Tarihi Kırkkilise

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Bilindiği üzere Trakya bölgesinin ilk yerlileri Traklar' dı. M.Ö. 6. yüzyılda Yunanistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kuran İran soylu kavim Persler'in eline geçen bölge, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender önderliğindeki Makedonlar, M.Ö. 2. yüzyılda ise Romalıların hakimiyetine girmişler. Ardından Roma İmparatorluğu'nun M.S. 4. yüzyılda ikiye bölünmesiyle Bizans'ın payına düşmüş Kırklareli.Bu dönemde birçok Bulgar ve Peçenek istilası görmüş şehir. 13. yüzyılda kısa bir haçlı işgalinin ardından 1368 senesinde, Balkanlar'da yayılan Türkler'in egemenliği altına girmiş. Şehir fethedildikten sonra uzun yıllar sancak olarak idare edilmiş, Sultan Mecit zamanında ilçe haline getirilmiş ve bu durum 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine kadar devam etmiştir.


Osmanlı döneminde Edirne şehrine bağlı bir sancak merkezi olan Kırklareli, 93 Rus Harbi'nde , Balkan Harbi'nde (1912) Bulgar ve de I. Dünya Savaşı'ndan sonra (1920-1922) Yunan işgalleri yaşamış olan şehir Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ile 10 Kasım 1922'de nihai


olarak Türk topraklarına katılmış. 1924 yılında Kırkkilise olan adında kilise
sözcüğü geçtiği için değiştirilmiş Kırklareli olmuş.
Büyük Türk denizcilerinden Mehmet Nuri Öztezcan'da Kırklareli'li olup bu güzel şehrin isminin ve denizciliğimizin Dünya literatürüne girmesinde önemli rol oynamıştır.

 
Üst Alt