Meyve ağaçlarında budama

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
80
MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA
Prof. Dr. Ali ÜNAL
E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

EGE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çiftçi Broşürü : 28

Meyve Ağaçları Neden Budanır?

Meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, sulama, gübreleme, mücadele gibi tedbirlerin yanında her yıl budamanın da yapılması zorunludur.

 • Budama yapılmayan ağaçlarda;
 • taç düzensiz gelişir,
 • fazla verim nedeniyle dallar kırılır,
 • küçük ve kalitesiz meyve oluşur,
 • sık dallanma sonucu iç kısımdaki dallar ışık almaz,
 • kısa zamanda verim düşer
 • periyodisite (ürün bir yıl var ve bir yıl yok) görülür

Bu nedenle budama, meyvecilikte karlılık oranını artırmak için yapılması gereken en önemli bakım tedbirlerindendir.

Meyve ağaçlarında budama, dal kesme, dal eğme, dal seyreltme, uç alma ve dalların açılarının genişletilmesi veya daraltılması gibi işlemlere denir. Bu işlemler genel olarak şu amaçlar için yapılır.

 • Fidan dikim esnasında kök ve gövde arasındaki dengeyi sağlamak.
 • Ağaçlara istenilen şekli vermek.
 • Şekli oluşturulmuş ve verime yatmış ağaçlarda verilmiş şekli muhafaza etmek.
 • Ağaçlarda meyve verimi ile sürgün oluşumunu dengelemek.
 • Dal çıkarma ile meyve seyreltmesi yapmak.
 • Periyodisitenin (ürün bir yıl var ve bir yıl yok) etkisini azaltmak.
 • İyi bir taçlandırma ile ağaç tacının iç kısımlarının da ışıklanma ve havalanmasını sağlayarak bu kısımlardan da meyve almak.
 • Dal kırılma ve sarkmalarını azaltmak.

Ne Zaman Budama Yapılmalıdır?

Meyve ağaçlarında budama, genelde kış dinlenme döneminde havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda yapılır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri gibi kışın çok soğuk geçmediği bölgelerde sonbaharda, ağaçlar yapraklarını döktükten itibaren budamaya başlanır. Kış sonunda ağaçlar uyanıncaya kadar devam edilebilir.

Kışları çok soğuk geçen bölgelerde ise budama yerlerinin soğuktan zarar görmemeleri için budamayı soğuklar geçtikten sonra; fakat ağaçlar uyanmadan önce yapmalıdır.

Meyve ağaçları kış ayları dışında yaz başlangıcında da, kış aylarındaki kadar sert olmamak şartıyla budanabilir. Bu dönemde yapılan budama, genç ağaçlarda şekil vermek için yapılır. Bu budama dal eğme, uç alma, açı genişletme veya daraltma şeklinde olur. Yaz başlangıcında yaşlı ağaçlarda ise aşırı olmamak kaydıyla iç kısımların ışık almasını sağlamak için dal seyreltmesi yapılır. Bu budamada öncelikle ana dallardan çıkan obur dallar ile dalların uç kısımlarında birbirine yakın kuvvetli gelişen dallardan bazıları çıkarılır. Ana dalların uç kısmında ana dala rakip olabilecek kuvvetli dalların kalanları eğilerek zayıflatılır.

Budamanın Genel Kuralları Nelerdir?

Meyve ağaçlarının budanma şekli, meyve tür ve çeşidine, ağaçların yaşına, toprak ve iklim koşullarına, budamadan beklenen amaca ve ağacın gelişme gücüne göre değişir. Bu nedenle her meyve tür ve çeşidinin değişik iklim ve toprak koşullarındaki gelişme gücünün ve bunların budamaya karşı gösterdiği tepkilerin iyi bilinmesi gerekir. Ayrıca dalların kesilmesi, bırakılacak ve kesilecek dalların iyi seçilmesi konusundaki genel kuralların da bilinmesi zorunludur. Bazı kurallar aşağıda sıralanmıştır.

