Rehn - Rek'at

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
REHN (Rehin):
Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak İpotek etmek
Rehn ancak mal borcu için verilir ve zor ile alınmaz Rehn akd ile yâni îcâb ve kabûl (sözleşme) ile yapılır (İbn-i Âbidîn)
Rehin bırakılan malın, satılmaya elverişli olması şarttır Ağırlıkla ve hacim ile ölçülen her şey; altın, gümüş eşyâ, para rehn olarak verilebilir (İbn-i Âbidîn)
Rehin edilen şeyin satışı, rehn sâhibinin izni olmadan bâtıldır, geçersizdir Teslîmi câiz değildir (İmâm-ı Gazâlî)
Rehn, borç ödeninceye kadar habs olunur Önce borç ödenir; sonra rehn geri verilir (İbn-i Âbidîn)
Alacaklı; rehnin, borçlunun mülkünden çıkmasına sebeb olamaz, satamaz, kiraya veremez Rehni, ancak borçlunun izni ile kullanabilir (Ali Haydar Efendi)
Borçlu, rehndeki malını, alacaklının izni olmadan satamaz Satmak için isteyemez (İbn-i Âbidîn)

--------------------------------------------------------------------------------

REK'AT:
Namazın bölümlerinden her biri; bir namazda kıyâm, rükû ve iki secdenin toplamı
Bir kimse kırk gün (cemâatle kılınan) namazın birinci rek'atini kaçırmazsa, ona iki berât (kurtuluş vesîkası, senedi) yazılır: Cehennem'den kurtulma berâtı ve nifâktan (münâfıklıktan) kurtulma berâtı (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
Ağız misvâklanmış olarak kılınan iki rek'at namaz, misvaklanmadan kılınan yetmiş rek'at namazdan daha üstündür (Hadîs-i şerîf-Taberânî, Beyhekî)
Âkil (akıllı) ve bâliğ (ergenlik çağına gelmiş) olan her müslümanın her gün beş vakit namaz kılması farzdır Bu beş vakit namaz kırk rek'at eder Bunlardan on yedi rek'ati farzdır Üç rek'ati vâcibdir Yirmi rek'ati sünnettir (İbn-i Âbidîn)
Birinci rek'at, namaza durunca; diğer rek'atler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devâm eder Son rek'at ise, selâm verinceye kadar devâm eder (İbn-i Âbidîn)
İki rek'atten az namaz olmaz Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz çift rek'atlidir (Tahtâvî)
Her bir rek'atte namazın farzları, vâcibleri, sünnetleri, müfsidleri ve mekrûhları vardır (Bkz İlgili maddeler) (Abdullah-ı Mûsulî)
Namazda rükûa yetişemeyen, o rek'ati imâmla kılmış olmaz İmâm rükûda iken gelen, niyyet eder ve ayakta tekbîr getirip namaza girer (Halebî İbrâhim)
 
Üst Alt