Tatvan Tarihi ve Resımleri

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Tatvan isminin nereden geldigi kesin olarak bilinmemekle birlikte Kanuni döneminde Zal Paşa tarafından şimdiki Çağlayan mahallesi mevkiinde bir kale yaptırdığı ve halkın buraya Taht-ı Van adını verdikleri söylenmektedir. Tatvan'ın ilk kuruluş yeri Küçüksu (Kotum) Köyü'dür. Tarih boyunca yörede bir çok uygarlık birbirini izlemiştir. M.Ö 3000-2000 yıllarında Hurriler Van Gölü dolaylarında yaşamışlardır. Bölgede küçük krallıkların bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan Mitanilerin M.Ö XVIII. yüzyılda krallık kurarak geniş bir alanda hüküm sürdüklerini, M.Ö 1340-1200 yılları arasında bu bölgede yaşamış olan Asur’luların yazılı kaynaklarından öğreniyoruz.

Perslerin hakim olduğu yöreye Büyük İskender doğu seferi sırasında MÖ. 333'te hakim olmuştur. Büyük İskender'in ölümünden sonra kurulan küçük beylikler arasında Tatvan sık sık el değiştirmiştir. 727 yılında Sasaniler yöreye egemen olmuş, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Romalılar (Bizanslılar) bölgeye hakim olmuşlardır. Tatvan bu dönemde sık sık Arap akınlarına uğramıştır. Arap orduları kumandanı İyaz Bin Ganm (630-640) bölgeye sefer düzenleyerek Tatvan civarlarına ulaşmıştır. Bunu İyaz Bin Ganm'ın 642 yılında ikinci kez seferi izlemiştir.

Emevilerin yeterince hakim olamadığı yöreye Abbasi döneminde baskılar artmıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra (1071) Selçuklular yöreye yerleşmeye çalışmış, Çağrı Bey 1018'de yöreyi kuşatmıştır. Eyyubiler 1207 yılında burada egemenlik kurmuşsa da, 1229 yılında Ahlat ile birlikte Tatvan’da Harzemşahlar’ın eline geçmiştir. Bu durum da Selçukluları ve Harzemşahları karşı karşıya getirmiştir. Anadolu Selçuklularının buraları geri almasından sonra (1232), Moğollar 1243 'te Selçukluları yenerek bölgeyi ele geçirmişlerdir. Bu dönemden sonra Akkoyunlular, Karakoyunlular, İlhanlılar ve diğer beylikler arasında Tatvan sık sık el değiştirmiştir.

1533’de Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran’a büyük bir sefer düzenlenmiş, Bitlis Beyliği’nin başında bulunan Şeref Han İran’a sığınmıştır. Osmanlının gönderdiği Ulema Paşa Bitlis’i ele geçirmeye çalışırken Safaviler ile savaşmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine İstanbul’dan çıkan büyük ordu Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Van’ı hiç zorlanmadan ele geçirmiştir. Osmanlı ordusunun 1548’de Tebriz’i almasından sonra, Safavilerin saldırıları ve yöreyi yağmalamaları Tatvan'a büyük zarar vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Tatvan'a üç sefer daha düzenleyerek Safavilerin bölgedeki etkinliklerine son vermiştir.

 
Üst Alt