Tevbe Suresinin Son İki Ayetini 7 Kere Okumak

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
7 Kere Tevbe Suresinin Son İki Ayetini Okuma

Bir kimse,
hergün 7kere Tevbe suresinin son iki ayetini okumayı vird edinirse,ölüm o kimsenin yolunu kesemez.
Bu tertibe devam ettiği sürece hayatı da devam eder.


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

128- Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu'minîne raûfun rahîm(rahîmun).
129- Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

MANASI
128- Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O'na ağır gelir (O'nu üzer). Size çok düşkün, mü'minlere şefkatli ve merhametlidir.
129- Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: Bana, Allah yeter (kâfidir), O'ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah'a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.
Bu duayı okumayı vird edinenler bir gün islamiforumlar.net ailesinin en yaşlı üyeleri olacaklar sanırım :)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Tevbe suresinin son iki ayeti (128-129) ile ilgili rivayetler.

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Sa'd ibn Ebî Vakkâs'tan rivayet ediliyor:

"Allah'ın Rasûlü (s.a.v.), Medine-i Münevvere'ye gelince Cuheyne kabilesi mensupları Efendimiz (s.a.v.)'e geldiler ve:

"Ey Muhammed, sen gelip aramıza indin. Bizim için, bizim senden, senin de bizden emniyette olacağına dair aramızda bir antlaşma yaz." dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.):

"Bunu niçin istiyorsunuz?" diye sordular.

"Biz ancak emniyet (güvende olma) peşindeyiz." dediler de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi."[504]

2- Übeyy ibn Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

"Kur'ân'dan son nazil olan âyet, sûrenin sonuna kadar olmak üzere "Andolsun ki size kendi*nizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya uğramanız kendisine ağır ge*lir..." âyet-i kerimesidir." [505]

3- Abdullah b. Abbas ve Yusuf b. Mihran'ın rivayetine göre Übey b. Ka'b, bu son iki âyetin, Kur'anın en son inen âyetleri olduğunu söylemiştir. [506]

4- Hasan el-Basrî şöyle demektedir:

"Bu iki ayet Allah Teâlâ'nın en son indirdiği ayettir ki, bundan sonra Kur'an indirilmemiştir." [507]

5- Ubeyy İbn Ka'b da şöyle demiştir:

"Zaman bakımından Allah'ın en son indirdiği Kur'an ayeti bu iki ayettir." [508]

6- Bu, aynı zamanda Saîd İbn Cübeyr'in de görüşüdür. [509]

7- Bazıları da, Kur'an'ın en son inen ayetinin Bakara: 2/281 ayeti olduğunu söylemişlerdir. [510]

8- Huzeyfe'nin şöyle dediği nakledilmiştir:

"Siz bu sûreyi, Tevbe sûresi diye adlandırıyorsunuz. Halbuki bu sûre, azâb süresidir. Siz, bu sûrenin içine almadığı hiç kimse bırakmadınız. Allah'a yemin olsun ki, siz onun dörtte birini okuyorsunuz." [511]

9- Fahreddin er-Razi der ki:

"Bu rivayetin yalanlanması gerekir. Zira, biz bunun böyle olduğunu kabul edecek olursak bu, Kur'an'a bir fazlalığın ve noksanlığın arız olmuş olduğuna bir delil olmuş olur. Binâenaleyh bu, Kur'an'ı bir hüccet olmaktan çıkarır. Bu sebeple, bu haberin bâtıl olduğu açıktır. Allah Teâlâ, muradını en iyi bilendir." [512]

10- Bu ifadeler Kur'ân'dan son nazil olan âyetlerin bu iki âyet olduğunu ifade etmekte ise de Alûsî, Übeyy ibn Kabdan gelen bu rivayeti, yukarda verdiğimiz İbn Merdûye'den gelen rivayet sebebiyle kabule lâyık görmemektedir.[513]

11- Zeyd b. Sabit el-Ensari, bu iki âyeti, Huzeymetül-Ensari'nin getirip yaz*dırdığını rivayet etmiştir. [514]

KAYNAKLAR:
[504] İbn Merdûye; Alûsî, Ruhul-Meani, 11/53.

[505] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân. 11/57.

[506] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân. 11/57.

[507] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân. 11/57.

[508] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân. 11/57.

