Regaip kandili hakkında hutbe

Muvatta

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
318
REGAİB KANDİLİ

Muhterem Müminler

Rahmet ve mağfireti sonsuz olan Rabbimiz, biz kullarına fazilet ve bereketi bol aylar, günler ve geceler tahsis etmiştir. Müslümanlar arasında Üç aylar olarak meşhur olan, Recep, Şaban ve Ramazan ayları bu müstesna zaman dilimlerinden bazılarıdır. Rağbetin arandığı, beraatin istendiği Regaib ve Beraat geceleri, hiçbir faniye nasip olmayıp sadece sevgili Peygamberimize ikram edilen Miraç gecesi sağanak sağanak rahmetin indiği, şeytanların zincirlere vurulduğu Ramazan ayı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi işte bu aylarda mana âlemimizi nurlandıracaktır

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimizin en büyük mucizesi olan, “kalpleri diriltip hayat veren”[1], “müminler için bir müjde”[2], “şifa ve rahmet kaynağı”[3]Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı şerifte inmeye başlamıştır.

Sevgili Peygamberimiz üç ayları iştiyakla bekler, o günlere eriştiğinde de şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”[4]Peygamberimizin duasında ifadesini bulan bu mübarek aylar yaklaşmaktadır.

Önümüzdeki salı günü Recep ayının biri ve perşembeyi cumaya bağlayan gece Regâib kandilidir. Bu vesileyle hepinizin kandilini tebrik ederiz.

Peygamberimiz (s.a.v.) üç aylarda ibadetlerini daha da artırırdı. Efendimizin zevcesi ve müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a) bu hususu şöyle nakletmektedir. Ben kendilerine: Ey Allah’ın Resulü, niçin bu kadar çok ibadet ediyorsunuz? dedim. Resul-i Ekrem “Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdiler.[5]

Bir ayeti kerimede iyi mü’minler anlatılırken şöyle buyurulur: “Onlar yataklarından uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra sarf ederler.”[6]

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadislerinde nafile ibadetin önem ve etkisini şöyle anlatır: “Kıyamette kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazıdır. Farz namazları tam ise tamam diye yazılır. Noksan ise Allah Teâlâ: “Bakın kulumun nafile namazı var mıdır? buyurur. Varsa farzlarındaki noksanları nafilelerle tamamlar.”[7]

Muhterem Kardeşlerim

Bu faziletli saatleri gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük bir nimet olduğunu unutmamalıyız. Bu aylar ve geceleri ibadet ve itaat ile ihya etmeli, kılamadığımız namazlar varsa onları kaza etmeli; yoksa nafile namazlar ile değerlendirmeliyiz. Tevbe ve istiğfar etmeli, bol bol salatü selam getirmeli, Kur’an okumalı, âhirete irtihal etmiş olan geçmişlerimizi hayırla yad etmeli, Allah’tan (c.c.) af dilemeliyiz. Rabbimiz bu ayların ve gecelerin mana ve esrarını anlayıp, istifade etmeyi nasip eylesin. Recep ve Şaban’ı bize bereketli kılsın ve bizi Ramazan-ı şerife ulaştırsın!

İstanbul Müftülüğü

Hutbe Komisyonu

[1] Şûra, 42/52.

[2] Nahl, 16/89.

[3] İsra, 17/82.

[4] İbn Hanbel, Müsned, 1/259.

[5]Buhari, Teheccüd, 6.

[6]Secde, 32/16

[7]Nesâî, Salat, 5/9.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Regâib Gecesi'ni ibadetle geçirmeye çalışalım, tevbe ve istiğfar edelim!

Kur'ân okuyalım!

Kaza namazları kılalım!

Bol bol salavat-ı şerife okuyalım!

"Ve sâri'û ilâ mağfiretin mirrabbiküm" fermanına kulak verelim! Yâni Rabbimizin mağfiretine koşalım!

Namazla, oruçla, tevbe ve istiğfarla Allah'a dönelim!

Kur'ân'ı dinleyelim! O nur ile nurlanalım! Hidayetiyle amel edelim! Hayatımızı Kur'ân'a göre yaşayalım!

Ebedî Rehberimize, Allah'ın Resûlü'ne uyalım!

Saadet ve selâmet bundadır.

Aradığımız huzur ve emniyet îman hakikatları dairesindedir.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,709
Regaib gecemiz mübarek olsun
 
Üst Alt