Nüfus

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
NÜFUS
GENEL DURUM
Türkiye’de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 293.055 olan Trabzon ili nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına kadar geçen 73 yıllık süre içerisinde yaklaşık 3,3 kat artarak 975.137′ye ulaşmıştır. Aynı dönem içerisinde ise Türkiye nüfusu yaklaşık 5 kat artarak 13.648.270′den 67.803.927′ye ulaşmıştır.
ilin nüfusu, 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 975.137′dir. şehirler nüfusu 478.954 (% 49.12), köyler nüfusu ise 496.195 (% 50.88)’dir. Merkez ilçe nüfusu 283.233′dür.
2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Trabzon 81 il içinde toplam nüfus itibariyle 19′ncu, il merkez nüfusu itibariyle 25′incidir.
2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Trabzon, Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 14 il arasında nüfus çokluğu bakımından Samsun’dan sonra 2′inci sıradadır. Bölgede toplam 8.439.213 kişi yaşamaktadır. Bu nüfus Türkiye’nin toplam nüfusunun % 12.44′ünü teşkil etmektedir.
2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı değerleri, Türkiye geneli için binde 18.28, Karadeniz Bölgesi için binde 3.65, Trabzon için binde 20.31′dir. Türki ye geneline göre, Trabzon’daki nüfus artış hızının yüksek gözükmesi son yıllarda ilin ekonomisinde gözle görülür canlılık, nüfusun geri dönmesine hız kazandırmıştır.
NÜFUSUN EğıTıM DURUMU
6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun (874.962) 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, 439.142 kad?ndan 356.316′sı (% 81,13), 435.820 erkekten de 417.933′ü (% 95,88) okuma-yazma bilmektedir. Buna göre, okuma-yazma bilenlerin sayısı 774.249 (% 88,49) olup, okuma-yazma bilmeyenler de 100.702 (% 11,51) dir.
 
Üst Alt