Sakarya’nın Tarihi

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Sakarya’nın Tarihi
Ülkemizdeki şehirler kronolojik sıralamaya tabi tutulduğunda Adapazarı, kuruluşları yeni olan iller arasına girer. Roma Bizans devrinde bugünkü Adapazarı havzasında hiçbir yerleşim izi mevcut değildir. 13. asrın sonlarına doğru Osmangazi’nin komutanlığında Konuralp, bugünkü Adapazarı havzasını keşfetmiştir. İlk olarak batı Türkistan ve Azerbaycan’dan gelen göçebe Türk boyları buralarda köyler ve kentler kurmuşlardır.
1563 yılına ait bir vesika ve 1581 yılında Akyazı Ada kadılığına yazılan ve bu yöreden Nahiye diye bahseden bir ferman bugünkü şehrin mazisini aydınlatan ilk ışıklardan biridir.
Bugünkü şehrin adı, Ada Köyünde kurulan pazara mahsullerini satmak üzere civar köylerden ve göçebe aşiretlerden gelen halk tarafından ADAPAZARI olarak verilmiştir.
II. Mahmut zamanında (1837) Adapazarı kaza haline gelmiştir. 19. asrın sonlarına doğru Kocaeli vilayetinin kazası olmuştur. 22 Haziran 1954 tarihinde 6419 sayılı kanunla il olmuş ve SAKARYA adını almıştır. Adapazarı ve civarının ilk Türk sakinleri göçebeliği terk ederek yerleşik düzene geçen Türkmen aşiretleri yörüklerdir. Bugün Adapazarı mahallelerinin adları Türk oymaklarının adları ile anılır. (Tığcılar, Hasırcılar, Semerciler, Papuççular, Yağcılar, Çıracılar gibi.) Adapazarı ilin merkez ilçesidir.

Savaşta Sakarya
Adapazarı’nın Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yeri vardır. Ali Fuat Cebesoy, Sırrı Bey, Hasan Cavit Bey, Çerkez Sait Bey, Koçzade Mahmut Bey, Cevat Bey, Metozade Hüseyin Efendi, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, İbsiz Recep, Kazım Kaptan, Halit Molla gibi pek çok kahramanımız Kuva-i Milliye hareketine sağladıkları yardım ve destekle Milli Mücadelenin şerefli sahifelerinde yer almışlardır.
Coğrafi Yapısı
Adapazarı, Sakarya’nın iki kolu arasında meydana gelen kara parçası (ada) üzerinde kurulmuştur. Marmara Bölgesinin Kuzeydoğu bölümünde yer alan Sakarya ili, adını ünlü Sakarya Nehrinden almıştır. Bu nehir Sakarya ilinin bereketli topraklarına can verir. Sakarya Nehri ilimize hayat veren en önemli su kaynağıdır. Toplam uzunluğu 824 km olan Sakarya nehrinin 159. 5 km. lik bölümü il alanı içindedir. Sakarya’daki bazı çaylar,

Çark suyu 45 Km
Dinsiz çayı 34 Km.
Mudurnu çayı 65 km.
Darıçayı 33 km.
Maden ve Melen deresi 30 km.
Karçay deresi 29 km. uzunluğundadır.
İl merkezi olan Adapazarı, İstanbul’a göre 25 dakika doğudadır.
Deprem
Sakarya ili üçüncü jeolojik zamanda oluştuğundan deprem kuşağı üzerindedir. Bu nedenle asrımızda dört büyük deprem felaketi ile karşılaşmış, büyük kayıplar vermiştir.
1- 20 Haziran 1943 tarihinde meydana gelen deprem.
524 bina tamamen yıkıldı.
227 bina ağır hasarlı
298 bina orta hasarlı
575 bina az hasarlı
Bu depremde 318 vatandaşımız hayatını kaybetti.
2- 26 mayıs 1957 tarihli merkez üstü Bolu olan depremde.
187 bina ağır hasarlı
317 bina hafif hasarlı
Bu deprem felaketinde de üç vatandaşımız hayatını kaybetti.
3- 22 Temmuz 1967 tarihinde meydana gelen depremde 5837 bina ağır hasarlı
Bu depremde seksen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 113 vatandaş ağır yaralı, 111 vatandaş da hafif yaralı olarak kurtuldu.
4- 17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üstü Gölcük, Kocaeli Sakarya, Bolu olan, asrın felaketi olarak belirtilen Marmara depremi.
Kayıtlara geçmemiş on binlerce ölü.
On binlerce bina yıkık, yerle bir olmuş bir SAKARYA.
Bulunduğu coğrafyanın yer altı ve yerüstü zenginlikleri Sakarya’yı gelişmekte olan Türkiye sanayiinin en güzel ve gözde illerinden biri durumuna getirmiştir. Ulusal ve uluslararası ulaşım hatları olan TEM ve D-100 üzerinde bulunan ilimiz İstanbul’un Anadolu’ya uzanan banliyösü durumundadır. Sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındırırken, tarım da il ekonomisindeki önemli yerini korumaktadır. Verimli topraklarıyla ülke geneline göre üst seviyede olan ilimiz, zengin akarsu kaynaklarına sahiptir.
 
Üst Alt