[509] Fahreddin er-Razi, Mefatihul-Ğayb.

[510] Fahreddin er-Razi, Mefatihul-Ğayb.

[511] Fahreddin er-Razi, Mefatihul-Ğayb.

[512] Fahreddin er-Razi, Mefatihul-Ğayb.

[513] Alûsî, Ruhul-Meani, 11/53.

[514] İbn Cerir et-Taberî, Câmiu'l-Beyân. 11/57.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Tevbe Suresinin son iki ayeti Cübbeli Ahmet Hoca

Tevbe Suresinin son iki ayeti kerimesi hakkında Cübbeli ahmet hocanın açıklamaları.

Videoda anlatılıyor.

 

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında

Yapılan rivayete göre,Resulullah (S.A.V.) buyuruyor ki:Kim bulunduğu günde Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti okursa,o gün ölmez.

Başka bir rivayette ise O gün öldürülmez.

Diğer bir rivayette O gün ne öldürülür, ne de madeni bir aletle yaralanır.Geceleyin de okusa yine böyledir. Tavsiye edilen sabah ve akşam okunmasıdır.

Salihlerden bir kısmı bu hadisi hatırlayarak hastalandıkları veya kendilerini böyle sandıkları zaman okumuşlardır.Yetmiş yaşında bulunurken bu ayetlere devam ettikleri için yüz,yüz yirmi yaş yaşamışlardır.Allah onların ruhunu almak istediğinde,rüyalarında Peygamber (S.A.V) Efendimizi görürler Peygamber (S.A.V.) onlara Bizden daha ne kadar kaçacaksın?!diyerek uyarıda bulunur.Bunun üzerine onlar da iki ayeti okumayı terk ederler ve böylece ölürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
A

Ajda

Kayıtsız
Misafir
Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında

Selamün aleykum bazıları Tevbe suresinin son iki ayetinin Kuran-ı Kerime sonradan eklendiği söylüyorlar. Bunun aslı var mıdır? Bilen arkadaşlar varsa bilgi versinler.
 

ferit

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Selamün aleykum bazıları Tevbe suresinin son iki ayetinin Kuran-ı Kerime sonradan eklendiği söylüyorlar. Bunun aslı var mıdır? Bilen arkadaşlar varsa bilgi versinler.
Aleykümselam onlar kafadan uyduruyorlar maksat inkarcılık olsun. Kuranı Kerim nazil olduğu gibi günümüze kadar gelmiş ve hiç değişmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de her hangi bir ayet eksik olmadığı gibi her hangi bir söz de katılmamıştır. Dolayısıyle Tevbe Suresinin son iki ayeti de Kitabımızın ayetleri arasındadır. Kitabımız hiç değişmediğine göre, bahsettiğin surelerde de hiç bir değişiklik veya ilave olmamıştır.
 
A

Ajda

Kayıtsız
Misafir
Aleykümselam onlar kafadan uyduruyorlar maksat inkarcılık olsun. Kuranı Kerim nazil olduğu gibi günümüze kadar gelmiş ve hiç değişmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de her hangi bir ayet eksik olmadığı gibi her hangi bir söz de katılmamıştır. Dolayısıyle Tevbe Suresinin son iki ayeti de Kitabımızın ayetleri arasındadır. Kitabımız hiç değişmediğine göre, bahsettiğin surelerde de hiç bir değişiklik veya ilave olmamıştır.
Öyle diyorsunuz ama Tevbe suresinin son iki ayetinin sonradan ilave edilmediğini ispat etmeniz, bu konuda deliller göstermeniz lazım.
 

ferit

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
La havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyül Azim. Kuranı Kerim hiçbir değişikliğe uğramamıştır dedim ya. Sen bir şey idda ediyorsan ispatı da sana düşer. Tevbe Suresinin son iki ayetinin sonradan eklendiğine ispatın, delilin var mı? Yok mu? Varsa söylersin, yoksa susarsın. Her kafadan birşey uydurana aksini ispat etmeye mi uğraşıcaz. Sen bir şey söylüyorsun, iddada bulunuyorsun, sen ispat edeceksin... Zaten senin bunu yapamayacağın belli, bazıları öyle diyor demişsin. Bazılarının öyle demesiyle olur mu? 10 kere düşün 1 kere konuş. Oradan buradan duyduğun şeylerle buraya gelip bunun delili ne denmez ki! Sen önce konuyu araştır öğren, delilini getir, sonra soru sor...
 
