Mevlevi Evrad-ı Şerifi (Ya,eyyühe'l,lezîne) (6).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81

y18.jpg

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. Yâ eyyühe’l-lezîne âmenü-ttekullâhe ve’l-tenzur nefsün mâ kaddemetliğadin ve’ttekullâh. İnnellâhe habîrun bimâ tâ’melûn. (Haşr:18 )
2. Velâ tekûnû kellezîne nesullâhe feensâhüm enfüsehüm. Ülâike hümül fâsıkûn. (Haşr:19)
3. La yestevî ashâbünnâri ve ashâbül cenneh. Ashâbül cenneti hümül fâizûn. (Haşr:20)
4. Lev enzelnâ hâzel Kur’ân’e âlâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. (Haşr:21)
5. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. Alimül ğaybi veşşehâdeh hüverrahmânûr rahıym. (Haşr:22)
6. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül mü-heyminül azîzül cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi amma yüşrikûn. (Haşr:23)
7. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fıssemâvâti ve’l-‘arz. Vehüvel azîzül hakîm.(Haşr:24).
8. Ve men yettekıllâhe yec’al lehû mahracâ Ve yerzüghü min haysü la yahtesib.
Ve men yetevekkel alellâhi fehüve hasbüh. İnnallâhe bâliğu emrihi, kad cealellâhü likülli şey’in kadrâ (Talak:2-3).
9. Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semî’uz-zikra ve yekûlûne innehû lemecnûn. (Kalem:51)
10. Vemâ hüve illâ zikrun lil’âlemîn. (Nûn:52)
11. Allahümme innî eûzü bike min şerri cemiy’ı min mahlukatike limen şâe minküm en yestekıym.
12. Vemâ teşâûne illâ en yeşâallâhü Rabbül âlemin.(Tekvir: 29)
13. Vallâhü min verâihim muhıyt. (Buruç:20) 14. Bel hüve Kur’ân ün mecîd. (Buruç:21)
15. Fi levhin mahfuz. (Buruç:22)
16. İnnehüm yekîdûne keyden. (Tarık:15)
17. Ve ekîdü keydâ. (Tarık:16)
18. Femehhilil kâfirine emhilhüm ruveydâ. (Tarık:17)


y19.jpg


Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın.
Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır. (Haşr: 18 )
2. Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. (Haşr: 19)
3. Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. (Haşr: 20)
4. Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr: 21)
5. O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. (Haşr: 22)
6. O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır. Üstündür. Buyruğunu her şeye geçirendir, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (Haşr: 23)
7. Var eden, yaratan, yarattıklarına şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbîh ederler.
O, galiptir, hikmet sahibidir. (Haşr: 24)
8. Kim Allah’tan korkarsa Allah, ona, bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir.
Kim Allah’a güvenirse Allah, ona yeter. Allah, buyruğunu yerine getirendir. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur. (Talak: 2, 3)
9. Doğrusu o inkâr edenler, Kur’ân’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâlâ da: (kin ve hasetlerinden) “Şüphe yok o bir delidir.” diyorlardı. (Kalem: 51)
10. Oysa Kur’ân, âlemler için öğütten başka bir şey değildir. (Nûn: 52)
11. Allah’ım! İçimizden, senin yolunda istikâmet ehli olmak isteyenler hakkında yaratıklarının hepsinin şerrinden ben sana sığınırım.
12. Âlemlerin Rabb’i olan Allah, dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. (Tekvir: 29)
13. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. (Buruç: 20)
14.-15. Ey Muhammed! Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) Levh-i Mahfûz’da olan şerefli Kur’ân’dır. (Buruç: 21, 22)
16.-17. Gerçekten onlar bir tuzak kuruyorlar; ben de bir tuzak kurmaktayım. Ey Muhammed! Sen kafirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak.
(Tarık: 15,16,17)

 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt