• Forumda Rüya yorumu YAPILMIYOR! Mesaj göndermeyiniz! Mesajınız silinir!

Rüyada sayılar görmek

İLiM DiLeNcİsİ

Rüyalar aleminden
Süper Mod
Mesajlar
710
Rüyada sayı görmek, ruyada numara numaralar görmek, rüyada sayısal değerler görmek, rüyada rakam görmek, Rüyada Görülen Sayıların Anlamları

Rüyada sayısal şeyler, rakamlar görmek; genel anlamda iyiye tabir edilir. Rüyada görülen sayılar ve rakamlar bazı durumlarda kişisel mesajlar vermekle beraber maddi kazanç olarak da yorumlanır. sayılar, rakamlar bazen duymak bazen de görmek suretiyle rüyanızda yer alabilirler. Sayılarla ilgili olan bu tür rüyalar da görülen rakamları hatırlamak ve rüyada görülen diğer unsurlar, objeler ve olaylarla birlikte yorumlamak gerekir.

Bir lira, bir kuruş vb. gibi bir adetli şeyler; iyiye işarettir. "Kim (Allah huzuruna) bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır."[1]

Genel ve geniş manada sayılar şu durumlara işaretle tabir olunur.

Bir; iyiye…

İki; üzüntüye…

Üç; faydası olmayan işe. [O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) bana bir işaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu."][2]

Dört; iyiye… ["Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur."][3]

Beş; beş vakit namaza işaret olduğu için iyiye…

Altı; son derece güzel bir netice ve murada... ["O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır."][4]

Yedi ve sekiz; kötüye… ["Allah onu, artarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün."][5]

Dokuz ve on; zahmet ve fesada… ["Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür."][6]

On bir; iş hayatınızın son bulacağına…

On iki; iyiye… ["Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır."][7]

On üç; işlerinizin kötüye gideceğine…

On dört; iyiye…

On beş; dağınıklığa…

On altı; işinizin yolunda gideceğine…

On yedi; kötüye giden işinizin tekrar düzeleceğine…

On sekiz; muradınıza eremeyeceğinize…

On dokuz; zahmetsizce iş sahibi olacağınıza… ["Üzerinde on dokuz (muhafız) vardır."][8]

Yirmi; gelir elde edeceğinize ve düşmanınızı alt edeceğinize…

Otuz; birine işinizin düşeceğine ve ondan yardım alacağınıza… ["Musa ile otuz gece (bana ibadet etmesi) için sözleştik."][9]

Kırk; işlerinizin kötüye gideceğine...

Elli; sıkıntıya veya faydasız işe… ["Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi."][10]

Altmış; yemininizi bozacağınıza…

Yetmiş; arzu ettiğiniz şeyin geç gerçekleşeceğine…

Seksen; zinayla itham edileceğinize…

Doksan; varlıklı ve büyük bir aile kızıyla evlenmek istediğinize…

Yüz; hayır ve berekete… ["Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi basak bitiren bir dane gibidir ki, her basakta yüz dane vardır."][11]

İki yüz; düşmanın zafer kazanacağına…

Üç yüz; arzu ettiğiniz şeyin geç gerçekleşeceğine… ["Onlar, mağaralarında üç yüz yıl kadar kaldılar."[12]]

Dört yüz; düşmanı alt edeceğinize…

Beş yüz; işinizde duraklama olacağına…

Altı yüz; murada ereceğinize…

Yedi yüz; zorluktan genişliğe çıkacağınıza…

Sekiz yüz, dokuz yüz ve bin; düşmana karşı zafer kazanacağınıza… ["Fakat şimdi Allah size savaştaki hükmü hafifletti ve bildi ki sizde muhakkak bir zaaf var. Artık sizden yüz tane sabır ve sebat sahibi, iki yüzü yener ve siz bin kişi olsanız Allah'ın izniyle iki binini alt edersiniz ve Allah, sabır ve sebat edenlerle beraberdir."][13]

İki bin ve üç bin; kuvvet bulacağınıza…

Dört bin; zarara uğrayacağınıza…

Beş bin; bereket ve mutluluğa işarettir.

Altı bin; zafer ve fethe…

Yedi ve sekiz bin; işlerinizin iyiye gideceğine…

Dokuz bin; işlerinizin kötüye gideceğine…

On bin; zarara uğrayacağınıza…

Yirmi bin; düşmanı alt edeceğinize…

Otuz bin; zafer elde edeceğinize…

Kırk bin; yardım ve zafere…

Elli bin; sıkıntı yaşayacağınıza… ["Melekler ve Ruh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır."][14]

Altmış bin; mutluluğa…

Yetmiş bin; düşmanın galibiyetine…

Seksen veya doksan bin; düşmana galip geleceğinize…

Yüz bin; arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir. ["Ve onu yüz bin kişiye, yahut daha da artmakta olan bir topluluğa peygamber olarak gönderdik."][15]

Konuyla ilgili okuduğunuz çeşitli yorum ve tabirlerden sonra, gördüğünüz rüyadan kendinizle ilgili bir fikir edinebilmek için BurayaTıklayın
____________/
[1]-Enam, 160.

