• Forumda Rüya yorumu YAPILMIYOR! Mesaj göndermeyiniz! Mesajınız silinir!

Rüyada inek Kovalaması Görmek

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,344
Tepkime puanı
25
rüyada inek görmek neye yorumlanır, rüyada buzağı görmek, rüyada inek sürüsü görmek, rüyada öküz görmek, rüyada dana görmek, rüyada inek görmek ne anlama gelir, rüyada inek görmek islami
* Rüyada sığır-inek görmek bulunduğu durumdan ileri gitmeye, mala, şerefe, semiz ve besili sığır takva sahibi kadına, ucuzluk ve bolluğa; sıska ve zayıf sığır kıtlık ve sıkıntıya. Semiz sığır eti aldığını görmek zengin bir kadınla evlenmeye yahut eşinden dünyalık elde etmeye işaret eder.

* Yüklü inek görmek eşinin hamile kalmasına yahut bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye. İneğin sütünü sağmak ve bunu içmek zenginliğe, malın ziyadeleşmesine, izzet ve şerefe. İneği sadece sağmak mal biriktirip bundan sarfetmemeye. İneğin kendine doğru gelmesi mübarek seneye, ondan uzaklaşması iyi olmayacak bir seneye yorumlanır.

* Öküz veya ineğin tırmalaması hastalığa, onlardan birinin üzerine sıçraması şiddet ve üzüntüye, ısırıp boynuzları ile vurması ev halkından görülecek hiyanet ve eziyete. Sığır ve öküz boynuzu görmek çok mala sahip olmaya, durumunun düzelmesine ve güzel isimle anılmaya işaretle tabir edilir.

* Sığır ya da öküzü bir ağaçta görmek yahut bunların ısırması çok günah işlediğine. Sığırın eve girip kendisini boynuzladığını görmek zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabası arasında güven içinde olmamaya. Sığırın eti ve sütü mal ve devlete, dince güzelliğe ve hastalıktan şifa bulmaya. Sığırın iç yağı ucuzluğa, bolluk ve mala, derisi mala işaret eder.

* Semiz bir ineğe bindiğini görmek zenginliğe,zayıfına binmek yoksulluğa; ineğe binmek bazen evlenmeye yahut hanımının vefat etmesine. İnekle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, inanılmayacak derecede bolluk yaşanacak bir seneye yorumla tabir olunur.

* Rüyada sığır görmek. Çok güzel bir hayat yaşayacağınıza, Sığır eti yemek, helal yollardan, çok para kazanacağınıza yorumlanır.

* Sağlıklı sığır,varlığın ve zenginliğin işaretidir. Zayıf bir sığır gördüyseniz,yanlış tutumunuzdan dolayı hayat boyu ağır şekilde çalışacağınız anlamına gelir. Besili, sağlıklı bir sığır bolluktur.

* Rüyada sığır görmek, mal ile yorumlanır. Sığırı kesip etini dağıttığınızı görmek, hayırlı bir işe gireceğinizi, kısmetinizin açılacağına, sığırın sütünü sağdığınızı görmek, başka birinden helal mal edinmeye işarettir.

Bir başka rivayete göre de:
* Rüyada görülen Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir. Sığırın başındaki beyazlık senenin başındaki şiddete, belindeki alacalık, senenin ortasındaki şiddete, kalçasındaki alacalıksa senenin sonundaki şiddet ve zahmete işarettir.

* Semiz sığırlar ucuzluk ve bolluk senelere, zayıf sığırlar, kıtlık senelere işarettir. Sığır eti yediğini gömek, senedeki helal malın ifadesidir. Denilmiştir ki, sığır, yüksekliğe, mala, şerefe, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına işarettir. Sığır boynuzlu ise, kocasını men eden ve ona bugz eden bir kadına işarettir. Eğer sığırdan süt sağılıyorsa, menfaatli, hayırlı bir kadına isarettir. Sığırı sağmak istese, fakat boynuzuyla onu engellese, kocasından nefret eden bir kadına işarettir. Başka birisinin o sığırı sağdığını, fakat onu engellemediğini görse: sağan kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder.

