Sigaranın hükmü

gözyaşi

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
9 Mart 2011
Mesajlar
56
Tepkime puanı
1
Toplumların ekonomisini çökerten, fertlerini hastalıklara mubtela kılan, müslümanların öldürülmesi için kurşun olarak dönen sigara zararları bu kadar bilinmediği için mekruh olduğu hakkında fetvalar verilmişti. şu asırda zararları bu kadar açığa çıkmişken hiç bir aklı selim düşünen insan sigara içmenin sakıncası olduğunu iddia edemez.
Şunu hemen belirtelim ki, sigara hakkında yazan ve konuşanların çoğu sigaranın haram olduğu görüşüne varmışlardır ve sigaranınn "mutlak haram" olduğunu söyleyenlerin tutundukları deliller, onun mutlak mubah olduğunu iddia edenlerin delillerinden hem daha çok hem de daha tutarlıdır.

Sigaranın hükmü "mutlak haram"la "mutlak mübah"ın orta noktasından "mutlak haram"a daha yakındır.Buna da "tahrîmen mekruh" denebilir.

Mutlak haram olduğunu söyleyenlerin delilleri .

1- Hadis-i Şerif de soğan ve sarmısak için:
"Şu iki bitkiden yiyenler mescidimize yaklaşmasın, çünkü insanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar" buyurulmuştur.
Sigaranın kokusu soğan ve sarımsaktan daha az rahatsız edici değildir ve üstelik sürekli ve kalıcıdır.
İnsanlarla devamlı beraber olmak zorunda olan melekler de vardır.
Sigara içen insan kısa zamanda ağız kokusunu gideremez.
Ağzı kokarken de cami,ye gelmesi yasaklanmıştır. Bu da onun sürekli camiye gelmemesini gerektirir.
Böyle sonuçlara sebep olan birşeyin haram olmaması düşünülemez.

2- Buna bağlı olarak her türlü canlıya ve öncelikle de insana eziyet vermek haramdır.
Âyet-i Kerîme'de:
"Mü'min erkekler ve mü'min kadınlara haketmedikleri bir şeyle eziyet edenler Şüphesiz açık bir bühtan ve günahtan yüklenmişlerdir'' buyurulmuştur."Her eziyet veren ateştedir" denmiştir.
Sigara içenler içmeyenler için küçümsenmeyecek bir eziyettir.
Özellikle de sigara içen bir eş, içmeyen hayat arkadaşı için bitmez tükenmez bir eziyettir.

3- Eza veren şey aynı zamanda pisliktir. Pis olan bir şeyin hakkı ise haram kılınmaktır.
Ayette "habis" (murdar) şeylerin haram kılındığı bildirilmiştir. [916] Hz. Peygamber de soğan ve sarmısağa kokularının ağır olmasında ötürü "şu iki habis bitki" diye tabir etmiştir.
Rahatsız edici koku sigarada da fazlasıyla vardır. Öyleyse o da "habis"tir. Habis olan şeyleri ise Allâh haram kılmıştır.

4- Sigaranın teneffüs edilen kısmı dumandır, yani ateştir. Oysa bunların yenilmesi ve içilmesi haramdır.
Ayette haksız yere yetim malı yiyenlerin karınlarıyla ateş yiyecekleri söylenirken, ateşin bir ceza aracı olduğu anlatılıyor.
Bu ise helâl bir nimet olamaz.
Keza "Artık semanın açıkça bir duman getireceği günü gözle" denirken dumanın (duhân) yine bir ceza ve tenkil aracı olduğu anlatılır. Suçlulara ceza aracı olarak yaratılan şeyler insanlar için nimet olamazlar.
Hz. Peygamber'de sıcak yemekten hoşlanmazlar ve "Allâh bize ateş yedirmemiştir" derler.

5- Sigara hiçbir faydası bulunmayan safi bir israftır.
Allâh 'ın insanların kıyamını (yaşayabilmelerini) sağlaması için bahşettiği "mai"ın ziyanıdır.
Bazan çoluk çocuğunun nafakasını kısmaktır.
Oysa pekçok âyet ve hadislerle hem israf hem de malı ziyan etmek yasaklanmış yani haram kılmmıştır.
Dolayısı ile bu durumda olan sigaranın da haram olması iktiza eder.

6- Sigara abesle iştigaldir. Allâh ise insanları boş yere (abesle iştigal için) yaratmadığını bildirmiştir.

7- Sigara "bid'at"tir. Çünkü bid'atın bir göstergesi de, yapıldığında ona karşılık bir sünnetin kaybolmasıdır.
Sigara için insanlarda önemli bir sünnet olan ağız temizliği kaybolmaktadır."Her bid'at ise dalalettir.
Her delalet de cehennemdedir". Cehenneme müncer olan birşeyin haram olması gerekir.

8- Sigara İslâm âlemine Hıristiyan ve Yahudilerden geçmiştir ve onların bir uygulamasıdır.
Oysa müslümanlar başkalarına benzemekten menedilmişlerdir.
Binaenaleyh, sigara bu açıdan da menedilmiş yani haram kılınmış olur.

9- Hepsinden önemlisi, sigara insan için zararlı birşeydir. "Bütün zararlılar ise haramdır".
Gerçekten de bugün artık sigaranın kimseye yarar sağlamadığı, aksine pekçok zararlarının olduğu tıp uzmanlarınca ortaya konmuştur.
Zararlılarda aslolan hükmün "haram" olacağında ise İslâm âlimleri arasında adeta ittifak vardır.
Çünkü "zarar ve zarara mukabil zarar yoktur".
Allâh "Kendi kendinizi öldürmeyin"
"Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın" buyurmuştur.

10- Sigara bütün bütün sarhoş etmese dahi bir nevi gevşeme ve uyuşturma tesiri yapmaktadır.
Bütün sarhoş ediciler haram olduğu gibi, uyuşturucu ve fütur verici şeyler de haramdır.
Ne var ki, sigara içene, sarhoş edicilere verilen ceza verilemez.

11- Hadis-i Şerifte "Helâlin da haramın da belli olduğu, aralarında şüpheli şeyler bulunduğu, onlardan sakınanın dinini ve ırzını koruduğu, onlara düşenin ise harama düşeceği..." bildirilmiştir.
Sigara ise en azından böyle bir durumdadır ve netice itibariyle harama götürür.

12- Sigara konusunda İslâm Halifesinin yasaklaması mevcuttur.
Şeriate muhalif olmayan konularda veliyyu'l-emrin isdar edeceği buyruklara şer'an uyma zorunluluğu vardır, aksine hareket ise naslarla haram kılınmıştır.
Binaenaleyh, sigaranın da haram olması gerekir.

13- Sigara insanı, Allâh 'ı zikretmekten ve O’na karşı kulluk görevlerini ifa etmekten alıkoyar.
Sigara tiryakisi oruca çok zor tahammül eder.
Bu yüzden pekçok kişi oruç tutmaz.
İtikata hiç cesaret edemez.
Allâh 'ın zikrinden alıkoyan birşey batıldır, haramdır.

14- Sigara içen kişinin burnunda belli bir zaman sonra tabaka oluştugundan,hanefi mezhebine göre gusul abdesti tehlikeye girer. çünkü gusul abdestinde burna su vermuk farzdır. tiryakisine duyurulur

Ayrıntılı bilgi için Tıklayın==> İslamda sigaranın hükmü
 
Üst Alt