Sâm. - Samed

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SÂM:
Nûh aleyhisselâmın üç oğlundan büyüğü
İdrîs aleyhisselâm göğe çıkarıldıktan sonra, insanlar azdı Doğru yoldan ayrıldı Putlara yâni heykellere tapmaya başladılar Cenâb-ı Hak, bunlara Nûh aleyhisselâmı gönderdi Nûh aleyhisselâm o zaman elli yaşında idi Nice yıl onları dîne dâvet etti, çağırdı Yalnız oğulları Sâm, Hâm, Yâfes ile az kimse îmân etti Çoğu kulak asmadı Kendi oğlu Yâm yâni Ken'an bile îmân etmedi Nûh aleyhisselâm ile alay ettiler, ona işkence yaptılar Nihâyet tûfân oldu Çok yağmur yağdı Sular her tarafı kapladı Altı ay sonra yağmurlar durdu, sular çekildi Nûh aleyhisselâmın gemisi Irak'taki Cudi dağına oturdu İnsanlar onun üç oğlundan türedi Nûh aleyhisselâma bu yüzden ikinci Âdem de denildi Sâm'dan, Arab, Fars ve Rum; Hâm'dan Hindistan, Habeş ve Afrika halkı; Yâfes'ten de Asyalılar ve Türkler meydana geldi Bering boğazından Amerika'ya da geçip yerleşenler oldu (Ahmed Nişâpûrî, Nişancızâde, Kisâî)
Nûh aleyhisselâmdan sonra Arabistan yarımadasında yerleşenlere Arab-ı bâide denir Âd, Semûd ve Amâlika kavimleri (toplulukları) bunlardandır Hûd aleyhisselâm Âd, Sâlih aleyhisselâm da Semûd kavmine peygamber olarak gönderilmişlerdir Hepsi Sâm'ın soyundandır Keldânîler, Âsurîler, Süryânîler, Finikeliler, İbrâniler de aynı soydandır (Kisâî, Nişâncızâde)

62657580bu0.gif


SAMED (Es-Samed):
Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden) Hiçbir kimseye, hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan, bütün mahlûkâtın (yaratılmışların) kendisine muhtaç olduğu yüce Allah
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
(Ey Resûlüm!) De ki: O Allah tektir (eşi ortağı yoktur) Allah Samed'dir (İhlâs sûresi: 1, 2)
 
Üst Alt