* Sığırın karın ve işkembesi o sene içerisinde kıymeti olmayan mal ve rızka ve bolluğa işarettir, ineğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe kalır. Bir inek satın aldığını gören kimse memur olur. Kendi evinde, buzağısını emziren bir ineğin olduğunu görse, kendi kızına annelik eden bir hanıma işarettir.

* Bir sığır bulduğunu gören kimse, şerefli bir kimseden sanat öğrenir. Eğer bekar ise mübarek bir kadınla evlenir.Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu, saliha ve şerefli bir kadınla evlenir. Yahut ona saltanat ve velayet nasip olur.

* Fakir biri sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete kavuşur, endişe ve üzüntüden kurtulur. Evine sığır girip kendisini boynuzladığını görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur. Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir. İnsanlar arasında güzel isimle yad edilir. Sığır ve öküzü bir ağaçla dövdüğünü görse, Allah indinde çok günah sahibi kimselerden olduğuna işarettir. Onları ısırdığını görse yine tabir aynıdır.

* Öküz ve sığırın kendisini tırmaladığını görse, sığırın tırmaladığı miktarca hasta olur. Üzerine sığırın sıçradığını gören kimseye, şiddet ve azap erişir ve öldürülmesinden korkulur. Üzerine bir öküzün düştüğünü gören kimse, o sene içerisinde vefat eder.

* Siyah bir sığıra bindiğini veyahut sığırın, evine girmesiyle onu evine bağladığını gören kimseye sevinç, hayır ve ihsan erişir ve kendisinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet dağılır. Rüyada sığır görmek herkes için iyidir. Sığırların bir yerde toplanmalarını görmek, ızdıraba, seslerini yükseltip bağırmaları, edepsiz bir takım maruf insanlara işarettir.

* Tamamen yüzülmüş sığır, akrabadaki musibete, yarısı yüzülmüş sığır, kızkardes veya kızdaki musibete, dörtte biri yüzülmüş sığır hanımdaki musibete, dörtte birden daha az yüzülmüş ise diğer akrabalardaki musibete işarettir. Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye işarettir.

* İneği sağıp sütünü içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yüceleşir. Zengin ise zenginliği ve şerefi artar. Bir kimseye rüyada erkek veya dişi bir buzağı verilse bir çocuğu dünyaya gelir. Bir kimse rüyada gerek önde ve gerek arkada olsun sahipsiz ve meçhul bir sığır sürüsünü görse, yahut o sığırlar bir yere girse veya çıksalar,eğer o sığırların rengi sade sarı veya kızıl ise orada olacak hastalığa, renkleri muhtelif ise yine senelere işarettir.

* Bir sığıra sahip olduğunu görse, ucuzluk ve bolluk seneye, sığır yüklü ise ucuzluk ve bollugun daha fazla olmasına işarettir.Bir kimse bir sığırı iple tuttugunu görse, güzel ahlaklı ve dindar bir kadınla evlenir, ineğe bindiğini gören kimsenin hanımı vefat eder ve ondan miras alır. Bazı tabirciler, o kimse evlenir, demişlerdir.

* Sığır eti veya sütünü yediğini gören kimse, mal ve devlete ve dinen mükemmelliğe erişir, hasta ise Allah şifa verir. Sığırın iç yağını yediğini gören kimse, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olur. Sığır yağı yediğini görenin malında fazlalık olur. Kendisine sığır derileri verildiğini gören kimse sultandan veya sultanın memurundan mal alır. Kendisinden sığır derileri alındığını gören kimse Sultana bir mal ödemekle yükümlü olur.

* Sığır, güzel işlenmiş bir araziye de işarettir. Bakara Suresinde beyan edilen “Beni israil” sığırını görmek, ona sahip olan kimse için katletmek sebebiyle fitneye, yahut rüya sahibinin, o sığırı gördüğü şehirde bir alametin çıkacağına işarettir. Rüyayı gören, anasına itaatsiz ise, ona itaat eder.

* Yabani sığırı boğazladığını gören kimse, güzel bir kadın tarafindan mal sahibi olur.

İslama göre rüyanızın yorumu
 
Üst Alt