Sekine duası Türkçe okunuşu

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
79
Sekine Duası

Bu dua sekinet verir. Özellikle yaramaz çocuğu olan anne babaların okumaları öneriliyor.

10 kere __Allahu ekber
Bismillahirrahmanirrahim
ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
Seyec alallahu ba'de usriy yusra
Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum
Ve inneallahe bikum le raufur rahiym
İnneallahe kane tevvaber rahiyma
İnneallahe kane ğafurar rahiyma
Fe inneallahe kane afuvvan kadiyra
İnneallahe kane semiyam besiyra
İnnealle kane aliymen hakiyma
İnneallahe kane aleykum rakiyba]inna fetehna leke fethem mubiyna
Ve yensurakeallahu nesran aziyza
İnne hizbeallahi humul ğalibun
İnneallahe huvel kaviyyul aziyz
İnneallahe huvel ğaniyyul hamiyd
Hasbiyeallahu la ilaha illa hu
Hasbuneallahu ve niamel vekil
La yehzunuhumul fezeul ekber
İyyake neabudu ve iyyake nesteiyn
Velhamdulillahi rabbil alemiyn.
duaa..

sekine-duasi-etkili-bir-dua.jpg

Sekine Duası
O rubûbiyet ve ulûhiyetinde istiklâl sahibi olan ve kâinatın tamamına bizzat hükmettiği gibi, küçük büyük her bir varlığa dabizzat hükmeden ve kâinattaki geniş icraatına hiç kimse müdahale edemeyen Ferd'dir O, varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı ise zâtî, ezelî ve ebedî olan Hayy'dırO, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat Kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyûm'dur O, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, bir gaye için ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem'dir O, kâinatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl'dir O,hiç bir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendin de bulunmayan, sapıtmışların söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan, kâinatı dâima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık tesbihleriyle kudsî isimlerini her tarafta ilân eden Kuddûs'tür

"Allah(cc)her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır" (Talâk, 65:7)

"Bütün yüzler, varlıklara hayat verip canlandıran,Kendi hayatızâtî, ezelî ve ebedî olan; ve varlığıyla bütünvarlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Allâh(cc)'ın huzurunda eğilmiştir" (Tâha, 20: 111)

"Şüphesiz ki Allâh(cc), size şefkatle muamele ederek iltifatının inceliklerini gösterir; merhamet ederek hususî ihsanlarda bulunur" (Hadîd, 57: 9)

"Muhakkak ki Allah(cc), tevbeleri çok kabul edici, kullarınaçok merhamet edicidir" (Nisâ, 4: 16)

"Muhakkak ki Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir"(Nisâ, 4: 106)

"Muhakkak ki Allah(cc), çok bağışlayıcıdır Her şeye gücü yeter" (Nisâ, 4: 149)

"Şüphesiz Allah(cc) her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür" (Nisâ, 4: 58)

"Muhakkak ki Allah(cc), her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar " (Nisâ, 4: 11)

"Muhakkak ki Allah(cc), sizin üzerinizde gözeticidir ve her hâlinizi görür" (Nisâ, 4: 1)

"Biz sana, apaçık bir fetih yolu açtık" (Fetih, 48: 1)

"Tâ ki Allah(cc), sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin" (Fetih, 48: 3)

"Şüphesiz, Allah(cc)'a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin tâ kendisidir" (Mâide, 5: 56)

"Şüphesiz ki Rabbin, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir"(Hûd, 11: 66)

"Muhakkak ki Allah(cc), sonsuz zenginlik sahibidir ve hamd edilmeye en çok lâyık olandır" (Lokman, 31: 26)

"Allah(cc) bana yeter Ondan başka hiçbir ilâh yoktur"(Tevbe, 9: 129)

"Allah(cc) bize yeter O ne güzel vekildir" (Âl-i İmran, 3: 173)

"En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez" (Enbiyâ, 21: 103)

"Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz"(Fâtiha, 1: 5)

"Ve, ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve min-net, âlemlerin Rabbi olan Allah(cc)'a mahsustur" (En'âm, 6: 45)
(19 defa okunur)
? Sekine duası ayrıntılı bilgi
 
Üst Alt