Namazdaki Tesbih ve Tekbirler Sesli Okunabilir mi

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,344
Tepkime puanı
25
Namaza başlarken niyet sesli veya sessiz getirilebilir. Tekbir ve tesbihler ise sessiz okunur.
Namazdaki tekbir ve benzeri zikirler vâcib türünden ise imam onu aşikâr söyler.
Yalnız başına kılan da kendisi duyacak kadar bir sesle yerine getirir.
İftitah ve bayram tekbirleri vâcib olduğundan aşikâr söylenir.
Namaz arasındaki intikal tekbirleri sünnet olduğundan, imam tarafından aşikâr söylenir, ama yalnız başına namaz kılanlar kendisi işitecek kadar sesli söyler.
Kunut Tekbiri de vâcibdir, cemaatle kılındığında aşikâr, yalnız kılındığında yine kendisi işitecek kadar sesli söylenir.
Ne var ki Kunut Tekbiri'nin cemaatle de kılınırken aşikâr söylenmemesini El-Hidâye sahibi ihtiyar etmiştir.
Geriye kalan teşehhüd, âmin, salâvat ve dualar, rükû' ve secdelerdeki tesbihler, hep gizli söylenir. (Bahr-i Râik / İbn Nüceyra).
İmam akşam ve yatsı namazını kılmaz, gündüz olunca cemaat halinda kaza ederken yine kıraatte sesini cemaat duyacak ölçüde yükseltmesi vâcibdir.
Aksi halde yanılma secdesi gerekir.
Bunun gibi kazaya kalmış öğle ve ikindi namazlarını imam geceleyin cemaat halinde kaza edecek olursa, kıraati gizli okuması gerekir.
Aksi halde yanılma secdesi vâcib olur.(Fetâvâyi Kaadıhan).
Sözü edilen namazları adam kendi başına kaza edecek olursa, aşikâr okunacak olanları, sesli okuması afdaldır. Gizli okunacak olanları da gizli okuması vâcibdir.(El-Muhit / Serahsi - El-Kafi / Hâkim-i Şehid Mervezî).

Şemsüleimme de bunu ihtiyar etmiştir.
Fahrülislâm Pezdevî'nin de görüşü bu anlamdadır.
Kaadıhan ise bunu en sahih kavil olarak görmüştür.


(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/251)
 
Üst Alt