Medlul: - medrese:

Denge_35

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
29 Nisan 2011
Mesajlar
269
Tepkime puanı
27
MEDLÛL:
Delîlin (alâmet ve işâretin) delâlet ettiği, gösterdiği şey.
Delîl bulunmayınca, medlûlün de bulunmayacağı söylenemez.
Çünkü, Allahü teâlânın varlığına delîl olan âlem (Allahü teâlâdan başka her şey) yaratılmadan önce, medlûl olan yaratanın yok olduğu söylenmiş olur ki, bu bâtıldır, hükümsüzdür.
Çünkü, Allahü teâlâ, âlem yaratılmadan önce de vardı.
O'nun başlangıcı ve sonu yoktur. Ezelîdir, ebedîdir.
O halde delîl olmadan da medlûl olabilir.
Duman olmadığı hâlde ateşin bulunması gibi. (Fahreddîn Râzî)


MEDRESE:
İslâm medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.
İnsanlığın bugün sâhib olduğu ilim ve teknik seviyedeki en büyük pay, İslâm memleketlerinde kurulan medreselerde yetişen müslüman âlimlerindir.

(İslâm Târihi Ansiklopedisi)

Din ilimlerinden başka, hey'et (astronomi), hesab (matematik), hendese (geometri), hikmet, tıb gibi ilim dallarınada mühim yer veren medreseler; din ve dünyâ ilimlerini, birlikte yürütürdü.
İnsanı dünyânın esiri yapmadan, dünyânın fâtihi ve sâhibi yapmak maksadıyla, devletin temel taşı olan din ve devlet adamlarını en mükemmel şekilde yetiştirmeyi sağlardı.
(İslâm Târihi Ansiklopedisi)

İmâm-ı Rabbânî, zamânının fen bilgilerinde en mütehassıs idi.
Bir mektûbunda; "Oğlum Muhammed, bu günlerde Şerh-i mevâkıf kitâbını tamamladı.
Yunan felsefecilerinin hatâlarını anladı" buyuruyor.
Bu kitab, İslâm medreselerinin yüksek kısmında son zama nlara kadar okutulan bir fen kitabıdır. (M. Sıddîk Gümüş)
 
Üst Alt