Sırat Köprüsü Nasıldır?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
Sırat cehennem üzerindeki bir köprüdür. Sıratı Müstakim'dir. Bu bütün insanlar için hazırlanmıştır ve bütün insanlar onun üzerinden geçecektir. Nebbiler, sıddıklar, mü'minler, kafirler.... hesaba çekilenve çekilmeyen herkes buradan geçirilecek, fakat yalnız dünyadayken Allah'ın dini üzerinde sebat gösteren, ona göre amel eden kişi bunun üzerinden düşmeden geçebilecektir. İnsanlar yapmış oldukları ameller derecesinde hızlı veya yavaş bir şekilde onun üzerinde ilerleyecektir.
Bazıları yıldızların parlaması gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları göz yumması gibi, bazıları hızlı adımlarla geçecektir. Salih amelleri az olanlar düşerek eli, bacağı takılarak cehennem ateşinden nasibini alacak, fakat kurtulduktan sonra bu gördüğü azabtan kendisini kurtaran Allah'a hamd edecektir. Kafirler ise cehenneme düştükten sonra bir daha kurtulamayacaktır.

Ebu Hureyre (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir:

Ashab:

"Ya Rasulullah! Kıyamet gününde biz, Rabbimizi görecek miyiz?"diye sordular. Rasulullah (s.a.s) de:

" Bedir gecesi ayı görmek hususunda şüphe ve ihtilaf eder misiniz?" diye sordu.

"Hayır, ya Rasulullah. Bunda ihtilaf etmeyiz" denince tekrar:

"Ya görmeye engel hiçbir bulut yokken, güneşi göreceğinizde şüphe ve ihtilaf eder misiniz?" diye sordu.

"Hayır ya Rasulullah. Bunda da ihtilaf etmeyiz" denince buyurdu ki:

"İşte
Allah'ı siz öyle apaçık göreceksiniz. Kıyamet gününde insanlar haşrolunacak (yani bir araya toplanacak) Allahu Teala: "Her kim neye ibadet ve itaat ediyorduysa onun ardına düşsün" buyuracak, yahut Allah'ın emriyle bu sözü diyen diyecek. Artık kimi güneşin kimi ayın kimisi de tagutların ardına düşüp gidecek. Yalnız bu ümmet, içlerinde münafıklarıda vardı olduğu halde, durup kalacak. Allah Tabareke ve
Teala hazretleri onlara evvelce tanıdıklarından başka bir surette gelip:
"Senden
Allah'a sığınırız.Rabbimiz bize geldiğinde de biz O'nu tanrız" diyecekler. Allahu Azze ve C elle hazretleri onlara bu defa tanıdıkları surette gelip:
"Ben Rabbinizim" buyuracak. Onlar da:
"Evet
sen Rabbimizsin" diyecekler ve Allah u Teala'nın onları çağırması üzerine O'na tabi olacaklar. Cehennemin de tam ortasına sırat (yani köprü) kurulacak. Ümmetine onun üstünden en evvel geçirecek olan ben olacağım. O gün rasullerden başka hiçbir kimse korku ve dehşet dolayısıyla konuşamaz.Rasulllerin de o günkü sözü:
"İlahi
selamet ver" den ibare olacaktır. Cehennemde Sa'dan (dikenli bir bitki) dikenlerine benzer çengeller vardır.Sa'dan dikenlerini hiç görmüşlüğünüz var mı? Sahabeler: "Evet vardır" dediler. Rasulullah (s.a.s): İşte bu çengellerde Sa'dan dikenlerine benzer. Ancak şu var ki, ne kadar büyük olduklarını yalnız Allahu Teala bilir. İşe bunlar insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi kötü ameli dolayısıyla helak olur. Kimi hardal tanesi kadar ezim ezim ezildikten
sonra kurtulur. Nihayet Allahu Teala cehennem ehlinden her kime rahmet etmişse onları çıkaracak."(Buhari -Müslim) Bütün insanlar cehennem üzerine kurulan sırat köprüsünden geçecektir.
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı, kesinleşmiş bir hükümdür"(Meryem:71)

Ayeti kerimede zikredilen cehenneme uğramaktan kastedilen ; sırat köprüsünden geçmektir.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

"Ağaç altında beyat edenlerden Allah'ın izniyle kimse cehenneme girmeyecektir." Hafsa (r.a) dedi ki:

"Ya Rasulullah! Allah: "Sizden cehenneme uğramayacak yoktur" buyurmuyor mu? Rasulullah (s.a.s):

" Allah (c.c) bu ayeti kerimeden sonra şöyle buyurdu:

"Sonra
biz Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız."(Meryem: 72) (Müslim)
Cehenneme girmeyecek olan mü'minler sırattan geçerlerken cehenneme düşen zalimleri göreceklerdir. Allah'ın cehennem azabından muaf kıldığı bu
mü'minler sırattan geçtikten sonra cennet ile cehennem arasında bir tepede duracaklardır. Sonra birbirlerine yaptıkları haksızlıklar kısasedilecek, sonra cennete gireceklerdir.

Ebu Said el-Hudri (r.a)
şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.s) öyle buyurdu: "Kıyamet günü mü'minler (sırattan geçerek) ateşten kurtulurlar da cennetle ateş arasındaki bir yer üzerinde durdurulurlar. Orada, dünyada iken aralarında meydana gelmiş haksızlıklardan birbirlerinden kısas yapılır.Nihayet haksızlıklardan temizlendikleri ve tertemiz pak oldukları zaman cennete girmelerine izin verilir. Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, o mü'minlerden her biri cennetteki menziline,
dünyadaki meskeninden daha kolay yol bulur."(Buhari) Günahkar mü'minlere de cehennemde günahlarından temizlendikten sonra cennete girmeleri için izin verilecektir.
 
Üst Alt