Ölüm'ün ölmesi

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Günahkârlar cehennemden çıkarılıp da orada kâfirlerden başka kimse kalmadığında, kâfirler orada ne ölür ne de dirilirler. Nitekim yüce Allah bu*yurmuş ki: “O gün oradan çıkarılmazlar.” (Câsiye, 45/24)

Oradan çıkıp sapacakları başka bir yer yoktur. Aksine orada temelli ka*lıcıdırlar onlar. Kur’ân’ın cehennemde hapsettiği kimselerdir onlar. Orada te*melli kalmalarına hükmettiği kimselerdir onlar.

Nitekim Yüce Allah buyurmuş ki: “Allah’a ve peygamberine kim karşı gelirse ona, içinde sonsuz ve temelli kalınacak cehennem ateşi vardır. Sonun*da, kendilerine söz verileni gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha güç*süz ve sayısının daha az olduğunu bileceklerdir.” (Cin, 72/23-24)

Allah şüphesiz, inkarcılara lanet etmiş ve onlaraiçinde sonsuz olarak temelli kalacakları- çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar.” (Ahzâb, 33/64-65)

İnkâr edenleri ve zâlimleri Allah şüphesiz bağışlamaz. Onları içinde te*melli ve ebediyyen kalacakları cehennem yolundan başka bir yola eriştirmez. Bu, Allah’a kolaydır.” (Nisa, 4/168-169)

Bu üç ayetle, kâfirlerin cehennemde temelli kalacaklarına dâir hüküm vardır. Ama Kur’ân-ı Kerîm’de şu âyetler de vardır. Bunlara ne diyeceksiniz:

Cehennem, Allah’ın dilemesine bağlı olarak, temelli kalacağınız durağınızdır” der.” (En’âm, 6/128)

Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada âh edip inlerler. Rabbinin dilemesi bir yana, gökler ve yer durdukça, orada temelli kalacaklardır. Rabbin, şüphesiz, her istediğini yapar.” (Hûd, il/106-107)

İbn Cerir ve diğer tefsirciler bu âyet üzerinde uzun uzadıya açıklamalar*da bulunmuşlardır. Bu hususta sahabilerden garip eserler ve tuhaf haberler de nakledimiştir. Burası bu hususta açıklama yapmanın yeri değildir. Başka bir yerde buna değineceğiz. Allah çok daha bilen ve hikmet sahibi olandır.

İmam Ahmed b. Hanbel… İbn Ömer’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cennetikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdiklerinde ölüm getirilip cennetle cehennem arasındaki bir yerde durdurulur; sonra da boğaz*lanır. Ardı sıra bir ünleyici: Ey Cennetlikler! Ebedîlik var, ölüm yok. Ey ce*hennemlikler! Ebedîlik var, ölüm yok.” diye seslenir. Bunun üzerine cennet*liklerin sevincine sevinç; cehennemliklerin üzüntüsüne de üzüntü eklenir.

Buharı… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu*yurmuştur:

Ölüm, alaca bir koç suretinde getirilip cennetle cehennem arası bir yerde durdurulur.Ey Cennetlikler!..” denilir. Cennettekiler, boyunlarını uzatıp bakarlar. SonraEy Cehennemlikler!..denilir. Onlar da boyunlarını uzatıp bakarlar ve düzlüğe kavuşma vaktinin geldiğini görürler. (Koç suretine bü*rünmüş olan) ölüm boğazlanır veEbedilik var, ölüm yokdenir...”

İmam Ahmed b. Hanbel… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ölüm kıyamet gününde getirilip sırat köprüsünün üzerinde durdurulur veEy Cennet halkı!..” diye seslenilir. Onlar da içinde bulundukları mekân*dan çıkarılacakları endişesiye korkarak boyunlarını uzatıp bakarlar. Onlara: Şunu tanıyor musunuz?denilir. Onlarda: “Evet ey Rabbimiz. Bu ölümdürderler. SonraEy Cehennem halkı!..diye seslenilir. Onlar da içinde bulun*dukları mekândan çıkarılacakları ümidiyle sevinerek boyunlarını uzatıp ba*karlar. Onlara:Şunu tanıyor musunuz?denilir. Onlar da:Evet, bu ölüm*dürderler. Sonra emir? verilir ve ölüm, sırat köprüsü üzerinde boğazlanır. Sonra da her iki fırkaya:İçinde bulunduğunuz yerde temelli kalacaksınız. Artık size ebediyyen ölüm yoktur.denilir. Bu hadisin senedi kuvvetli olup Sahihin sıhhat şartına uygundur.

Hafız Ebubekir el-Bezzar… Enes’ten rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ölüm, kıyamet gününde getirilip cennetle cehennem arası bir yerde durdurularak boğazlanır. Ardı sıra, “Ey Cennet halkı! Size ebedilik var, ölüm yok. Ey Cehennem halkı! Size de ebedilik var, ölüm yok” denir.

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir
 
Üst Alt