Surelerin İsimleri-1

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Ayetlerin sayısı ve yeri nasıl ki Allah Resulü (s.a.a) tarafından belirlenmişse, surelerin isimleri de yine bizzat o hazret tarafından konulmuştur.
Genelde surelerin bir adı vardır, ama bazı surelerin birden fazla adı bulunmaktadır.
Kuran surelerine verilen isimler, Araplarda yaygın olan metotla bir münasebet veya olay sonucu veriliyordu.
Şimdi bazı surelere niçin o isimlerin verildiği ve hangi münasebetle adlandırıldıklarını aşağıdaki çizelgede getirelim:

Bakara Bakara(inek)kelimesi,sadece bu surede kullanılmış ve surenin 67-73.ayetlerinde geçen inek kıssası nedeniyle bu adı almıştır.
Enam suresi(144-146.)ayetlerinde "el-Bakar" ve Yusuf suresi(43-46.)ayetlerinde de "Bekarat" kelimeleri geçmiştir, fakat üzerinde ayrıntılı bir şekilde konuşulmamıştır.

Âl-i İmran Bu sure adını 33. ayette geçen "Âl-i İmran" terkibinden alır ve Kuran'ın başkahiçbir ayetinde gelmemiştir.

Nisa Nisa,kadın anlamındadır.Surenin 17.ayetinde kadınlarla ilgili hükümler ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı için bu adı almıştır.

Mâide Sofra anlamına gelir,havariler Hz.İsa'dan gökten bir sofra indirmesini istemişlerdi ve sadece bu surenin 112,113 ve 114. ayetlerinde geçmiştir.

En'am Hayvanlar anlamına gelir, diğer hiçbir surede olmadığı kadar altı defa bu surede "En'am- hayvanlar" kelimesi kullanılmıştır.
Putperest Arapların bazı büyükbaş hayvanları helâl, bazılarını da haram sayan batıl inançlarını reddeden 136, 138 ve 139'uncuayetlerinden almaktadır.

A'raf Cennet ve cehennem arası için kullanılır, surenin 46 ve 48. ayetlerinde iki defa kullanılmıştır.

Enfal Ganimet demektir ve surenin başındaki ilk ayette kullanılmıştır.
Beraet Uzak olma anlamındadır. Surenin ilk kelimesi olduğu için bu adı almıştır.
Başka surelerde bu şekilde müşriklerden bahsedilmemiştir.

Yunus Sure, adını, Hz. Yunus'a atıf yapılan 98. ayetten alır. Hz. Yunus hakkında bahsedilen tek suredir.

Hud Bu sure adını, 50 - 60. ayetlerde kıssası zikredilen Hz. Hud'un isminden almıştır. Sadece bu surede Hz. Hud'tan bahsedilmektedir.

Yusuf Bu sure Hz. Yusuf'tan bahsetmektedir ve Hz. Yusuf'un adı 25 defa zikredilmiştir.
Rad Rad, gök gürültüsü demektir.
Surenin 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah'ı tesbih etmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır.

Bakara suresinin 19. ayetinde de geçmektedir.
İbrahim Sure adını 35. ayette geçen İbrahim peygamberden alır.
Hz. İbrahim'in (a.s) Mekke şehri ve nesli için yapmış olduğu dualar ayrıntılı bir şekilde buyrulmuştur.

Hicr Hicr ashabının konu edildiği tek suredir ve adını 80- 84. ayetlerinde geçen
hicr kelimesinden alır.

Nahl Arı demektir,68. ayette arılardan bahsettiği için nahl adını almıştır.
İsra İsra, gece yolculuğuna denilir.
Hz. Peygamberin geceleyin miraca çıkması ilk ayetlerde bahsedilmektedir.

Kehf Mağara anlamında kullanılmıştır ve 9. ayet Ashabı Kehf'den bahsedilmektedir.

Meryem "Resulüm kitapta Meryem'i de an" ifadesiyle başlayan 16. ayetinden 35. ayetine kadar Hz. Meryem'den bahsetmektedir.

Taha İlk ayetlerinde "Ta-Ha" harfleriyle başlamaktadır.
Enbiya Arapların tarafından bilinen meşhur nebi ve peygamberlerden bahsedilmektedir.

Hac Surenin 25- 38. ayetlerinde geniş bir şekilde hac hükümlerinden bahsedilmekte
ve yüce Allah tarafından haccın yapılması istenilmektedir.

Muminin Sure adını ilk ayetindeki "el-Mü'minûn" kelimesinden almaktadır.
 
Üst Alt