 • Meyve ağaçlarına tabii büyümelerine uygun şekiller verilmelidir.
 • Kuvvetli gelişen ağaçlarda veya dallarda az kesim yapılmalı, zayıf gelişenlerde ise fazla kesim yapmalıdır.
 • Ağaçlarda dal kesimi yeni sürgün oluşumunu artırır ve genç ağaçlarda meyveye yatmayı geciktirir. Dal eğme, bükme, boğma, bilezik alma gibi işlemler ise erken meyveye yatmayı sağlar.
 • Zayıf gelişen dalların gelişmesini artırmak için açıları daraltılmalı, kuvvetli gelişen dalların gelişmesini azaltmak için ise dallar eğilerek açıları genişletilmelidir.
 • Dallar, ana dala birleştiği yerden itibaren geniş bir yay yapacak şekilde eğilmelidir.
 • Şekil oluşturma amacıyla ana dalların açılarının düzenlenmesinde ana dalların gövde ile açıları 45-60 olmalıdır. Bu işlem yaz aylarında da yapılabilir.
 • Kuvvetli gelişen ve yan dal oluşturmayan türlerde (kiraz, armut, elma gibi) gerekirse yaz aylarında da uç alarak istenilen aralıklarda yan dal oluşması sağlanmalıdır.
 • Budanan yerlerde tırnak veya budak bırakılmamalıdır.
 • Fazla yara açmamak için çok sayıda yan dal kesimi yerine mümkünse bir dal kesimi ile aynı işi görmeye çalışmalıdır. Kesimler fazla meyilli olmamalıdır.
 • Kalın dal kesimlerinde mutlaka yük alma işlemi yapılmalıdır. Bu sayede kabuk veya dal yarılmaları önlenmiş olur. Yara yerleri aşı macunu veya kara boya ile kapatılmalıdır.
 • Dallar çok sık değilse ana dalların alt kısımlarından dipten dal çıkarmamalıdır. Dal üzerindeki meyve yükü öncelikle uçtan itibaren geriye doğru dal çıkarılarak sağlanmalıdır. Uçta bırakılan dal altta kalan en yakın dallara göre daha kuvvetli gelişmiş olmalıdır.
 • Dal kesimleri bir yan dalın veya gözün hemen üzerinden gözün veya dalın aksi yönüne doğru hafif meyilli olarak yapılmalıdır.

Budama Şekilleri Nelerdir?

Meyve ağaçlarında üç tür budama yapılmaktadır. Bunlar; şekil budaması, mahsul budaması ve gençleştirme budamasıdır.

1. Şekil Budaması Meyve ağaçlarında, meyve fidanı dikildikten sonra normal verime yatıncaya kadar yapılan budama, ağaca şekil vermek içindir. Ağaca verilecek şekil bölgenin hava nisbi nemi ve güneşlenme durumuna göre değişir. Nemli ve kapalı yerlerde ortası açık şekiller; güneşli, sıcak ve kurak yerlerde ortası kapalı şekiller tercih edilmelidir. Meyve fidanı dikildiği ilk yıldan itibaren ağaç şekli iyi oluşturulmalıdır. Bu, ağacın ilerdeki verimini ve meyve kalitesini büyük ölçüde etkiler. Ayrıca, budama, hasat, ilaçlama gibi bakım işlerinin de kolay ve uygun şekilde yapılmasını sağlar. Bu nedenle yeni meyve bahçesi kuran yetiştiricilerin, genç meyve ağaçlarında bölgeye ve ağacın genel gelişme yapısına uygun taç oluşturması zorunludur.

Meyve ağaçlarına şekil verilirken, seçilen ana dalların gelişme güçlerinin aynı olması dengeli bir tacın oluşması için önemlidir. Dikimden sonraki yılda istenen yönde ve sayıda dal oluşmamışsa, fidan sert kesilerek yeni dalların meydana gelmesi sağlanır. Bir fidan üzerinde aynı gelişme gücünde dal bulmak genellikle zordur. İlk yıllarda birbirinden farklı gelişme gücünde olan dalların, iyi budama ile birkaç yıl içinde aynı kuvvette gelişmelerini sağlamak mümkündür. Bunun için zayıf gelişen dal sert kesilerek (fazla dal çıkarılarak) ve gövde ile yaptığı açı da daraltılarak kuvvetli gelişmesi sağlanır. Kuvvetli gelişen dallardaki kesimler daha az yapılır. Ana dalları oluşturacak bu dalların gövde ile yaptığı açılar sağlam bir tacın oluşması için 45-60 derece olmalıdır. Ayrıca, Goble şeklinde, ana dallar aynı noktadan çıkmamalıdır.

