Şâziliyye,

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81


ŞÂZİLİYYE:

Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Hasen Şâzilî hazretlerinin tasavvuftaki yolu
Ebü'l-Hasen-i Şâzilî 1196 (H 592)'de Tunus'ta Şâzile kasabasında doğdu Silsilesi, bağlı olduğu tasavvuf kolu Sırrî-i Sekatî'den gelmekte ve bu yoldan Seyyid Ahmed Rıfâî hazretlerine bağlanmaktadır İskenderiyye'de Şâziliyye yolunu kurdu Şâziliyye yolunun kurucusu olan Ebü'l-Hasen-i Şâzilî hazretleri; "Her istediğim zaman Resûlullah'ı sallü aleyhi ve sellem baş gözümle göremezsem kendimi onun ümmeti saymam" buyurdu (Hüseyn Vassâf)
Zikr-i cehrî (açıktan zikr) hazret-i Ali'den on iki imâm vâsıtasıyla gelmiştir Bunların sekizincisi olan İmâm-ı Ali Rızâ'danMa'rûf-i Kerhî almış ve Cüneyd-i Bağdâdî'nin çeşitli halîfelerinin silsilelerinde bulunan meşhûr mürşidlerin adı verilerek ko llara ayrılmıştır Böylece Ebû Bekr-i Şiblî yolundan Kâdiriyye ile Şâziliyye, Sâdiyye ve Rıfâiyye meydana geldi (Abdullah-ı Dehlevî)
Şâziliyye yolunun esâsı beş şeydir: Birincisi; gizli ve âşikâr her hâlükârda Allahü teâlâdan korku hâlinde olmak İkincisi; her hâl ve işinde ve ibâdetindePeygamber efendimizin sallü aleyhi ve sellem ve Eshâbı'nın (Peygamberimizin arkadaşlarının ) gösterdiği doğru yola uyup, bid'atlerden, sapıklıklardan sakınmak Üçüncüsü; bollukta ve darlıkta insanlardan bir şey beklememek Dördüncüsü; aza ve çoğa râzı olmak Beşincisi; sevinçli ve kederli günlerde cenâb-ı Hakk'a sığınmak (Seyyid Ahmed-i Zerrûk)
 
Üst Alt