[2]-Meryem, 10.

[3]-Mücadele, 7.

[4]-Hud, 7.

[5]-Hakka, 7.

[6]-Bakara, 196.

[7]-Tevbe, 36.

[8]-Müddessir, 19–20.

[9]-Araf, 142.

[10]-Ankebut, 14.

[11]-Bakara, 261.

[12]-Kehf, 25.

[13]-Enfal, 66.

[14]-Maaric, 4.

[15]-Saffat, 147.
 

Buğra

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
73
Rüyada 7 rakamı görmek

Esselamu Aleyküm. İzninizle size rüyamı anlatmak istiyorum. Rüyamda okuldan çıkıyorum ve eve doğru gelmeye başlıyorum ama karşıma çıkan yollar çok karışık olmuş oluyor. Zorlanıyorum eve gelmekte ama yolları çözmeyi başarıyorum ve eve ulaşıyorum. Eve geldiğim zaman çok kalabalık olmuş oluyor. Bütün apartmanın geneli çok kalabalık. Yani ayrı bir şehir gibi aynı. Yüzlerce insan var. Normal sokakda yürürmüş gibi katlar arasında dolaşıyorlar. Ben çatı katına çıkıyorum. Bakıyorum orada karşıma 7 kişi çıkıyor. Bu 7 kişi biz sana aidiz diyorlar bana. 6 tanesi çok zayıflamış durumda. Sadece 1 tanesi çok kalıplı, güçlü duruyor. Diğerleri sefil bir haldeler bizi bu hale sen getirdin diyorlar. 6 tanesi benim vücuduma girmeye çalışıyor, vücuduma girdikleri zaman eski kuvvetlerine kavuşuyorlar ama vücudum onları kabul etmiyor ve geri atıyor dışarı. Vücudum artık onları atmış durumda ve sefil haldeler. Sadece 1 tanesi kuvvetli, güçlü, kalıplı bir halde. O 6'sı birleşip tek vücut oluyorlar ve beni kovalamaya başlıyorlar. Ben devamlı kaçıyorum. Ara sıra vücuduma giriyorlar ama her girdiklerinde vücudum geri atıyor dışarı. En son kaçarken, o 1 tane güçlü olan kişi vücuduma giriyor ama vücudum onu atmıyor. O vücuduma girince onun şeklini alıyorum ve kaçıyorum. Vücudumda sadece o kalmış oluyor. Geri kalan 6'sını arkada bırakıyorum. Rüyamı yorumlayabilirseniz sevinirim, iyi günler.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Ve Aleykum selam size de Hayirli Sabahlar Hayirdir insallah..
Ah Şu Zalim Nefsimden cektiklerim..
Hep en iyiyi istiyor..Rabbimin bana takdir ettigini kabul etmiyor ve teslim olmuyoruz...
kendimiz için, hep en güzeli tercih ediyoruz. Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız salkım saçak.

En mükemmeli layık görüyoruz kendimize; aklımızca hayaller kuruyoruz, aylar sonrasının planlarını yapıyoruz, ‘’Yarın ne olacak ?’’ sorusunu
düşünmeden...hayattimizi tuketiyoruz..

nefsin 7 mertebesininden 6 tanesini Allah-in izni ile terbiye ettiginizi..bir tanesi halen sizi yenmekte olduguna delalettir..

"6 tanesi çok zayıflamış durumda"
Küçük günahları küçümseme, çünkü onlardan büyük günahlar dallanır, budaklanır!!ve birleştiklerinde bir gun seni yenebilirler..

Ey Âişe! Günahları küçümsemekten sakın. Zira, Allah adına onların (her birinin)
bir takipcisi vardır.”[1]. *


7 tane ay var Nefsin 7 Hali Var...Seninki Hangisi?
aşk-in da 7 hali vardir..

İnsanın kendi nefsine karşı açmış olduğu mücadele erdemlerin en büyüğüdür.
Yedi tamamlanmışlığın bütünlüğün birliğintekamülün mükemmel insani kamilin sembolü olarak bilinir.
İslamda Yedi gök Kabe yedi kez tavaf edilir örneğin Kuran’a göre Allah cenneti ve dünyayı yedi katlı yaratmıştır.
7 Kez Safa ve Merve Arası Sa'y edilir....Mesela sema 7 kat arz 7 kat cennet ve cehennem 7 tabaka ve kat haftanın
günleri 7 tavaf 7 şaft şeytana atılan taş sayısı 7

"Daima hayra ve hayırlı işlere niyetli ol.O hayrı işlemeye muvakkat olamazsan dahi mükafatını görürsün…"
der Muhyiddin İbn-i Arabi..sizin ruyanizda da iste oyle bir guzelik var!iste..