N

nurül hüda

Kayıtsız
Misafir
Ajda'ya cevaben

Esselamu aleyküm kardeşler şunu asla unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'i ALLAH c.c. tarafından kıyamete kadar korunacak içinde hiçbir tahrif ve bozukluk olmacak buda Rabb'imizin bize vad ettiği Kur'anın mucizesidir dolayısı ile Kur'ana sonradan ilave gibi bir düşünce içinde olamayız bu imanımızı zedeler ALLAH KORUSUN
 
A

Aydin

Kayıtsız
Misafir
Kuran-ı Kerim'e ekleme çıkartmanın yapılamamış ve yapılamayacak olduğundan emin olmak isteyenler için, Kuran-ı Kerim'in mucizelerinden biri anlatan kitaplara bakabilirler.
 
M

Muvazzaf

Kayıtsız
Misafir
Arkadaslar merhaba,

Anlayamadigim bir sey var. Muslumanligi resmen babadan devralmis kendi kendinize kabul etmemis gibi sadece kulaktan duyma bilgilerle savunuyorsunuz. Hanginiz Kuran'in degistirilmediginin ispatini yapabilir.
Kuran'in icinde gecen ayetle bu ispat yapilamaz. Zaten Kuran degistirelecek olsa ilk once bu ayet degistirilmez. Kuran'da hic bir ekleme cikartma yapilmadigini bir ateiste nasil ispat edersiniz. Bir cok kisi bu kitabin korunamayacagini soyluyor. Ikna edilebilseler cok seyler degisir.
Ferit kardesim "Kuranı Kerim hiçbir değişikliğe uğramamıştır dedim ya." diyerek ispat yapabildigini saniyor. Ama bu cok komik. Hic bir bilimsel veya ilimsel hatta tarihsel bir calisma yok mu? Bunlari hic arastirmadin mi kardesim?
Aydin kardesimin "Kuran-ı Kerim'e ekleme çıkartmanın yapılamamış ve yapılamayacak olduğundan emin olmak isteyenler için, Kuran-ı Kerim'in mucizelerinden biri anlatan kitaplara bakabilirler." demesi zaten Kuran'a buyuk hakarettir. Allah kelaminda bulamadigimizi fanilerin yazidigi kitaplarda mi bulacagiz. Ortalik hurafeci dolu. Bu insanlarin hangi kitabini okuyacagiz. Kuran bir Musluman icin yeterlidir.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Merhaba kardeşim, biz niye ateistlere Kuranı-ı Kerimin değiştirilmediğini ve değiştirelemeyeceğini ispat edelim. Değiştirildiğinin ispatı varsa onlar yapsınlar. Bu iman meselesi. Şüphesi olan varsa araştırır. Ben hiç şüphe duymuyorum şahsen. Biz Kuran'a da inanıyoruz. Sünnetlere de inanıyoruz. Hurafelere ve uydurmalara itibar etmiyoruz. Forumda daha başka yazı yazmak veya cevap vermek istiyorsan üye olmalısın. Misafir olarak soru-cevap-açıklama şeklinde devam edemezsin.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız (hicr suresi 9ayet) ayettede görüldüğü gibi kuran ı kerim allah tarafından korunmaktadır onun değiştiğini söylemek en büyük sapıklıklardan biridir hemen tevbe etmen lazım.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Öyle diyorsunuz ama Tevbe suresinin son iki ayetinin sonradan ilave edilmediğini ispat etmeniz, bu konuda deliller göstermeniz lazım.
Kuran zaten en büyük delil hic mi görmediniz yanan evden çıkan ve hiçbir zarar görmeyen Kuranı Kerim Allah Kitabimizi koruyor ve hiçbir değişikliğe ugramamistir. Bişey sunacaksan sen delil göster gosteremicegin içinde sus.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Kuranı kerimin en azılı düşmanları bunu akıl etmemişmiydi eğer değişseydi bir hüccetle saldıeacaklardı fakat Kuranı Kerimin icazına ancak boyun eğdiler kibirlerinden iman etmediler.

Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allahtan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın.

Hayır öyle değil. Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de (peygamberleri ve onlara indirilen kitapları) böyle yalanlamışlardı. Bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu.

