Sahabİler, Ailesİ, Torunlari Hakkindakİ Hadİsler

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
782 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenler
Daha sonra, kendilerinden şahitlik istenmediği hâlde şahitlikte bulunan, hıyanet eden ve kendilerine de güven duyulmayan, adakta bulunup yerine getirmeyen bir nesil gelecektir
Ayrıca onlarda şişmanlık da görülecektir"
imran radıyallahu anh Buhârî

783 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Sahabilerime hakaret etmeyin! Eğer biriniz Uhud dağı kadar altın verse, onlardan birinin bir avuç sadakasına ve onun yarısına ulaşamaz"
Ebû Saîd radıyallahu anh Buhârî

784 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Sahabilerim hakkında Allahtan korkun! Benden sonra onları hedef edinmeyin! Kim onları severse, beni sevdiği için sevmiş olur Kim onlardan nefret ederse benden nefret ettiği için nefret etmiş olur Kim onlara eziyet ederse bana eziyet etmiş olur Kim bana eziyet ederse Allaha eziyet etmiş olur Kim de Allaha eziyet ederse, artık onu cezalandırması yakın olur"
İbn Mugaffel radıyallahu anh Tirmizî

785 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Yıldızlar uzayın koruyucusudur Yıldızlar giderse semanın başına korkulan şey gelir
Ben de sahabilerimin güvencesiyim Ben gidersem, sahabilerimin başına korktukları şey gelir
Sahabilerim de ümmetimin güvencesidir Sahabilerim giderse, ümmetimin başına korktukları gelir"
Ebû Mûsa radıyallahu anh Müslim

786 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Sahabilerim yıldızlar gibidir Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz"
Ömer radıyallahu anh Rezîn

787 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Cennette alt seviyede olanlar, gökteki parlak yıldızı görür gibi, yüksek derece sahiplerini görürler
Ebû Bekir ve Ömer de yüksek derece sahiplerindendirler, hatta daha da ileridirler"
Ebû Saîd radıyallahu anh Tirmizî

788 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Ebû Bekir ve Ömer, öncekilerden ve sonrakilerden, cennetliklerin orta yaşlı olanlarının efendileridirler Peygamberler hâriç
Ey Ali! Sen onlara bunu bildirme!"
Ali radıyallahu anh Tirmizî

789 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
"içinizden bugün kim oruçludur?"
Ebû Bekir: "Ben," dedi
"Bugün kim cenazeye iştirak etmiştir?"
Yine Ebû Bekir: "Ben," dedi
"Bugün bir yoksulu kim doyurmuştur?"
Ebû Bekir: "Ben"
"Bugün içinizden bir hastayı ziyaret eden var mıdır?"
Ebû Bekir: "Ben," dedi
Bunun üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kimde bu nitelikler bir araya gelirse, o mutlaka cennete girer"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Müslim

790 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti O anda malım vardı Ebû Bekiri geçersem ancak bugün geçerim, dedim Malımın yarısını alıp getirdim
Bana, "Ailen için geride ne bıraktın?" diye sordu
"Diğer yarısını bıraktım," dedim
Sonra Ebû Bekir malının tümünü getirdi
Ona dedi ki: "Ey Ebû Bekir! Çoluk çocuğuna ne bıraktın?"
"Onlara Allah ve Resûlünü bıraktım," demez mi, hayret ettim ve içimden dedim ki: "Hiçbir şeyde ben onu asla geçemem"
Ömer radıyallahu anh Tirmizî
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
791 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Allahım! islâmı şu iki adamdan biri ile, katında en sevimli olanıyla kuvvetlendir! Ebû Cehil bin Hişam, ya da Ömer bin Hattab ile"
Onun en çok sevdiği Ömer oldu, anladık
İbn Ömer radıyallahu anh Tirmizî

792 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemden umre yapmak için izin istedim izin verdi Sonra şöyle buyurdu:
"Kardeşim! Beni duanda unutma!"
Bana, benim için dünyalara değer bir kelime söyledi ve ben buna pek sevindim
Ömer radıyallahu anh Tirmizî

793 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Her peygamberin bir arkadaşı vardır, benim cennetteki arkadaşım da, Osmandır"
Talha radıyallahu anh Tirmizî

794 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabileri birbirine kardeş edince, Ali, gözleri yaşla dolu olarak geldi ve şöyle dedi:
"Ey Allahın Resûlü! Sahabilerini birbirine kardeş yaptın, beni hiç kimse ile kardeş yapmadın"
Bunun üzerine, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin şu cevabı verdiğini duydum:
"Sen benim, hem dünyada, hem de âhirette kardeşimsin"
İbn Ömer radıyallahu anh Tirmizî

795 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Hasan ve Hüseyin omuzlarındayken gördüm Şöyle dua etti:
"Allahım, ben bu ikisini seviyorum, sen de sev!"
Berâ radıyallahu anh Buhârî

796 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fatımaya şöyle derdi:
"Haydi, çağır şu oğullarımı bana!"
Sonra o ikisini göğsüne basar, koklardı
Enes radıyallahu anh Tirmizî

797 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Fatıma, cennet kadınlarının hanımefendisidir Hasan ve Hüseyin de, cennet gençlerinin efendileridir"
Huzeyfe radıyallahu anh Tirmizî

798 Bir adam, İbn Ömere, sinek öldürmenin hükmünü sordu Bunun üzerine ona, "Sen kimlerdensin?" dedi
Adam, "Iraklıyım," deyince, İbn Ömer şöyle dedi:
"Adama bakın! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, haklarında, "Bu ikisi benim dünya çiçeklerimdir," buyurduğu torununu öldürdüler de, bir de bana sineklerin kanını soruyor Büyük günahlara son derece cüretlidirler, fakat küçük günahlar hakkında sorarlar da sorarlar!"
İbn Ömer radıyallahu anh Buhârî
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
799 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, beni bağrına basıp, şöyle dua etti:
"Allahım! Onu dinde kavrayıcı kıl ve ona yorum yapmayı öğret!"
İbn Abbas radıyallahu anh Buhârî

800 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Dünya kadınlarının en üstünleri şu kadınlardır: imranın kızı Meryem, Huveylidin kızı Hatîce, Muhammedin kızı Fatıma, Firavunun karısı Asiye"
Enes radıyallahu anh Tirmizî

801 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Aişenin diğer kadınlara üstünlüğü, tirit yemeğinin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir"
Enes radıyallahu anh Buhârî

802 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin rivâyet ettikleri herhangi bir hadîste bir zorluk görürsek, Aişeye sorardık, mutlaka onda onun bir açıklamasını bulurduk
Ebû Mûsa radıyallahu anh Tirmizî

803 Tıp, hukuk ve şiirde Aişeden daha bilgili bir kadın görmedim
Urve radıyallahu anh Taberânî

804 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatımayı bir araya topladı, üzerlerine elbisesini örttü ve şöyle dedi:
"Allahım! işte bunlar benim Ehlibeytim ve yakınlarımdır Onlardan her türlü kirleri gider ve onları hakkıyla temiz eyle!"
Ümmü Seleme radıyallahu anha Tirmizî

805 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Benim Ehlibeytim, tıpkı Nuhun gemisi gibidir Binen kurtulur, terkeden boğulur"
İbn Zübeyr radıyallahu anh Bezzâr
 
Üst Alt