Senâ. - Sened. - Sereyan. - Sermâye

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SENÂ:
Hamd, medh, övgü
Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün nîmetleri gönderen, bizlere kurtuluş yolunu gösteren ve çok sevdiği Muhammed aleyhisselâmın ümmeti yapmakla şereflendiren Allahü teâlâya hamd-ü senâlar olsun (İmâm-ı Rabbânî)
Hamd, senâ etmenin, övmenin en üstün şeklidir Sevinç hâlinde de sıkıntı hâlinde de hamd edilmektedir Şükr ise nîmet zamanlarında olup, devamlı değildir (İmâm-ı Rabbânî)

62657580bu0.gif


SENED:
1 Delîl, dayanak
Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun anasının, babasının ve hocasının Cehennem'e girmemesi için sened yazdırır (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Ya'kûb-ı Çerhî)
Din âlimi olmak, sözü dinde sened olmak için, sekiz yüksek din bilgisini bütün incelikleri ile öğrenmek, fen bilgilerinde lüzumu kadar ilim sâhibi olmak lâzımdır Ancak bunlara İslâm âlimi denir Bunların her sözü her açıklaması, Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin açıklamasıdır Her sözleri sâbit ve müsellem (kabûle lâyık) ve muhakkak doğrudur (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
2 Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad
Kur'ân-ı kerîm okumak sünnettir ve sevâbı çoktur Fakat namaz içinde okunan Kur'ân-ı kerîmin sevâbı daha çok olduğu hadîs-i şerîfte bildirilmiştir Bu hadîs-i şerîf senedleriyle birlikte Hazînet-ül-Esrâr'da 22 sahîfede yazılıdır (M Sıddîk Gümüş)
3 Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka
Ödünç verdiğinin senedine ödeme târihi koymak haramdır, fâiz olur (Hamza Efendi)

62657580bu0.gif


SEREYÂN:
Yayılma, dağılma, sirâyet etme
Allahü teâlâ için söylenen kurb (yakın olmak), maiyyet (berâberlik), ittisâl (kavuşma), ihâta (çevirme) ve sereyân gibi sözlere inanmalı, nasıl olduklarını düşünmemeli ve araştırmamalıdır Allahü teâlâ bilir demelidir (İmâm-ı Rabbânî)

62657580bu0.gif


SERMÂYE:
Ana para
Ortaklardan bir kısmı sermâye vermek, bir kısmı da iş yapmak üzere kurulan şirketlere müdârebe şirket denir Kâr, önceden sözleşilen oranda paylaşılır Sermâye, iş yapanlarda emânettir (Ali Haydar Efendi)
Ömrün en kıymetli sermâyesi vakitlerdir (Ahmed Gazâlî)
 
Üst Alt