Risalelerden 500 vecize .... (301-400)

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
301- Üç günden fazla bir mü'min, diğer bir mü'mine küsmemek İslâmiyet emrediyor. Sözler - 152
302- Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazifeyi vermiş. Kas. L. - 118
303- Allah için çalışınız ... O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem'alar - 17
304- Bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez. Kastamonu L. - 123
305- Saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'anın gösterdiği yol ile olabilir. Hutbe-i Şamiye - 79
306- Evet hürmet verilir, istenilmez. Uhuvvet Risalesi - 55
307- İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Mek - 424
308- Bu zaman cemaat zamanıdır. Kastamonu L. - 6
309- Ni'met ve Rahmet-i İlâhiyenin fiatı, şükürdür. Emirdağ 1 - 32
310- Böyle bir zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı kurtarmaktır. Kastamonu L. - 22
311- Bu dâvadan vazgeçilmez. Şualar - 339
312- İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Kastamonu L. - 77
313- Hâlık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş, şükürdür. Mektubat - 364
314- İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir. Ve en zaif damarı da odur. Mek- 424
315- Hakikat ise; Hak söyler, doğru konuşur. Sözler - 651
316- "Onlara ihtar ettiğimiz ders ve nasihatı unuttukları ve amel etmedikleri vakit, onları tutup musibet altına aldık." Os. Lem. - 679
317- "Hayvanatın bekaları rızık iledir ve rızıkları ottur; Onların rızkı da yağmurdur. Yağmur ki, âb-ı hayattır ve rahmettir; Ve rızık da semâvatttan gelir." Os. Lem'alar - 671
318- "Demeyiniz ki: Sen böyle yapmasaydın, böyle olmayacaktı." Os. Lem'alar - 683
319- Hased ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki: O hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi - 54
320- "Kimin için Allah var, ona herşey var ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur". Sözler - 462
321- Fitne-i âhir zamanın mâhiyeti bana göründü ki, o fitnenin en dehşetlisi ve câzibedârı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Gençlik Rehberi - 16
322- "Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar." Sözler - 172
323- Kur'an kalblere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırır. Mesnevi - 127
324- Ya İlâhi! .. Bizi azab âteşinden ve cehennemden kurtar! Os. Şualar - 100
325- Sana itimad ediyorum ve herşeyi senin için terkediyorum ve yalnız seninim ve seni istiyorum. Nurun İlk Kapısı - 18
326- "Rabbimizin bizden istediği nedir?" Sözler - 491
327- Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli . Mektubat - 279
328- İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı; iman ilmidir. Sözler - 749
329- "Ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?" Mek: 299
330- Zikir ve duadan maksad sevabdır ve merhamet-i İlahiyeyi celbetmektir. Mes - 230
331- Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku... Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var! Sözler - 687
332- Haşir meydanı da bir harmandır. Kâinatın başak ve semeresi olan benî Âdemi intizar etmektedir. Mesnevi - 117
333- Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid'alar; manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Lem'alar - 307
334- Baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Mesnevi - 196
335- Allah mâliktir, sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Mesnevi - 130
336- Sultan-ı ezelî, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş. İ. İ'caz - 13
337- Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Sözler - 236
338- (İnsan) Eğer sabretse, musibetin mükâfatını düşünse, şükretse, o vakit herbir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Lem'alar - 10
339- Şu kısa, fâni ömrünü fâni şeylere sarfetme ki, fâni olmasın. Bâki şeylere sarfet ki, bâki kalsın. Mesnevi - 182
340- Senin hakkın medih değil istiğfardır, nedâmettir. Sözler - 230
341- Şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir. Lem'alar - 331
342- Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Lem'alar - 104
343- Evet, herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise, ma'neviyatı göremez. Muhakemat - 18
344- (Kabir); Mü'min için, zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. S. - 38
345- Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. Sözler - 717
346- Beni merak etmeyiniz. İktisad ve kanaat, bana iki hazinedir; tükenmez bitmez. Emirdağ 1 - 89
347- Hakikî adalet ve te'sirli ceza odur ki; Allah'ın emri nâmıyla olsun. Yoksa te'siri yüzden bire iner. Hutbe-i Şamiye - 78
348- Sen kusur, fakr, acz ve ihtiyaç unsurlarından terkib edilmiş bir şeysin. B. Mes - 455
