Riya. - Rizayet.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
RİYÂ:
Gösteriş, iki yüzlülük Kendini olduğundan başka gösterme
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
Veyl (şiddetli azâb) namaz kılanlara ki, namazlarından gâfildirler Namazı ehemmiyetsiz sayarlar Riyâkarlık ederler Namazlarını insanların yanında riyâ ile kılarlar (Tenhâda yalnız kılınca terk ederler) Zekât ve âriyet (ödünç) vermeyi de men ederler (Mü'min sûresi: 4-7)

Dünyâda riyâ ile ibâdet edene, kıyâmet günü, ey kötü insan! Bugün sana sevâb yoktur Dünyâda kimler için ibâdet ettin ise, sevâblarını onlardan iste denir (Hadîs-i şerîf-Tebyîn-ül-Mehârim)
Riyâ sâhibinin üç alâmeti vardır Yalnız iken tembeldir İnsanlar arasında iken çalışkan ve hareketli görünür Övüldüğü zaman çok çalışır Zemmedildiği, kötülendiği zaman çalışmasını azaltır (Hazret-i Ali)
İbâdetin âfeti; riyâ ile başkalarının işitmesi için ve Allahü teâlâdan başkası için yapmaktır (Abdullah-ı İsfehânî

RİYÂZET:
Nefsin isteklerini yapmamak

Riyâzet, verâ ve takvâ ile olur Takvâ, haramlardan sakınmaktır Verâ, haramlarla birlikte, mübâhları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan sakınmaktır (Muhammed Hâdimî)
Peygamberlik için, insanda riyâzet ve mücâhede gibi bâzı şartların bulunması veya buna elverişli olarak doğmak lâzım değildir Allahü teâlâ, dilediğini seçerek, bunu ihsân eder O, her şeyi bilir ve en iyisini yapar (Seyyid Şerîf Cürcânî)

İnsanlar, riyâzet deyince, açlık çekmeği ve oruç tutmağı anladılar Hâlbuki dînimizin emrettiği kadar yemek için dikkat etmek, binlerce sene nâfile oruç tutmaktan daha güç ve daha faydalıdır Bir kimsenin önüne lezetli tatlı yemekler konsa, iştihâsı olduğu hâlde ve hepsini yemek istediği hâlde, dînimizin emrettiği kadar yiyip, fazlasını bırakması, şiddetli bir riyâzettir ve diğer riyâzetlerden çok üstündür Bir kimse, bin sene ibâdet etse ve sıkıntılı riyâzetler çekse ve sıkı mücâhede (nefse zor gelen şeyler) yapsa, eğer bir Peygamber-i zî-şâna uymamış ise, bütün bu çalışmalarının bir arpa kadar kıymeti olmaz Çölde görülen serâb gibi, hiçbir şeye yaramaz (İmâm-ı Rabbânî)
Bizim yolumuz riyâzet ve mücâhede çekme yolu değildir Bizim yolumuz sohbet (berâber olma) yoludur (İmâm-ı Rabbânî)
Çok açlık ve çok uykusuzluk dimağı yorar Hakîkatleri ve ince bilgileri anlamağı önler Bunun için riyâzet çekenlerin keşifleri hatâlı olur (Ubeydullah-ı Ahrâr)
Riyâzet ve nefsle mücâhede, hârika ve kerâmeti arttırır Evliyânın sohbeti ise, kalbe zikri (Allahü teâlâyı hatırlamayı) yerleştirir Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uymayı kolaylaştırır (Seyfeddîn-i Fârûkî)
 
Üst Alt