Şırnak Uludere ilçesi

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Şırnak Uludere ilçesi
Tarih

Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap ilçesine bağlanan Uludere 27.06.1957 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı kanunla ilçe yapıldı.16.05.1990 tarihinde çıkarılan 3474 sayılı kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlandı. Uludere ilçesi Şırnak iline bağlı olup İl merkezine uzaklığı 48 km.dir.İlçeye bağlı 12 köy ve 3 belde vardır.Uludere belediyesi 1958 yılında,Hilal Belediyesi 1973 yılında kurulmuştur.Beytüşşe bap ilçesinden ilçemize bağlanan Uzungeçit Belediyesi 1973 yılında,Şenoba Belediyesi 1998 yılında kurulmuştur.

Coğrafi Yapısı

İlçenin yüzölçümü 825 km.kare olan Uludere-Irak ile 56 km.sınıra sahiptir.Doğuda Hakkari ilinin Çukurca ilçesi,Batısında Şırnak ili ve Silopi ilçesi,Kuzeyinde Beytüşşebap ilçesi,Güneyinde Irak toprakları bulunmaktadır.Coğraf i olarak dağlık ve engebeli bir araziye sahiptir.İklimi genellikle karasaldır.Yazları sıcak ve kurak,kışları ise soğuk ve yağışlıdır.


Nüfus ve İdari Yapı

2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi 7928,Hilal Beldesi 2606,Uzungeçit Beldesi 3993,Şenoba Beldesi 4687 olup,köylerin toplamı 15944 genel toplam 35158 olarak tespit edilmiştir.İlçemize bağlı Akduman,Doğan,Onbuda k ve Işıkveren köyleri 1990 Genel Nüfus sayımından sonra terör nedeniyle boşalmıştır.1997-2000 Genel Nüfus Sayımına göre nüfus oranı %42 oranında artış olmuştur.Nüfusun cinsiyet oranı % 45 kadın,% 55 erkek olarak belirlenmiştir. İlçemizde 3 katlı Hükümet Konağında ;Kaymakamlık,Milli Eğitim Müdürlüğü,Nüfus Müdürlüğü,Tapu Özel İdare Müdürlüğü,Sicil Müdürlüğü ve Adliye faaliyet göstermektedir.Hüküm et konağı dışında bulunan İlçe Jandarma K.lığı,İlçe Emniyet Amirliği,Belediye Başkanlığı,Sağlık Grup Başkanlığı,PTT Müdürlüğü,Askerlik Şubesi Başkanlığı,Müftülük, Tarım İlçe Müdürlüğü,T.C Ziraat Bankası kendi binalarında , Tek İşletme Şefliği kiralık binada İlçeye hizmet vermektedir.
Sosyal Durum

İlçemizin sosyal yapısı aşiretlere dayanır ve 2Aşiret vardır. 1-Guyan Aşireti (13 Köy ve 3 Belde) 2-Kaşuran Aşireti (2 Köy ) İlçemize bağlı Doğan ve Onbudak Köyleri Süryani köyler olup,meskun değillerdir.Dağdibi köyü ile Akduman köyleri herhangi bir aşirete bağlı değillerdir.Akduman köyü halkının çoğunluğu terör nedeni ile 1994 yılında K. Irak’a yerleşmişlerdir.

Sağlık

İlçemiz merkezinde 1 sağlık merkezi,Uzungeçit Beldesinde 1,Şenoba Beldesinde 1,Hilal Beldesinde 1,Ortabağ köyünde 1,Gülyazı köyünde 1 toplam 5 sağlık ocağı,Yemişli ve Andaç köylerinde birer sağlık evi mevcuttur.İlçe merkezinde 1 Pratisyen Dr.,1 Diş doktoru,1 ebe,1 hemşire,1 şoför ve 4 hizmetli görev yapmaktadır.Ayrıca Gülyazı sağlık ocağında 1 hemşire,1 ebe,Hilal sağlık ocağında 1 hemşire,Uzungeçit sağluk ocağında 1 hemşire,1 hizmetli,Şenoba sağlık ocağında 2 ebe,1 hemşire ve 1 hizmetli,Ortabağ sağlık ocağında 1 hemşire,1 hizmetli görev yapmaktadır.Andaç ve Yemişli köylerindeki sağlık evleri kapalıdır.


