Tavassut: - Tayfûriyye - Ta'vîz - Tayere:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
26762024cw5.gif

TAVASSUT:
Araya girme, aracılık etme; bir peygamberi veya bir evliyâyı vâsıta kılarak, araya koyarak, bir isteğin yerine gelmesi için Allahü teâlâya yalvarma (Bkz Tevessül, Vesîle)

26762024cw5.gif

TA'VÎZ:
Kur'ân-ı kerîmde bildirilen ve Peygamberimizden naklen gelen duâları okumak veya bunları yazıp üzerinde taşımak
Ta'vîz câizdir İnanan, güvenen kimseye fayda verir Ta'vîz, yazılı muska olarak taşınır (İbn-i Âbidîn ve Mevlânâ Osman Sâhib)

26762024cw5.gif

TAYERE:
Uğursuzluğa inanmak
İnsan üç şeyden kurtulamaz: Sû'-i zan, tayere, hased Sû'-i zan edince, buna uygun harekette bulunmayınız Uğursuz zan ettiğiniz şeyi, Allah'a tevekkül ederek yapınız Hased ettiğiniz kimseyi hiç incitmeyiniz! (Hadîs-i şerîf-Berîka)

26762024cw5.gif

TAYFÛRİYYE:
Evliyânın büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin ismi Tayfur olduğu için yolu bu adla anılmıştır
Tarîkatlerin çeşitli isimler alması, başka başka olduklarını göstermez Aynı mürşidin (hocanın) talebeleri, birbirlerini tanımak için bulundukları yola hocalarının ismini vermişlerdirTarîkatler başlıca ikidir: Zikr-i cehrî yâni yüksek sesle zikr yap an tarîkatler ve zikr-i hafî, yâni sessiz zikr yapan tarîkatler Zikr-i hafî hazret-i Ebû Bekr'den gelmiş olup, mürşidlerinin adına göre; Tayfûriyye, Yeseviyye, Medâriyye, (hakîkî olan) Bektâşiyye, Ahrâriyye, Ahmediyye-i müceddidiyyedir (Seyyid Abdülhakîm)
Tayfûriyye yolunun kurucusu olan Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri; "Dilini Allahü teâlânın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru Nefsini hesâba çek İlme yapış ve edebi muhâfaza et Hak ve hukûka riâyet et İbâdetten ayrılma Güzel ahlâklı, merhâmet sâhibi ve yumuşak ol, Allahü teâlâyı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma!" buyurmuştur (Ferîdüddîn Attâr)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt