman dünya hayatını daha da müreffeh kılmak arzusuyla meşru sebeplere tam olarak teşebbüs eder ama şunun da çok iyi farkındadır: Bu dünya zevk ve lezzet yeri değil ancak imtihan meydanıdır ve âhiretin tarlasıdır. İmtihanda tarlada sıkıntı vardır. Ferah imtihan ötesi ve hasat sonrasıdır. Bunun için dünyanın musibet ve sıkıntılarına karşı psikolojik olarak bir ön hazırlığa sahiptir. O herkesi misafir ve herşeyi geçici bilir. Hiçbir hâdiseye olduğundan fazla kıymet vermez. Ve ömrünü huzur içinde geçirir.

Gerçekten de tevekkül en büyük bir huzur vesilesi. İnsanın önünde çok menziller var. Kabre girmeden önce çoğu zaman hastalıklara musibetlere çaresizliklere ihtiyarlığa da uğrar. Bütün bu safhalarda insan tevekkülsüz yaşayabilir mi? Bir hasta muayene olma ve ilâç alma safhalarından sonra şifa bekleme dönemine girer. Doktoru da yanıbaşında onun iyileşmesini beklemektedir. Bu ikili bekleyiş Allah’a tevekkülden başka bir şey değildir.
Tevekkül hastalığa olduğu gibi ihtiyarlık mevsimi ile insanın yüzüne daha fazla vuran ölüm habercisi soğuk rüzgârlara karşı da en sağlam zırh. Bundan mahrum olanların tenleri hangi cins kumaşla sarılı olursa olsun canları her an iğnelenmekte huzurları daima zedelenmektedir.
Peygamberimiz (a.s.m.) bizi ikaz sadedinde “Senin en büyük düşmanın nefsindir” buyuruyor. Bu ikazın ışığında şunu hemen söyleyebiliriz: Biz bu en büyük düşmanımıza karşı Rabbimize en azim bir tevekkülle sığınmak mecburiyetindeyiz. En büyük düşmanımız nefis ve onun teşvik edicisi Şeytan. Dünya sevgisi mahlukata güvenme makam sevgisi desinler demesinler kibir gurur hırs tamah haset gıybet iftira... herbiri nice imanları götürmüş korkunç dalgalar. Bu dalgaları aşmak için Allah’ın emirlerine uyma ve yasaklarından kaçınma safhalarını müteakip ellerimizi Dergâh-ı İlâhî’ye açıp O’na dua etmek O’ndan yardım dilemek ve yalnız O’na tevekkül etmekten başka bir çaremiz var mı?

Tevekkül bütün canlıların hatta cansızlar âleminin de yaratılışlarında var. Toprağın altında bekleşen tohumlar yumurtalarını uzak denizlere bırakıp geri dönen balıklar rızık kaygusuna düşmeden ve doğum kontrolu hesabına girmeden yavru yapan hayvanlar ve nihayet yollarını bilmeden süratle dönen gezegenler... birer tevekkül sahnesi sergiliyorlar.

Başta da işaret ettiğimiz gibi tevekkül yüksek bir haslet ulvî bir seciye… İnsan ruhu için ayrı bir terakki vesilesi. Kul ile Rabbi arasında manevî bir rabıta. Allah’a tevekkül eden insan kalben O’na teveccüh etmiş demektir. Bu teveccüh başlı başına bir neticedir. Dünyevî gaye gerçekleşsin veya gerçekleşmesin uhrevî mahsül alınmış; ruh huzurun zevkine ermiş Allah’ı anmanın safâsını sürmüştür. Allah’ı zikretme yâni O’nu hatırlama yâd etme sadece bildiğimiz ibadetlere mahsus değildir. Sabır teslim rıza havf reca... her biri ayrı bir zikir. Tevekkülü de böyle ulvî bir zikir olarak kabul etmek gerek.
 

hüzün

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
27 Şubat 2011
Mesajlar
413
Tepkime puanı
6
Tevekkül yalnış yorumlara uğrayan bir ıstılah. Onun ne demek olduğunu kahve köşelerinde pastahane masalarında değil tevekkül ile ilgili âyetlerin tefsirlerinde yahut ıstılah lügatlarında aramalı.

güzel paylaşımm tuttum bu sözü lugata ekleyelim:) Allah Razı Olsun
 

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
26 Şubat 2011
Mesajlar
503
Tepkime puanı
10
Tevekkül yalnış yorumlara uğrayan bir ıstılah. Onun ne demek olduğunu kahve köşelerinde pastahane masalarında değil tevekkül ile ilgili âyetlerin tefsirlerinde yahut ıstılah lügatlarında aramalı.

güzel paylaşımm tuttum bu sözü lugata ekleyelim:) Allah Razı Olsun

Allah Razı Olsun KrdTeşekkürlerr
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Allah Razı Olsun KrdTeşekkürlerr<!-- google_ad_section_end -->
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Allah razı olsun emeğine sağlık kardeşim,
 

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
26
Allah Razı Olsun Krd
 
Üst Alt