Mevlevi Evrad-ı Şerifi (Ve ilahüküm ilahün.) (2).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
y5.jpg


Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm

1. Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüve’r-rahmânü’r-rahîm.

2. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü.

Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fî’s-semâvâti vemâ fi’l-’ardı.

Men zellezî yeşfe’u ındehû illâ bi iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.

Velâ yühıytûne Bi şey’in min ilmihî illâ bimâşâe.

Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda velâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’l-’aliyyü’l- azîm.

3.Lâ ikrâhe fiddîni kad tebeyyene’r-ruşdü mine’l- ğayy.

Femen yekfur bi’t-tâğûti ve yü’min billahi fekadi’stemseke bi’l-’urveti’l-vüskâ. le’nfisâme lehâ. Vallâhü semî’un alîm. (Bakara: 256)

4. Allâhü veliyyü’l-lezîne âmenû yuhricühüm mine’z-zulümâti ile’n-nûri ve’l-lezîne keferû evliyâühümü’t-tâğûtü yuhricûnehüm mine’n-nûri ile’z-zulümâti ülâike ashâbü’n-nâri hüm fîhâ hâlidûn. (Bakara: 257)

5. Lillâhi mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardı ve in tübdû mâ fî enfüsüküm ev tuhfûhü yuhâsibküm bihillâhü feyağfiru limen yeşâü ve yü’azzibü men yeşâ’ vallâhü âlâ külli şey’in kadîr (Bakara: 284)

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1. Hepimizin ilahı tek bir Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O, hem Rahmân’dır, hem Rahîm’dir. (Neml:30)

2. Allah ki O’ndan başka ilâh yoktur. O diridir. Zâtiyle ve kemâliyle kâimdir. O’nu ne uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.

Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça huzurunda şefât edecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

O’nun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka, hiçbir şeyi kavrayamazlar.

O’nun Kürsî’si, gökleri ve yeri içine alır. Bunları koruyup gözetmek O’na zor da gelmez.

O, çok yüce, çok büyüktür.(Bakara:255)

3. Dinde zorlama yoktur. Artık hakk ile bâtıl iyice meydâna çıkmıştır. Putları inkâr edip de Allah’a inanan kimse, kopması (mümkün) olmayan en sağlam kulpa sarılmıştır. Allah, her şeyi işitendir, bilendir.(Bakara:256)

4. Allah, îmân edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları ise şeytandır; onları aydınlıklardan karanlığa sürükler.

Onlar cehennemliklerdir; orada ebedî kalıcıdırlar.(Bakara: 257)

5. Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allah’ındır. İçinizdekileri açıklasanız da, gizleseniz de Allah

Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Allah her şeye kâdirdir.(Bakara:284) ondan ötürü sizi hesaba çeker.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt