Papa.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
PAPA:
Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri Atalar atası mânâsına gelen papa, Roma'da bulunur Îsâ aleyhisselâmın dînini yaymak için seçtiği on iki havârîden mürted olan (dinden çıkan) Yehûda (Judas) ilk papa olarak kabûl edilir Aynı zamanda Roma piskoposu olan papanın aldığı kararlarda yanılmaz olduğuna inanılır Papa, kardinaller meclisi tarafından seçilir
Bugün papa, Vatikan sarayında bir hükümdâr gibi hareket etmektedir Papaya bu hakkın tanınması, 1870'de İtalya birliğinin kurulup Roma'nın ele geçirilmesinden sonra olmuştur Papaların hıristiyan devletleri üzerindeki siyâsî otoriteleri kalkmakla ber âber, halka te'sir etmede ve kilise adına vergi toplamadaki te'sirleri devâm etmektedir Lüks bir hayat yaşayan papanın ve papalığın masrafları hıristiyan halkından toplanan kilise vergisi ile karşılanmaktadır (Yeni Rehber Ansiklopedisi)

Orta çağda hıristiyanlık dîni, papaların oyuncağı hâline geldi Papalar istemediği her kişiyi dinden aforoz ediyor, istediğini affediyor, para karşılığı Cennet'ten arsa satıyorlardı Engizisyon mahkemelerinde binlerce insanı aforoz ettikten sonra işk enceyle öldürtüyorlardı Papalar, makamlarını kuvvetlendirmek ve servetlerini artırmak için akıl almaz yollara baş vurdular Galile, Kopernik, Newton dünyânın döndüğünü İslâm âlimlerinin yazdığı kitablardan öğrenip söyleyince, bu sözleri suç sayıldı Galile, papa tarafından aforoz edildi (Harputlu İshâk Efendi)
Hıristiyanlar Îsevîlik (Nasrâniyyet) dîninin esâsını değiştirdiler Papayı günâhsız kabûl ettiler Papazlara günâh çıkarmak gibi yetki verdiler İnsanların günahkâr olarak doğduklarını iddiâ ettiler Teslis yâni üçlü tanrı sistemini kabûl ettiler Üç lü tanrı inanışına karşı çıkan papalar oldu Meselâ Papa Honorius hiçbir zaman üçlü tanrı sistemi olan teslisi kabûl etmediği için, öldükten kırk sekiz sene sonra İstanbul'da toplanan Sinod (rûhânî meclis) tarafından resmen lânetlenmiştir (El-Hâc Abdullah bin Destan Mustafa)

Papaların arasından çok korkunç câniler çıktı Bunlardan biri olan papa Borjiya (Borgia), düşmanlarını ve bunların arasında bulunan din adamlarını türlü türlü zehirlerle öldürdü, mallarını gasb etti Her türlü rezâleti işledi Kız kardeşi ile karı ko ca hayâtı yaşadı Bütün bunlara rağmen, mukaddes ve günahsız sayıldı (Şemseddîn Sâmi, Yeni Rehber Ansiklopedisi)
 
Üst Alt