Peygamberlerin şaşırtan meslekleri

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Mesajlar
825
BİSMİLLAHİR-RAHMANİR-RAHİM.
SELAMUN ALEYKÜM.


1.Hz.Adem - İlk ziraat (tarım) mühendisi (yani tarıma hakim bir kimse idi), çiftçi ve çobandı.

2.Hz.Şit (Şit ve ya Şis ve ya Şid) - ilk Hallaç (atımcı (atıcı) ve silahta usta bir kimse), ilk kazzaz (ipek yapıp satan kimse), ilk nessac (dokuyucu), dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusuydu (yani dokuma sanayisinin). Ayrıca çobandır.

3.Hz.İdris - İğneyi ilk icat eden, ona delik açan ve iplik geçiren kişidir. Bu yüzden terzi ve konfeksiyoncu ve örücülerin piri (atası)dır. Ayrıca çobandır.

4.Hz.Nuh - İlk Marangoz, gemici ve denizci, barbaros. İşte bu yüzden, Marangoz, gemici, denizci ve barbarosların piridir. Ve ayrıca çoban.

5.Hz.Hud - İlk Tüccar. Bu yüzden, dünya üzerindeki tüm tüccarların piri sayılmaktadır. Ve çobandır.

6.Hz.Salih - Birçok deve yetiştirdi. Yani sürülerce devesi vardır. Develerin sütlerini içerdi, elbette hemde para için satardı. Ayrıca çobandırda. Hz.Salihin deve kıssıda meşhurdur.

7.Hz.İbrahim - Mevcut olan Kâbeyi, yeniden inşa etmiştir. Hz.İbrahim bunu yaparak, hem diğer bir peygamber olan Hz.Süleymana ve hemde çok meşhur (ünlü) olan türk mimarı, Mimar Sinana önderlik etmiştir. Ayrıca, Hz.İbrahim çobandır.

8.Hz.İsmail - İlk Kara ve deniz avcısıydı, böyle geçimini sağlıyordu. Avcıların piridir ayrıca. İlk insandır ki, 70 tane farklı dilde konuşa biliyordu ve çobanlık yapıyordu. Çokça farklı dil bildiği için, tercümanların piridir.

9.Hz.İshak - Sadece çobanlık yapmıştır.

10.Hz.Yakup (Yakub) - Sadece çobanlık yapmıştır.

11.Hz.Yusuf - Saati ilk icat eden kişidir. Toprak mahsulleri ofisini (işletme) ilk o kurmuştur. Bollukta depolamayı, kıtlık zamanındaysa halka dağıtmayı düşünmüş akıllı bir Peygamberdir. Hz.Yusuf hemde çobandır. Mısırın hükümdarlarından birisidir.

12.Hz.Eyyüb (Eyyüp ve ya Eyup ve ya Eyüp ve ya Eyub ve ya Eyüb ve ya Eyyüb) - Ziraatçıydı (tarımcı). Ayrıca Çobandı.

13.Hz.Şuayb (Şüeyb) - Ziraatçıydı (tarımcı). Ayrıca Çobandı.

14.Hz.Musa - Çobandı. Bir zamanlar Hz.Şuaybın hizmetçiside olmuştur.

15.Hz.Harun - Vezirdi (Hz.Musa ve Hz.Harun Mısırda yaşamıştır, büyük ihtimalle Hz.Harun Mısır Veziriydi, Vezir, Hükümdardan sonra en yüksek rütbeli kişidir). Çobanlıkta yapmıştır.

16.Hz.Süleyman - İsrail Emiridir (Kumandan gibi birşeydir Emir). Ayrıca, İsrail-Yahudi Devletinin (İsrail Krallığı) 3-cü Kralıdır. Sazlardan zenbil yapa biliyordu. Bakır madeninide ilk defa o işlemiştir. Hz.Süleyman çobanlıkta yapmıştır.

17.Hz.Zülkifl - İlk ekmek pişiren kişi (ekmek pişirerek geçimini sağlayan kişide ola bilir) olmuştur. Fırıncıların piriydi ayrıca çobandı.

18.Hz.İlyas - İlk dokumacı ve iplikçidir. Bu yüzden dokumacıların ve iplikçilerin piriydi. Ve çobandı.

19.Hz.Yunus - Balık avlayarak geçinirdi, İlk balık avlayarak geçinende odur. Balıkçıların piridir. Ayrıca çobandı.

20.Hz.Üzeyr (Üzeyir) - Bahçıvandı. Meyve ağaçlarını ilk kez aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerinide insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle ilk kez o uğraşmış olduğu için, bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir. Ve çobanlıkta yapmıştır.

21.Hz.Lokman - İlk doktor ve eczacıdır (ilaç hazırlayan kimse) bu yüzden doktor ve eczacıların piridir. Ayrıca çobanlıkta yapmıştır.

22.Hz.Zekeriyya (Zekeriya) - Marangozdu, ayrıca çoban.

23.Hz.İsa el Mesih (a.s.) - Avcıydı. Av aleti ile geçinirdi. İlk avcı olduğu için avcıların piridir. Aynı zamanda doktordur. Marangoz olduğuda söylenir. Ve çobanlıkta yapmıştır. Hz.Lokmanda doktorların piriydi ama Hz.İsa el Mesihin ölüleri diriltmesinden olsa gerek, oda doktorların piridir.

24.Hz.Davud (Davut) - Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli bir şekilde ordular kuran, ayrıca Calutun ordularını mağlup eden bir kumandandır (Calut savaşçıdır, M.Ö. 11-ci yüzyılda yaşamıştır). Bundan ilave Hz.Davud çobanlıkta yapmıştır. Ve İsrail-Yahudi Devletinin (İsrail Krallığı) 2-cü kralıdır.

25.Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) - Küçük yaşlarında çobanlık yapmıştır. Daha sonra ticaretle uğraşmıştır, yani ticaretçidir. Daha sonra cihadla meşgul olmuştur. Bundan ilâve, ismi tam bilinmeyen bir devlet kurmuştur. Yani devlet kurucusu ve hükümdarıdır. Bu devletin adının, "Medine Şehir Devleti" ve ya "İlk İslâm Devleti" olduğu söylenmektedir. Bu devlet hukuk devletiydi. Ayrıca, Hz.Muhammedden sonra, bu devleti EbuBekir daha sonra Ömer daha sonra Osman ve daha sonra Ali kontrol etmiştir.Dikkat ettiyseniz, tüm Peygamberler çobanlık yapmıştır. Hz.Muhammed tüm Peygamberlerin çobanlık yapmış olduğunu buyurmuş, kendisininde bir zamanlar çobanlık yaptığını dile getirmiştir.
 
Üst Alt