Sulbiyye: - sulehâ: - sulh:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SULBİYYE:
Ferâiz ilminde yâni İslâm mîrâs hukûkunda bir kimsenin öz kız evlâdı
Sa'd bin Rebî'in hanımı, iki kızını yanına alarak Peygamber efendimizin huzûruna geldi: "Yâ Resûl! Bunlar Sa'd'ın sulbiyyesidir Sa'd seninle katıldığı Uhud muhârebesinde şehîd düştü Bu kızların amcası, Sa'd'ın bıraktığı malın hepsini aldı" ded i Resûlullah efendimiz sustular Nihâyet mîrâsa âit âyet-i kerîme indirildi Bunun üzerine Resûlullah efendimiz Sa'd bin Rebî'in erkek kardeşini çağırttı ve; "Sa'd'ın malının üçte ikisini onun sulbiyyesine ver Zevcesine de sekizde birini ver Sen de kalanını al" buyurdu (Hadîs-i şerîf-Sünen-i İbn-i Mâce)

SULEHÂ:
Sâlihler, günâh işlememeye gayret edenler (Bkz Sâlih)
Benim velîm ancak Allahü teâlâdır ve sulehâ olan mü'minlerdir (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Müslim)
İyi huylu olmak, iyi huyunu korumak için sulehâ ile, güzel huylularla arkadaşlık etmelidir İnsanın huyu, arkadaşının huyu gibi olur Ahlâk hastalık gibi sârîdir (bulaşıcıdır) Kötü huylu ile arkadaşlık etmemelidir Hadîs-i şerîfte; "İnsanın dîni, arkadaşının dîni gibi olur" buyruldu (Muhammed Hâdimî)
Kıyâmet gününde Arş-ür-rahmân altında, enbiyâ (peygamberler), evliyâ ve sulehâ ile birlikte gölgelenmek, mü'min için bir bayramdır (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)
Ölüm hastasının yanına kimseyi sokmamak doğru değildir
Hasta istemese de yanına sulehâ girip Yâsîn-i şerîf okumalıdır (Seyyid Abdülhakîm Efendi)


SULH:
Barış
Harb zamânında, askerin kıymeti artar ve muhârebede ufak bir hizmeti, sulh zamânındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur (İmâm-ı Rabbânî)
Düşman ordusu kuvvetli ise, mal vererek bile sulh yapmak câiz olur (İbn-i Âbidîn)
 
Üst Alt