Eğitim ve Kültür


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 4 Çok Programlı Lise,1 YİBO,14 müstakil İlköğretim okulu ve 6 birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulu olmak üzere toplam 25 okul bulunmaktadır.14 tane müstakil ilköğretim okulu 8 dersliklidir.6 birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okulunun binası bulunmadığından 5.sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrenciler çevre ilköğretim okullarında Şenoba,Cizre,Şırnak ve Kumçatı YİBO’larında öğrenimlerine devam etmektedirler.Habur ll,Andaç Aslanlı ve Andaç Yarma İlköğretim okulları kapatılarak Andaç 8 derslikli İlköğretim okulu ile birleştirilmiştir.Uz ungeçit,Şenoba,Gülya zı Liseleri son yıllarda eğitim ve öğretime açılmışlardır.İlçemi z merkez ve köy ilköğretim okullarında toplam 188 öğretmen görev yapmakta ve 3485 kız öğrenci ,4342 erkek öğrenci olmak üzere toplam 7827 öğrenci öğrenim görmektedirler. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2003 yılı içerisinde 1. ve 2. kademe okuma-yazma ,yetiştirme ,mesleki bilgisayar,kilimcili k,nakış,biçki-dikiş,kumaş boyama ,makrume gibi sosyal-kültürel kurslar olmak üzere toplam 20 kurs açılmıştır.İlçemiz merkez ve köylerindeki okul sayılarının artması ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu okuma-yazma kursları sonucu okuma-yazma oranı son yıllarda giderek artmaktadır.İlçemiz geneli okuma-yazma oranı %70 tir.

Ulaşım ve Altyapı :
1-KARAYOLLARI: İlçemiz Şırnak iline 48 km.uzaklıkta yolun tamamı asfalt olup,kısmen bozulmuştur.İlçe merkezinin yolları kısmen kilit parke olup,geri kalan kısmı asfalttır.
2-KÖY YOLLARI: İlçemize bağlı 12 köy,3 belde mevcut olup bu köylerden Dağdibi,Bulakbaşı,Or tabağ,Ballı köyleri ile Uzungeçit beldesinin yollarının tamamı stabilize ve ham yoldur.Geri kalan köy yollarının tamamı asfalttır.
3-İLÇE İÇME SUYU: İlçenin içme suyu şebekesi ŞIRGEV tarafından 2000 yılı içerisinde ihale edilerek tamamlanmıştır.İlçe merkezindeki içme suyu sorunu çözümlenmiştir.
4-KÖY İÇME SUYU: İlçemize bağlı 12 köyün tamamında içme suyu etüt proje keşfi 2000 yılı içerisinde tamamlanmış ve aynı yıl içerisinde 12 köyümüzün şebekeli içme suyu sorunu kısmen çözümlenmiştir.

Kültür ve Turizm :


Tarıma elverişli kültür arazisinin azlığı,arazinin dağlarla kaplı olması ve iklimin karasal iklim olması yöre insanını ekonomik bakımdan hayvancılığa bağımlı hale getirmiştir.Bunun tabii sonucu olarak yöre halkı sabit ve toplu bir yerleşme yerine bağlı kalmamış,hayvanların ı otlatmak için yarı göçebe hayatı yaşamak zorunda kalmıştır.Toplumsal yapı içerisinde aşiret ilişkileri hakimdir. İlçede tarihi ve öven yerleri bulunmamaktadır.Araz i yapısı itibari ile dağlık ve ormanlık bir bölge olduğundan yayla turizmi potansiyeli mevcuttur.Dağ keçisi başta olmak üzere çeşitli av hayvanlarına rastlanmaktadır. Yörede kilimcilik el sanatı mevcut olup yaygınlaştırılması yönünde
 
Üst Alt