Bir meyve ağacından en yüksek verimi alabilmek için ana dalların iyi oluşturulması yanında yardımcı dalların da düzenli seçilmesi gerekir. Genellikle genç ağaçlar kuvvetli ve uzun sürgünler meydana getirirler. Ana dalı oluşturacak bu sürgünler üzerinde yardımcı (tali) dalların meydana gelmesi için dalların uçları kesilmelidir. Bilhassa yan dal vermeyen meyve tür ve çeşitlerinde bu çok önemlidir. 80-100 cm ve daha uzun sürgün veren genç ağaçlarda dalların uçları alınmadığında istenilen yönde ve sayıda tali dallar oluşmayacağı için ilerde ana dallar üzerinde boşluklar meydana gelir. Bu da ağaçtan genelde daha az meyve alınmasına neden olur.

Ana dalların uçları alınırken en uçta bırakılan dal veya göz mutlaka tacın dışına doğru bakmalıdır. Ayrıca ana dal üzerinde bırakılan her kademedeki tali dallar bütün ana dallarda aynı yönde ve aynı yükseklikte olmalıdır. Dal kesimlerinde tırnak bırakmamalıdır. Başka bir ifade ile kesimler ya bir gözün hemen üzerinden veya o dal üzerindeki bir yan dalın koltuğundan dal veya gözün ters yönüne doğru hafif eğimli olarak yapılmalıdır.

2. Mahsul Budaması

Meyve ağacı normal verime yattıktan sonra yapılan budamaya mahsul budaması denir. Bir meyve ağacında mahsul budamasına başlamadan önce ağaç bütünüyle incelenmeli; çıkacak ve bırakılacak kalın dallar tespit edilmelidir. Dal kesimlerine öncelikle kuru, yaralanmış ve hastalıklı dallarla ana dallardan çıkmış obur dallardan başlanmalıdır. Bundan sonraki budama meyve dalı seyreltmesi ve ana dalların dengelenmesini amaçlar. Meyve dalı seyreltmesi ağacın gelişme gücü dikkate alınarak yapılır. Ana ve tali dalların budanmasına dal uçlarından başlanır ve geriye kesim uygulanarak bu dalların gereğinden fazla uzaması engellenir.

Budama sonucunda ağaçta bırakılacak en uç dallar veya gözler daha öncede belirtildiği gibi tacın dışına doğru bakmalı, diğer dallar ise ağacın boşluklarını doldurmalı ve güneş görebilmelidir. Kalın dallar üzerinde bulunan küçük meyve dalları çok sık değillerse kesilmemelidir. Böylece ağaç tacının maksimum hacminden yararlanılarak verim artırılabilir.

Kalın ve bilhassa ana dalların devamını sağlayacak en uçta bırakılan dallar, ondan sonra gelen ve ağacın gelişme gücüne göre uçtan itibaren 30-60 cm uzakta bırakılan yan dallardan daha kuvvetli olmalıdır. Eğer uçtaki dal bir gözün üzerinden kesilerek kısaltılmış ise gözün bırakıldığı dal üzerindeki ilk dallar yine 30-60 cm altta bulunmalı ve uzunlukları bu dalın yaklaşık üçte bir uzunluğunda olmalıdır.