349- Hakikat usandırmaz. Tarihçe - 135
350- Allah namına işlemeli, başlamalı ... Ve Allah hesabiyle vermeli ve almalı. S: - 29
351- "Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim, kırkı da çekemedi kaldı." Os. Le. - 655
352- Birden gördüm; Bir sinek, elime kondu, emânetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Os. Lem'alar - 656
353- Demir büyük bir ni'met-i İlâhiyedir. Os. Lem'alar - 666
354- Ey akıl, dikkat et! Ey göz, güzel bak! Ey dil, iyi tat! Sözler - 28
355- Her üren kelbin ağzına bir taş atacak olsan, dünyada taş kalmaz. İ.İ’caz.124
356- .Mevt, ancak ruhun cesed kafesinden çıkmasıyla tebdil-i mekân etmesinden ibarettir. İ.İ - 179
357- Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Mesnevi - 199
358- İktisad ise, bu zamanda herkese lâzımdır. Emirdağ 1 - 106
359- Şöhret, insanın malı olmayanı da, insana mal eder. Mu. - 23
360- Bahar dahi bir çiçektir ve Cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Şualar - 78
361- "Cenab-ı Hak vâdediyor: Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz." Tarihçe - 9
362- "Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler." Tarihçe - 8
363- Ecel gizli olmasından, vasiyetnâme yazmak sünnettir. E.1 - 136
364- Başıma ne gelse, altında bir Rahmet var. Emirdağ L. 1 - 137
365- Ey nefsim! Bir dakika gülmeye bedel on saat ağlıyorsun. Emirdağ L. 1 - 198
366- (Ey Nefsim!), Hevesli akılsız çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma! Emirdağ L.1 - 199
367- İnsan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâb eder. Lem'alar - 120
368- Mahlukatın en mükerremi, belki en a'lâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Lem'alar - 82
369- Hayat-ı bâkiyede madem beraberiz, bir muvakkat müfarakat olsa da, sizi müteessir etmesin. Emirdağ L. 1 - 140
370- Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor. Mektubat - 439
371- Hasta evvelâ kendine bakmalı, sonra hastalara balabilir. Mektubat - 355
372- Cenab-ı Hak beni de, sizi de tarîk-ı Hak'tan şaşırtmasın. Âmîn. Barla L. - 248
373- Güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Mektubat - 358
374- Mübarek karınca dahi, güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Mek - 366
375- Şükür içinde, safi bir iman var, hâlis bir tevhid bulunur. Mektubat - 366
376- Ecel gizli olduğundan, herbir günde ölmek ihtimali var. Mektubat - 415
377- "Eken biçer", atalarımızdan kalma mübarek bir sözdür. Emirdağ L. 1 - 135
378- Çalışınız, çalışınız, çalışınız ve kat'iyen inanınız ki; Nur'un şefaatı, Nur'un duası, Nur'un himmeti sizleri kurtaracaktır. Emirdağ L. 1 - 135
379- Allah'ın sizlere ihsan ettiği ezelî lütfuna karşı secdeden başlarınızı kaldırmayınız. Emirdağ L. 1 - 135
380- Çirkin perdeler altında, gayet güzel neticeler var. E: 1 - 132
381- Geçici, muvakkat sıkıntılara ve sarsıntılara ehemmiyet vermemek lâzımdır. Emirdağ L. 1 - 132
382- "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Emirdağ L. 1 - 104
383- Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır. Çirkinlik de güzeldir. Sözler - 472
384- 24 Saattan yalnız bir saatı, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden istedi. Tarihçe - 134
385- Nar ağacı sâfi bir şarabı, hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir; kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Lem: 124
386- Sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Mektubat - 227
387- "Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez." Lem'alar - 132
388- Zulme rıza, zulümdür. Kastamonu L. - 207
389- Uyan, aklını başına al! B. Mesnevi - 521
390- Sen nerede olursan ol, orası Allah'ın mülküdür. B. Mesnevi - 521
391- Yâ Rabbi, ben senin isminin yardımıyla ve O'nun bereketiyle okuyacağım. Emirdağ 2 L. - 97
392- Bu uzun yolda birinci menzilim dünya, ikinci menzilim kabirdir. Nurun İlk Kapısı - 144
393- İnsanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler. Mektubat - 228
394- Evet, Hakk'ı tanıyan, hakkın hâtırını hiçbir hâtıra fedâ etmez. Zira, Hakk'ın hâtırı âlîdir, hiçbir hâtıra fedâ edilmemek gerekir.
Münazarat - 15
395- Çok iyiler var ki, iyilik zannı ile fenalık yapıyorlar. Mün. - 16
396- Atmaca kuşu serçelere tasliti, zâhiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder. Sözler - 232
397- "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi' olup fenasına bakmayanlar, hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır" Şualar.. - 509
398- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum Sözler - 5
399- İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. İşarat-ül İ'caz - 85
400- "Ey bu yerlerin hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum." Sözler - 36
 
Üst Alt