Neyi düşünmesi lâzım insanın?...

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
NEYİ DÜŞÜNMESİ LÂZIM İNSANIN?...

Din imtihandır. Bu dünya hayatı imtihan yeridir. Bu imtihanı kazanmak için, mutlaka Allah bir insanın önüne imtihanı getirir, mutlaka onu tercih durumunda bıraktırır. Nereyi tercih edecek bakalım: Hakkı mı
tercih edecek, bâtılı mı?.. Sevabı mı isteyecek, dünya menfaatını mı?.. Allah'ın rızasını mı arayacak, yoksa dünyadaki zevk ü sefasını mı düşünecek?..

Neyi düşünmesi lâzım insanın?..

(İlâhî ente maksdî ve ridàke matlûbî) "Yâ Rabbi, ben seni istiyorum! Yâ Rabbi ben dünyayı istemiyorum, ben para istemiyorum, ben mutluluk istemiyorum, ben keyif istemiyorum, ben düğün bayram istemiyorum, ben eğlence istemiyorum, ben yılbaşı istemiyorum, ben gezme tozma istemiyorum; ben senin rızanı istiyorum, senin razı olmanı istiyorum, seni razı edecek işleri yapmak istiyorum! Ben benin rızânın peşindeyim, ben seni istiyorum yâ Rabbi!" demesi lâzım!..

Biz bunu diyoruz söz olarak, hocalarımız bize öğretti: (İlâhî ente maksdî) "Yâ rabbi, maksudum, hedefim, gàyem sensin; (ve ridàke matlûbî) ben senin rızanı istiyorum!" Sözünü söylüyoruz, işin özüne ermeyi Allah nasib etsin...

Görülsün bakalım mertlerle, nâmertler!.. Bakalım Cenâb-ı Hakk'ın ihlâslı kulları kimmiş, zoru görünce kaçan, dönen, kaçaklar, dönekler kimmiş?.. Bu imtihan...

Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN RhA. (26. 11. 1997 - Mekke-i Mükerreme)
 
Üst Alt