Mahsul budamasında meyve dallarının uzunluğu iri meyveli şeftali, elma ve armut gibi meyve türlerinde en fazla 40 cm kadar olmalıdır. Zayıf dallar daha kısa, kuvvetli dallar daha uzun bırakılmalıdır. Bir yıllık uzun bir dalın ucu kesilmeden bırakılırsa, üzerinde meydana gelen fazla sayıdaki meyve, dalın kırılmasına neden olabilir. Ayrıca böyle dallar yeterli uzunlukta yeni sürgün veremezler. Bilhassa şeftali ağaçlarında daha sonraki yıllar verimde azalma ve ağacın gelişmesinde zayıflama görülür. Mahsul budaması sonucunda ağaç hem o yıl yeterli ürün vermeli, hem de daha sonraki yıllarda verim verecek yeni sürgünler oluşturmalıdır. Bir dalın hem meyve vermesi ve hem de yeni sürgün oluşturması o dalın ortalama üçte birini (1/3’ünü) kesmekle sağlanabilir. Daha fazla kesim meyvenin az olmasına, fakat sürgünlerin kuvvetli gelişmesine, az kesim ise meyvenin çok olmasına ve sürgünlerin zayıf gelişmesine neden olur. Ortalama 30 cm’den kısa olan meyve dallarında genellikle uç alma işlemi yapılmamalıdır.

3. Gençleştirme Budaması

Meyve ağaçları yaşlandıkça genellikle verimi fazlalaşır ve sürgün gelişmesi zayıflar. Bu tür bir gelişmenin uzun süre devam etmesi, zamanla verimin de azalmasına neden olur. İyi, kaliteli ve her yıl düzenli meyve elde etmek, ancak ağaç fizyolojik dengede olduğu zaman mümkündür. Yaşlı ağaçlarda diğer bakım tedbirleri yanında, ağaçta yapılacak kalın dal kesimleri yani gençleştirme budaması da ağacın verimini ve sürgün gelişmesini dengeler. Bazı meyve türleri çok kalın dal keserek ağacı gençleştirmeye karşı zamk çıkarma, kuruma gibi olumsuz tepki gösterirler. Bu gruba giren erik, kiraz, vişne, kayısı, şeftali ve badem gibi meyve türlerinde geçleştirme budaması, daha genç ve ince dalları keserek yapılmalıdır. Elma, armut, zeytin, ayva ve turunçgiller gibi meyve türlerinde gençleştirme budaması başarıyla uygulanır.

Meyve ağaçlarının budanmasında yukarıda anlatılan genel kurallar her zaman bütün meyve ağaçlarında uygulanamaz. Çünkü her ağacın gelişme gücü ve şekli farklıdır. Bu nedenle budamada da farklılıklar olabilir.

Budayıcı budama sırasında aşağıda belirtilen konulara dikkat etmelidir.

 • budamanın şeklini ve dal kesim miktarını,
 • ağacın gelişme gücünü,
 • ağaçtan bir yıl önce alınan meyve miktarını,
 • meyve dallarındaki çiçek tomurcuğunun miktarını
 • budamaya etkili olabilecek diğer faktörleri

Başka bir ifade ile budayıcı ağacı iyi tanımalı ve onun kesime karşı göstereceği tepkiyi, dolayısıyla kesimin verime ve meyve kalitesine etkilerini iyi tahmin edebilmelidir.

Budama Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Budama sonunda çıkan budama artıkları ve bahçe kenarlarındaki çalılıklar, kuru bitki parçaları hastalık ve zararlıların en iyi barınak yeridir. Meyve ağaçlarına ve ürünlerine zarar veren bu hastalık ve zararlıların çoğalmaması için bu artıklar yakılmalı veya bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Budama sonunda meyve ağaçlarında kış ilaçlamalarının da yapılması zorunludur.

