Melamilik nedir?

kerem1

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
7
Melamilik nedir? Melamilik ne demektir?

Ayağa kalkamayan ve güçsüzlüğü ve zayıflığı nedeni ile uzanan hastayı görmez misin? Bu hal onun aslına dönüşüdür. Bu halde hastayı Rabbine muhtaç, yoksul,zayıf ve half sözü ile ihtiyacını ifade eden biri olarak gözlemlersin. Bunun nedeni kendisine yaklaştığında aslının hastayı hükmü altına almasıdır. Allah şöyle buyurur ayette:"Sizi zayıflıktan yarattım." Başka bir ayette ise:"İnsan, zayıf yaratılmıştır" buyurur. Kişi ayağa kalkıp aslından uzaklaştığında ise firavunlaşır, zorbalaşır, kendisi adına güç iddia edip ben der. Halbuki Allah ehli olan adam, hastalık ve zayıflıktan yattığındaki hali gibi, ayakta ve sağlıklıyken de Allah ile beraber olabilen kimsedir ki, bu çetin bir iştir. Onlar kendi niyetlerinde olduğu gibi, kendileri ile beraber olanların davranışlarının niyetler bakımından araştırmada son derece titizdir. Söz konusu niyetler ile amellerine yönelir ve amelleri ihlaslı olsun diye niyetlerini titizlik ile araştırmaları nedeni ile niyetlere nispet edilirler. Onlar, amellerini başka şeylerden arındırırlar. Bu nedenle kendilerine niyet sahipleri denildiği gibi, başka özellikleri nedeni ile melami ve sufiler de denilir.
Muhyiddin İbni ArabiŞerh: Günümüzde kendine Melami diyenler, hakikatte Melamilik ile hiçbir alakası bulunmayan büyük bir zümre var. Tamamen nefsi arzularının istikametinde hayat süren kendilerine Melami diyen "Biz vasıl olduk diyen, hakikate vasıl olduk diyen, daim namazdayız diyen, üzerinde hiçbir şekilde Şeriatın izi gözükmeyen, Resulullah Efendimizin gösterdiği şekilde öğrettiği şekilde, yaptığı şekilde bir hayat, yaşayış tarzı benimsemeyen bir grup var ki Allah bunlardan muhafaza eylesin bizi. Onlara da inşallah hidayet etsin diyelim. Şu son zamanlarda insanlar Tasavvufa merak salmakta. Hakikaten her zümrede Şeriat ahkamlarını bilsin bilmesin insanlarda bir Tasavvufa yöneliş yani, maneviyata girme arzusu var. Etrafınızda görüyorsunuzdur. Heva eder. Bir süre onunla hemhal olur geçer. O zaman bu aşk değildir. Ancak hevadır. Vazgeçiliyorsa hevadır. Aşk yolunda asla vazgeçilmez. Günümüzde de çok yaygın. Tasavvufa merağı olan kendilerine Melami diyen bazı gruplar... Hakiki Melami olanları Muhyiddin Arabi Hazretlerinin belirtmiş olduğu gerçek Hakk üzere olan Melamileri tenzih ederiz. Muhyiddin Arabi diyor ki:"Bu manada bakıldığında Resulullah Efendimize de Melami denir.Çünkü Hak ve Hakikati en doğru manada yaşayan kişiye Melami denir. Günümüzdeki Melamilere baktığımızda bu hal gözükmüyor. Hakim Tirmizi dahi bu Melamilerin filmlerini anlatıyor. Yani dindar kisvesi altında görünen bu grubun dinle hiçbir alakasının olmadığını, kendilerine Melami adı taktıklarını, bunların tamamen sapık bir zümre olduklarını o dahi bahsetmiş. Resullulah'ın izinden gitmeyen bu sapık zümre günümüze kadar gelmiş. Dine yeni yeni araştırmalar yapanların meylettikleri insanlar. Bakıyorlar insanlar:"Yaa din bu mu? İstedikleri gibi yaşıyorlar, hiçbir yasaklama yok. İstediğin gibi yaşıyorsun. Bir sıkıntı yok." Çünkü onlar diyor ki:"Fenafillaha girdik. Dolayısıyla ben yokum. Ne yapıyorsa o yapıyor" deyip nefslerinin istek ve arzuları neticesinde yaşıyorlar. Söze geldiği zaman da kendilerine Melami diyorlar. Bu sapık zümreye karşı uyanık olalım inşallah. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri buyuruyor: "Şeriatın hükmü yoksa bir kişinin üstünde ona itibar edilmez." Allah'ın belirttiklerini yaşamıyorsa o kaale alınmaz. Hakiki Melamiler ile karıştırmıyoruz tabiki. Burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin bahsetmiş olduğu Melamilik hakiki Melami meşreptir. Bu sapıklarla hiçbir alakası yoktur. Sonra da diyorlar:"Muhyiddin Arabi Melamiler hakkında ne diyor" Muhyiddin Arabi sizin gibi sapıkları kastetmiyor bunu da bilmek lazım. Muhyiddin Arabi diyor ki:"Kalbe gelen ilk düşünce Hakk'tandır. Biri ile karşılaştınız, bir şey yaşadınız. Eğer insan bunu idrak edebilirse...Hemen ardından ikinci düşünce gelir, üçüncü düşünce gelir. Arkasından gelen düşünceler ya nefs kaynaklı olur ya şeytan kaynaklı olur. İlk gelen düşünceyi bilirsen diyor bu bilgiye vakıf olursan o zaman o ilk gelen düşünceye iyi bak o Hakk'tan. Dolayısı ile onunla amel ettiğin zaman hiçbir zaman kaybetmezsin. Tabi bu çok hassas. Saliseler ile ikinci ve üçüncü düşünce gelir akla, nefs ve şeytan gelir hemen arkasından. Bu zaman ile kazanılacak bir meleke.


Muhyiddin Arabi Futuhatı ve Şerhi:

 
Üst Alt