Tesettür ile İlgili Hadis-i Şerifler

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81


1- “Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan payını yazdı (yani onun kendi iradesini kullanarak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz’da belirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini onun fıtratına yerleştirdi) Artık Ademoğlu yazılan payına kesinlikle ulaşır Gözlerin zinası (şehvetle) bakmak, dilin zinası (haramı) konuşmaktır Nefis de (zinayı) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunların ortak isteklerini yerine getirmek suretiyle onları tasdik eder ve arzularını gerçekleştirmekten imtina etmekle onları tekzib eder”10 buyurur

2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî (ra)’den: Şöyle demiştir: “Ben Rasû»lüllah (sav)’e (harama) ani bakışın hükmünü sordum O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emretti”11

3- “Ey Ali! Harama (tesadüfen) bakışın ardından (kasıtlı) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphesiz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)tır ve (kasıtlı olan) sonuncusu sana muaf değildir”12

4- Hz,aişe (ra) “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler” der13

5- Hz,aişe (ra) bir gün ensar kadınlarından sitayişle bahsederken buna benzer bir ifade ile başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır14

6- Hz,aişe (ra) şöyle demiştir: “Ebû» Bekr (ra)’ın kızı Esmâ (ki, aişe validemizin ablasıdır) ince bir elbise ile örtülü olarak Rasû»lüllah (sav’in) huzuruna girdi Rasû»lüllah (sav) ondan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü ve ellerini işaret ederek; “Ey Esmâ! Kadın erginlik çağına ulaşınca vücudunun şurası ve burası dışında kalan yerlerinin görülmesi (gösterilmesi) caiz değildir” buyurdu15

7- Yine Hz û, aişe (ra)’den: Şöyle demiştir: “Rasû»lüllah (sav) bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini açması helâl değildir!” buyurdu16

8- Ebû» Hureyre (ra)’den: Şöyle demiştir: “Rasû»lüllah (sav) “Ateş ehlinden olup, görmediğim iki sınıf insan var: (Birisi) yanlarında bulunan sığır kuyruklarına benzer kamçılarla insanları döğen (işkence yapan) bir kavimdir (Diğeri) giyinik, çıplak birtakım kadınlardır…”17 buyurdu


______________________
Dipnot:
10- Buhâri Kitabü’l-Kader, 8 Bab, Müslim aynı kitab, 5 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikâh, 4 babta, Ebû» Hüreyre (ra)’den
11- Müslim Kitabü’l-âdâb, 10 bab, Tirmizi, İsti’z’ân 61 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikah Kitabı 44 bab, Ahmed 4/358, Beyhâki 7/90… Dârimî 2/278, İsti’zân 15
12- Tirmizi İsti’zân 61 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikâh 44 bab, Ahmed 5/531-532; Dârimî, rikak 3, Beyhâki, 7/90
13- Buhari Nû»r Suresinin tefsiri 13 bab, Ebû» Dâvû»d, Libas Kitabı 32 bab, Beyhâki 88
14- Ebû» Dâvû»d, Libas Kitabı, 31 bab
15- Ebû» Dâvû»d Libas kitabı, 33 bab
16- Buhari, Kitabü’l-Kader, 8 bab, Müslim, aynı kitab 5 bab, Ebû» Davud, Nikâh, 4 babta, Ebû» Hüreyre, (ra)’den
17- Müslim, Kitabü’l-Adab, 10 bab, Tirmizi İsti’zân, 61 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikah kitabı 44 bab, Ahmed 4/358, Beyhakî, 7/90… Dârimî 2/278, İsti’zân 15​
 
Üst Alt