1058d1144452424-buda1.gif
1059d1144452431-buda2.gif
1060d1144452449-buda3.gif


(Alıntı:Kaynak. Ağaçlar.net)
 

Hümeyra

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
9 Mayıs 2014
Mesajlar
1,176
Tepkime puanı
4
Galiba menekşelerden sonra ağaçlarda ortak merakımız Ekrem abi ama ben daha çok orman kereste ağaçlarına meraklıyım annemde yemişi olmayan ağacı ne yapacaksın der hep paylar beni dfrt..bu teknik işlerindende pek anlamam sizin maşallahınız var on parmağınızda 50 marifet heryere yetişiyorsunuz,tadilat, bağ bahçe,eldiven işi burası ve daha neler var kimbilir?Allah cc yar ve yardımcınız olsun toprağım abim hayatta hep bir kayın ağacım olsun istedim havadaki karbondioksidi temizleyip en çok oksijen salan orman ağacıdır bir bahçem olursa bu dünyada bir kayın fideside temin edip dikeceğim dünyada bir dikili ağacım olsun diye inşallah.Ahiret bahçesinin ağaçlarıda zikirle dikilirmiş dilimiz ve kalbimizi zikirsiz Allaha niyazsız bırakmamak duası ile...duaa..
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
80
Galiba menekşelerden sonra ağaçlarda ortak merakımız Ekrem abi ama ben daha çok orman kereste ağaçlarına meraklıyım annemde yemişi olmayan ağacı ne yapacaksın der hep paylar beni dfrt..bu teknik işlerindende pek anlamam sizin maşallahınız var on parmağınızda 50 marifet heryere yetişiyorsunuz,tadilat, bağ bahçe,eldiven işi burası ve daha neler var kimbilir?Allah cc yar ve yardımcınız olsun toprağım abim hayatta hep bir kayın ağacım olsun istedim havadaki karbondioksidi temizleyip en çok oksijen salan orman ağacıdır bir bahçem olursa bu dünyada bir kayın fideside temin edip dikeceğim dünyada bir dikili ağacım olsun diye inşallah.Ahiret bahçesinin ağaçlarıda zikirle dikilirmiş dilimiz ve kalbimizi zikirsiz Allaha niyazsız bırakmamak duası ile...duaa..
Açık konuşmak gerekirse çok şeye meraklı olsamda her istediklerimi pek yapamıyorum :(
Bugün(dün) evin önündeki gülleri budadım(aklıma gelirse resimlerini çekip paylaşırım) budadım ama sen onları niye kestin der gibi annemin suratını görcektiniz çokk kommikk
Yani annemin sayesinde ağaçlara bakım yapamıyorum, Allah izin verirse yarın yeni dünya ve dut ağacını budayacam annem eline sopa alıp kovalamazsa çok iyi :)

Annen bencede haklı:tamam:.
bahçeyi oksijen diye yemişi olmayan kayınla mı dolduracan taktır eve bi yazın soğuk kışın sıcak üfleyen bir havalandırma al sana oksijen demokraside çare tükenmezdfgtn
Bahçeye dut dik, incir dik, çilek dik ki onlardan kuşlar, böcekler yedikce sana dua etsinler.

Allah'a şükür canım istedikten sonra elimden her iş gelir:)

Değerli kardeşim dünyada bir dikili ağacım olsun un esas manası başka, mesela; benim 5 tane ağacım var, 4,üncü filiz de yolda inş.
Tabiki dünyada normal ağaç da dikeceksin ki, bundan insanlar faydalandığı gibi kurtlar, kuşlar, böcükler de faydalansın..!duaa..duaa..duaa..
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
80
Bugün yemedim içmedim, yatmadım uyumadım tuttum Armut ağacıyla Yenidünya yı budadımmsum..
inşaAllah meyve verirlerçook kommiik
Önceki.
1556363_241117006092780_7354882311303984501_o.jpg


Şimdiki
10384763_330486320489181_5598140953889282563_n.jpg


14007_330486330489180_6005646447386121496_n.jpg

 