İçlerinden öylesi var ki ona (Kurana) inanır; yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir.
Yunus 38-39-49
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Degerli arkadaşlar, dinimize iman edenler Kur'an i Kerimin degistirilmedigini ve degistirilemeyeceginede iman etmis olurlar cunku kitabımız da gecen bircok ayette buna deginilmektedir dolayisiyla iman ettigini soyleyip kitabin değiştirildiğini iddia etmek inkara götürebilir bu acidan dikkatli olmak gerekiyor.
Bu dine iman eden biri kitabimizin degistirilemeyeceginide kabul etmis oldugundan, degistirildigini iddia edenler,degismeden onceki halini ve degistikten sonraki halini gostermeleri gereklidir. Degistirilmedigine iman etmis olanlar zaten degismedigini bildikleri icin ve ayete iman ettikleri icin bu ispat yeterlidir, degistigini soyleyenin onceki ve sonraki halini delillendirmesi gerekir, ornegin İncilin değiştirildiğini nereden anliyoruz 4 farkli incilin oldugunu gorup bildigimizden anliyoruz, bizim kitabimizinda degistirildigini iddia edenler oncesi ve sonrasini veya degisik versiyonunu gostermesi gerekmektedir, aksi taktirde iman etmemis olsa bile aksini ispat edene kadar degismedigini kabul etmek zorundadir, inanankar icin zaten problem yok.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Bu son iki âyetin Kur'ân'dan en son nazil olan âyet olduğu hakkında bir rivayet vardır: Hz. Übeyy b. Kâ'b (r.a.)den "Kur'ân'ın Allah'a ahdi en yakın olanı, yani en son nazil olanı (...)'den itibaren iki âyettir." diye rivayet bulunmaktadır. (Suyuti, ed-Dürrü'l-mensur, 4/331) Bununla beraber Bakara Sûresi'ndeki 281. âyetin bundan da sonra nazil olduğuna ilişkin rivayet daha çok tercihe şayandır.

Yine rivayet olunduğu üzere Hz. Peygamber (asm)'in vefatından sonra Mushaf cemolunduğu zaman bu âyeti, Zeyd b. Sabit tarafından çok araştırılmış ancak Zü'ş-şehâdeteyn yani, iki şahit hükmünde olan Huzeyme b. Sabit nezdinde bulunmuştu. (Buhari, Tefsiru sureti 9/20) Yani âyet, ashabdan birçoklarının ezberinde olmasına rağmen yazılısı ancak Huzeyme'nin yanında bulunmuştu. Çünkü Kur'ân, yalnızca hafızların ezberinden değil, ondan başka Hz. Peygamber (asm) zamanında yazılmış ve en son arzada karşılaştırılmış sayfaların da bir araya getirilmesi ve bu belgelerin de dikkate alınması ile bir mushafta toplanmıştı. Yazmakla görevlendirilen Zeyd b. Sabit, bu iki âyeti, bir yerde yazılı olarak bulmadan yazamıyordu.

Bundan dolayı kendi ifadesine göre; "Berâetün Sûresi'nin sonundaki bu iki âyeti bulamayıp araştırmaya başlamış ve ancak Huzeyme'nin yanında yazılı olarak bulmuş ve böylece ezberden bilinen bu iki âyetin kesin yazılı belgesi de elde edilmiş oldu.

Ebu Davud'un Süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu'd-Derdâ Hazretleri demiştir ki, "Her kim sabah ve akşam yedi kere (Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbül arşıl azim.) derse Allah Teâlâ, o kulun önemsediği şeylere kifâyet eder." (Suyuti, ed-Dürrü'l-mensur, 4/334)
 
Son düzenleme:
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Kuranı Kerim kıyamete kadar degismeyecektir, degistirilmeyecektir. Bu hadis ve ayetlerle sabittir.
 

keremu

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
ve aleykum selam. çok güzel paylaşım olmuş. Kur'an-ı Kerim ALLAH c.c. tarafından kıyamete kadar korunacak. O değiştirilmemiş ve değiştirilmeyecektir. gayrisi boş.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
19cuların inkar ettiği 9/128-129
{9+128+129=266 19x14}
ayetlerin
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم
فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
harf sayısını Sübhan Allah 19'un tam katı yapmış: 114 (19x6)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt