Rabıta. - Racim.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
79
RÂBITA:
Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir v elînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulundurma
"Ey îmân edenler Allah'a bağlanınız ve sâdıklarla berâber olunuz" meâlindeki âyet-i kerîmede râbıtaya işâret vardır (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
Râbıta, feyz veren kâmil zâtın teveccühüyle birleşecek olursa, nûr üstüne nûr meydana gelir (Tâceddîn Sübkî)
Bir insanın hiç görmediği kimsenin şeklini, sûretini yalnız işitmekle, okumakla öğrenerek, hayâline getirmesi çok zordur Onun kendisi değil, başkası görünür Bunun için, Resûlullah'a râbıta yapılmaz Çünkü başkasının Resûlullah olduğuna inanmak küfür olur Evliyâya râbıta yapmakta bu mahzûr yoktur (İbrâhim Fasîh)
Râbıtasız yapılan zikr (Allahü teâlâyı anma) insanı ilerletmez Zikirsiz râbıta ilerletir Râbıta her işte yardımcıdır Zikirde yardımı ise pekçoktur Allahü teâlânın evi olan kalbi, nefsin pisliklerinden ve şeytanın aldatmasından temizler (Muhammed Hânî)
Râbıta, kalbin Allahü teâlâdan başka şeyleri sevmekten, onları düşünmekten kurtulmasına vesîle olur (İmâm-ı Rabbânî)

etoi26.gif


Râbıta-i Telebbüsiyye:

Râbıta yaparken kendisini, velînin şeklinde, kıyâfetinde görmek ve düşünmek
Kur'ân-ı kerîm okurken ve dinlerken, ders, vâz dinlerken, namaz kılarken ve her ibâdeti işlerken râbıta-ı telebbüsiyye yapmak ibâdetlerden lezzet almaya sebeb olur (Abdülhakîm Arvâsî)

etoi26.gif


RACÎM:

"Allahü teâlânın rahmetinden kovulmuş uzaklaştırılmış" mânâsına şeytanın Kur'ân-ı kerîmde bildirilen sıfatı
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
(İblîs yâni şeytan) dedi ki: "Ben ondan (hazret-i Âdem'den) hayırlıyım Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın" (Allahü teâlâ) buyurdu: "Hemen buradan (Cennet'ten veya göklerden) çık Çünkü sen artık racîmsin" (Sad sûresi: 76, 77)
Kur'ân-ı kerîmi okumak istediğin zaman derhâl, racîm olan şeytandan Allahü teâlâya sığın (yâni Eûzü billâhimineşşeytânirracîm, de) (Nahl sûresi: 98)
Allah
ü teâlâ racîm olan şeytan ile ilgili olarak, iki mühim şeyi mü'minlere emr buyurmaktadır Bunlardan birincisi, şeytanı azılı düşman olarak bilmek, ikincisi ona düşman olmaktır Bunun için de dâimâ İslâmiyet'e uymalıdır (İmâm-ı Yâfiî)
 
Üst Alt