Süleymân aleyhisselâm.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81


SÜLEYMÂN ALEYHİSSELÂM:

Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Biz Dâvûd'a Süleymân'ı (aleyhisselâm) verdik O (Süleymân aleyhisselâm) ne güzel kuldur Hakîkaten o, (bütün vakitlerini zikr, tesbîh ve tövbe ile) Allahü teâlâya dönen bir kuldur (Sâd sûresi: 30)
Biz, Dâvûd ve Süleymân'a (aleyhimesselâm hüküm ve kazâya dâir) ilim verdik Onlar da; "Allahü teâlâya hamd olsun ki, (nübüvvet, kitap ve sâir ilimler ve hikmetle) bizi (kendilerine bu hasletler verilmeyen) mü'minlerin çoğu üzerine üstün kıldı" dediler (Neml sûresi: 15)
İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne dört kişi mâlik oldu İkisi mü'min, ikisi de kâfir idi Mü'min olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleymân aleyhisselâm idi Kâfir olan ikisi de Nemrûd ile Buhtunnasar idi Beşinci olarak yeryüzüne benim evlâdımdan biri yâni Mehdî de mâlik olacaktır (Hadîs-i şerîf-El-Kavl-ül-Muhtasar fî Alâmet-il-Mehdî)
Süleymân'a (aleyhisselâm) verilen (o kadar) geniş mülk, onda huşûdan (Allah korkusu) başka bir şeyi arttırmadı Rabbine olan huşûundan dolayı gözünü semâya bile kaldıramıyordu (Hadîs-i şerîf-Arâis-ül-Mecâlis)
Süleymân aleyhisselâm, Dâvûd aleyhisselâmın oğludur Gazze'de doğdu Babası vefât edince 12 veya 13 yaşında sultân, daha sonra peygamber oldu İnsanlara Mûsâ aleyhisselâmın dînini tebliğ etti, bildirdi Babasının temelini attığı Kudüs'teki Mescid-i A ksâ'yı yedi yılda pek san'atlı ve gösterişli olarak inşâ ettirdi Saraylar inşâ ettirip kaleler yaptırdı Şehirler kurdu Zamânın medenî dünyâsı olan Akabe körfezinden Fırat'a kadar olan bölgeye hâkim oldu Ticâret gemileri yaptı Kızıldeniz ile Umman denizinde ticâret yaptırdı Diğer hükümdârlar da kendisine bağlılıklarını bildirdiler Yemen'deki Sebe' sultanı (melikesi) Belkıs ile evlendi İnsanlara, cinnîlere, yerdeki ve havadaki hayvanlara hükm eder, onlarla konuşurdu Rüzgâr emrine verilmişti Kudret ve ihtişâm sâhibi bir peygamberdi Kırk sene adâletle hüküm sürdü ve Kudüs'te vefât etti (İbn'ül-Esîr, Molla Miskîn, Nişancızâde)

 
Üst Alt