Safiyy. - Safiyyullah. - Safizim. - Safvet. - Sagir

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SAFİYY:
Peygamberimizin sallALLAHü aleyhi ve sellem ganîmet taksîminden önce kılıç, zırh ve at gibi seçip aldığı bâzı şeyler .
Resûlullah sallü aleyhi ve sellem, Bedr muhârebesinde zülfikâr isimli kılıcı safiyy olarak almışlardı (Ebû Ubeyd Kâsım bin Sellâm)

--------------------------------------------------------------------------------

SAFİYYULLAH:
"Allahü teâlânın temiz kıldığı, seçtiği" mânâsına, Âdem aleyhisselâmın lakabı.
Âdem aleyhisselâm Safiyyullahtır Allahü teâlâ onu kendi kudreti ile halketti (yarattı)
Kendi rûhundan üfledi Aksırınca ona hamdetmeyi, her şeyin ismini ve faydasını bildirdi Melekleri ona secde ettirdi.
Bütün insanların babası oldu Onu yeryüzünd e kendi halîfesi kıldı Şeytanı onun sebebiyle ebedî kovdu.
Kendisi Safiyyullah olduğundan, temiz ve habîs rûhları, cennetlik veya cehennemlikleri ayırır, fark ederdi
(Bkz Âdem Aleyhisselâm) (Molla Miskin Muhammed Muîn)

--------------------------------------------------------------------------------

SAFİZM:
Kadının kadına şehvetle bakması ve dokunması Kadınlar arasındaki homoseksüellik.
Safizm, yabancı erkeklerin bakması ve dokunması gibi haramdır.
Allah'tan korkan kadınların, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun yabancıya süslenmeleri câiz değildir (İmâm-ı Rabbânî)

--------------------------------------------------------------------------------

SAFVET:
Temizlik, hâlislik, paklık
Safvet ancak güzel ahlâk ile mümkündür (Celâleddîn Muhammed Devânî)
Safvet niyete bağlıdır Niyeti hayır olanın âkıbeti (sonu) de hayır olur.
Niyeti bozuk olanın âkıbeti de bozuktur (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

--------------------------------------------------------------------------------

SAGÂİR:
Küçük günâhlar Küçük sayılan günahlar (Bkz Günâh-ı Sağîre)
Sagâiri tekrâr işlemekte ısrâr etmek, büyük günâhtır (Muhammed İznikî)
Sagâirden birini yapmamak bütün cihânın nâfile ibâdetlerinden daha sevâbtır (Abdülhakîm Arvâsî)
Farz namazları vakti girmeden önce kılmak ve vakti çıktıktan sonra kılmak kebâirdir, büyük günâhtır Büyük günâh, ancak tövbe etmekle affolur Sagâiri affettirecek şeyler çoktur Tövbe ederken kılmadığı namazları kazâ etmesi lâzımdır (İbn-i Nüceym)
 
Üst Alt