Nefis muhasebesi

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
NEFİS MUHASEBESİ

Değerli Müminler!
Kainatın tek hakimi olan Yüce Allah (c.c.) diğer varlıklarda olduğu gibi insana da bir ömür taktir etmiştir.
İnsanı akıl, irade, düşünce gibi üstün vasıflarda donatmış ve ergenlik çağından ölünceye kadar tüm yaptıklarından sorumlu tutmuştur.
Allah kulunu yalnız bırakmamış, yol gösterici olarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Kul, hayatını ve yaptıklarını gözden geçirmeli, her an nefis muhasebesi içerisinde olmalı, Kuran ve Sünnete uygun yaşamaya çalışmalıdır.

Yüce Allah Kuran-ı Kerimde
Ey iman edenler! Nefislerinizi ıslah edin. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinize borçtur.
Siz doğru yolu bulursanız yanlış yolda olanlar size zarar veremez. buyurmuştur.
Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) bir hadisi şerifinde: Akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kimse ise nefsinin hevasına uyandır. buyurmuştur.
Dünya geçici bir imtihan yeri, ömrümüz ise kısadır.
Sonsuz olan ahiret hayatıdır. Dünyada yapılan her iyiliğin ve kötülüğün karşılıksız kalmayacağını bir gün hesaba çekileceğimizi biliyor ve inanıyoruz. Ama dünya hayatının muhasebesini titizlikle yaparken manevi hayatımızın muhasebesinde aynı hassasiyeti gösterebiliyor muyuz?

Hz. Ömerin (r.a) her günün akşamında
Bugün Allah için ne yaptım diyerek kendisini hesaba çektiğini düşünüp aynı soruyu kendimize sorabiliyor muyuz?
Yüce Rabbimizin Şüphesiz bu Kuran, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.
Ayetinde bizleri uyardığı halde bizler Kuran-ı anlamaya ve hayatımıza uygulamaya çalıştık mı?

Her an ölüme bir adım daha yaklaştığımızın bilincinde olarak yapmış olduğumuz kusurlarımızı daha büyük iyiliklerle ve sevaplarla kapatmaya çalışalım.
Hayatımızı Yüce Allahın haram ve yasaklarıyla değil, razı olduğu iş ve ibadetlerle geçirelim.
Aksi halde ömrümüzü beyhude geçirmiş oluruz.
Rabbimiz ! kusurlarımızı affet. Bizi kendine kul kabul et. Bizi nefsimizle bir an göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa baş başa bırakma.
1-Maide(105)
2-Riyazüssalihin(1/61)
3-Zuhruf (44)

Hazırlayan:
Yunus DÖNMEZ
Hacılar Köyü Camii İmam Hatibi /Dursunbey
 
Üst Alt