Cenab-ı Hak buyuruyor: “Beni bana ibadet yapmakla hatırlayın; ben de sizi afvetmekle hatırlarım.
İbadet ve itaat üzere beni hatırlayan kimseyi mağfiretle yad etmek benim şânıma düşer.

” Ey insan! Gökler aynasına bir bak.
Gülümseyen yıldızlar pamuk pamuk bulutlar neyin ifadesi? Ulu ağaçlar niçin başlarını yere koymuş?
Başını secdeye koyanlar işte böyle yücelir. O ağaçlar daldan kollarını yapraktan ellerini açmışlar da Rablerini zikrediyorlar.
Sen de elinin dolmasını gönlünün aydınlanmasını istemez misin?
Öyle ise niyaz ellerini Cenab-ı Hakk’ın dergahına aç! Ecel kılıcı ömür ipini kesmeden uyan!
Gözündeki gaflet sürmesini şimdi sil! Çünkü yarın toprağın gözüne sen sürme olacaksın..

BEN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞE HELAL VE HARAM İLMİNİ ÖĞRENMEKLE ERİŞTİM." (Ebu Hanife)

bu ruya Allahu alem gelecek ile ilgili ..eger Nefsin 7 halini terbiye ve tezkiye edebilirseniz buyuk mertebelere ulasacaginiza delaletir..
Allah-in izni ile bir gun yukselmek;..yukselmek derken bazilari bunu sadece tek yonlu algiliyabiliyor o oyle degil iste..
sadece Maddi degil manevi yukselisten bahsediyoruz..
yani gordugunuz bu ruya Size olmazsa da Sizden gelecek nesillerde de vuku bulabilir...
O yuzden bu ruyayi dar anlamda veya sadece bugun olarak algilamayin..
ins. ne dedigimi anlamissinizdir..
Hayirli bereketli gunler...
 

Buğra

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
73
Çok teşekkürler abla içimde soru işareti bırakmadın :) Allah razı olsun, hayırlı günler :)
 

baysoru

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1
Rüyada sayı duymak

Selamünaleyküm ben rüyada sayı duyuyorum bu tam uykudan uyanıp tekrar dalarken oluyor piskolojik hap kullanıyorum onun etkisi olurmu ? teşekkürler
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
ve aleykümselam rüyaniz belirsiz..piskolojik haplarin ,etkisi olabilir ben bilemiyorum..
Her sağlıklı insan gibi psikolojik rahatsızlıkları olan psikolojik haplar kullanan hastalar da rüya görüyorlar. Ancak öyle gösteriyor ki, bu hastaların gördükleri rüyalar farklı özellikler barındırabiliyorlar.

Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke.”
“Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim.”
selametle..
 

Yunus Emre 1907

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1
İyi günler ben rüyamda 150 rakamı gördüm bu ne anlama gelir açıklarsanız sevinirim.
 

Gönülden

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1
Rüyada sayı söylenmesi

Allah'ın bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Ben ayın beşinde üveys zikrine başladım. İlk ruyamda 123 şeklinde sayı söylendi. Sordum nedir diye bekle göreceksin gibi birşey denildi. Akşam da ruyamda aynaya baktım ve baya kilo vermişim dedim ve mideme karnıma doğru baktım göbeğim kalmamıştı, açıkarsanız çok sevinirim
 

Gökdeniz

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1
Rüyada sayılar duymak

Selamun Aleyküm.Rüyamda tanımadığım biriyle birlikte kepçeye doğru yürüyorum.Bir cenaze var ve kazı yapmak( mezar kazmak ) için ölçüm yapılıyor. Birlikte yürüdüÄ£üm genç, bana ölen zatla ilgili 4 , 5 , 6 ve 17 sayılarını söylüyor.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Ismim zubeyde Rüyamda dergah gibi bir yere gidiyorum, dış kapının yanındaki duvarda Yasinle gelenler girebilir 1336 sayısı, diğerinde de 1227 şekline sayılar yazıyor ben başım açık olduğu için girmeye yeltenmiyorum bile dışardan seyrediyorum. içeri bir adam giriyor sonra biri daha girmek istiyor içerden bu ses duyuluyor sadece yasinle gelenler girsin diye kapı birden kendiliğinden sert bi sekilde kapaniyor. sonra içerden o güzel ilahi yada Kur'an okuma sesi geliyor ben çok ağlıyorum sonra gerçekten agliyormusum uyandim.
 
B

Bergen

Kayıtsız
Misafir
Rüyada 182 sayısını duymak ne anlama geliyor
 

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Mesajlar
825
Rüyada 182 sayısını duymak ne anlama geliyor
Rüyada sayı duymak
Rüyan Hayırdır kardeşim (İnşaAllah).

Kendine güvenin artacak, katıldığın bir iş vasıtası ile ün kazanacaksın. Ve böylelikle paran olsun, malın olsun artacak. İşlerinde kazancın, başarın artacak.
Garip olaydır ki, çoğu insan rüyasında 182 duyduğunu, ona 182 fısıldandığını söylüyor.
 
Üst Alt