Hümeyra

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
9 Mayıs 2014
Mesajlar
1,176
Tepkime puanı
4
Emeğinize sağlık ekrem abi;gayret bizden takdir Allah'tan inşallah gani gani meyvaları olur.
Sizin anneniz gibi bende çok üzülürdüm budanan ağaçlara sonra onların gelişimi için lazım olduğunu öğrenince vazgeçtim üzülmekten,ama sitemizde bir yönetici var onun ellerini her kırdığı dal için kırasım varkzgnn..kzgnn.. sitenin duvarlarını tamir ettireceğim diye tüm hanımellerini sarmaşık gülleri kökünden kesti her fışkıran dalıda 3 yıldır duvar yaptırdığıda yok sürekli kesiyor her yer cızcıbır kaldı:)tebessüme bakmayın yöneticiye acayip diş biliyorum:(
Sadece kayın değil tabi meyvada olur ama annem hep meyve olsun istiyor ,sonra sunni havalandırmayı ne yapayım doğalı varken:)bahçemin dört köşesinde dört kayınım birkaç çam,söğüt ,ıhlamur,salkım söğüt olsun ama ya...
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
80
Emeğinize sağlık ekrem abi;gayret bizden takdir Allah'tan inşallah gani gani meyvaları olur.
Sizin anneniz gibi bende çok üzülürdüm budanan ağaçlara sonra onların gelişimi için lazım olduğunu öğrenince vazgeçtim üzülmekten,ama sitemizde bir yönetici var onun ellerini her kırdığı dal için kırasım varkzgnn..kzgnn.. sitenin duvarlarını tamir ettireceğim diye tüm hanımellerini sarmaşık gülleri kökünden kesti her fışkıran dalıda 3 yıldır duvar yaptırdığıda yok sürekli kesiyor her yer cızcıbır kaldı:)tebessüme bakmayın yöneticiye acayip diş biliyorum:(
Allah razı olsun kardeşim. Gayret bizden taktir Allah'tan.

Annem, aynen senin gibi ağaçların daha güzel gelişmesi için budanması gerektiğini bilmediği nden dolayı bana kızdığı için bazen bende elime makas testere almamaya tövbe edesim geliyor, mesela bugün iç taraftaki dut ağacını budayamadım saskn..halbuki dut ağacını nekadar çok budarsan meyveside okadar iri ve kaliteli olur

Sanırım o site yöneticisinin çocuğuda yokturaassd..
 

JefferyRomero

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
12 Temmuz 2023
Mesajlar
4
Tepkime puanı
1
Emeğinize sağlık ekrem abi;gayret bizden takdir Allah'tan inşallah gani gani meyvaları olur.

Sizin anneniz gibi bende çok üzülürdüm budanan ağaçlara sonra onların gelişimi için lazım olduğunu öğrenince vazgeçtim üzülmekten,ama sitemizde bir yönetici var onun ellerini her kırdığı dal için kırasım varkzgnn..kzgnn.. sitenin duvarlarını tamir ettireceğim diye tüm hanımellerini sarmaşık gülleri kökünden kesti her fışkıran dalıda 3 yıldır duvar yaptırdığıda yok sürekli kesiyor her yer cızcıbır kaldı:)

tebessüme bakmayın yöneticiye acayip diş biliyorum:(

Sadece kayın değil tabi meyvada olur ama annem hep meyve olsun istiyor ,sonra sunni havalandırmayı ne yapayım doğalı varken:)

bahçemin dört köşesinde dört kayınım birkaç çam,söğüt ,ıhlamur,salkım söğüt olsun ama ya, Catchmod...
Thank you for your nice comment. Yes, sometimes we may find out later that seemingly negative things actually benefit us. I understand you feel sorry for pruned trees, but pruning can be important to their growth. As for the manager you mentioned, sometimes there are situations where people can unintentionally harm. Maybe your manager thinks that the cuts he makes to repair the walls will work better in the long run. However, the discomfort you felt is understandable and you expressed it beautifully. It's great to have a variety of trees and plants in your garden. Each of them offers different beauties and allows you to be in harmony with nature. Your mother's interest in fruit trees is an understandable request. Of course, natural beauty and fruit can go together. Having various trees and plants in different corners of your garden also contributes to the environment and your enjoyment. Consequently, it is important to preserve the diversity and beauty of nature in your garden. Each tree and plant has its own unique value and can all grow in harmony together. Combining natural beauties and fruits will make your garden even more special. You can download safe, free and safe farming and farming game apps at catchmod, the best and top entertainment apps download site. If you have any other questions or something you want to talk about, I'm here. I am happy to assist you.
 
Üst Alt