Manısa dogal güzellikleri

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873


Manisa ilinin yamacında kurulduğu Spil Dağı 1969 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Manisa’dan 24 km. uzaklıkta olan Spil Dağı’nda jeolojik yapısından ötürü kanyon vadiler, inler, mağaralar, dolinler ve lapyalar gibi karstik oluşumlar bulunmaktadır.

Spil Dağı Milli Parkı Grek Mitolojisi ve tarihi yönünden de önem taşımaktadır. Sğil Dağı’na ismini veren Mitoloji tanrılarından Kronos’un karısı Kybele’dir. Nitekim Akpınar Mevkii’nde kaya üzerinde oturmuş bir rölyefi bulunmaktadır. Ayrıca Frigya Kralı Menos’un kızı Spilos bu dağa bırakılmış ve orada vahşi hayvanlar tarafından büyütülmüştür. Bundan ötürü de dağa Spilos ismi verilmiştir.Lidya Kralı Tantalos burada bir kale yaptırmış, kalenin bitmesi şerefine verdiği ziyafette oğlu Pelops'u doğrayıp tanrılara adak olarak sunmuş bu nedenle de tanrılar tarafından cezalandırılmıştır. Spilos Dağı’nın eteğinde “Ağlayan Kaya” olarak nitelenen kaya ise mitolojiye göre; Niobe’nin 7 kız, 7 erkek çocuğunun, Leto’nun oğlu Apollon ve kızı Artemis tarafından öldürülmesinden sonra çocuklarının arkasından ağlayan Niobe’yi göstermektedir.

Spil Dağı’nın jeomorfolojik yapısı dağcılık, tracking ve atıcılık sporlarına uygundur. Ataalanı mevkiinde ise kamp kurulmakta ve günübirlik dinlenme yeri olarak kullanılmaktadır.

Milli Parkın Dulkadın Mevkii’nde bulunan mağaralar eskiden yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Burada ele geçen bazı buluntular Manisa Müzesinde sergilenmektedir.Milli Parkın doğusunda 600 metre yükseklikte bulunan ve içi tamamen sülüklerle dolu olan “Sülüklü Göl” kalker bazı erimesi ile meydana gelmiş bir dolin gölüdür. Yine suların kalker tabakalarını eritmesi sonucunda birçok inler oluşmuştur. Bunların en büyüğü “Paşaini”dir. Parkın yakınında sıcaklığı en az 21 dereceye kadar yükselen bir de ılıca bulunmaktadır.

Milli Park çevresi zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Burada çam, ardıç, kavak, karaağaç, kızılağaç ve meşe ağaçları bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırmalar sonucu burada endemik bitki türlerinin bulunduğu ve Manisa Lalesi’nin de burada yetiştiği anlaşılmıştır.
Milli Park içerisinde ayı, karaca, kurt, çakal, domuz, tilki, sansar, porsuk, dağ keçisi, akbaba, kartal ve sülün gibi hayvanlar da yaşamaktadır.


Manisa Kaplıcaları

Emir(Emirler) Kaplıcası (Kula)Manisa Kula ilçesinin 17 km. uzağındaki bir yamaçta yer alan Emir Kaplıcası dğal su kaynağı yönünden önemli bir kaplıcadır. Kaplıcanın ana kaynağın debisi 1.8 lt/sn, küçük kaynaklarla toplam debisi 1/sn. dir.Bu kaplıcanın suları romatizma, safra kesesi, karaciğer ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kaplıcanın çevresinde eski tarihlere inen hamam kalıntıları bulunmaktadır. Günümüzde kaplıca çevresinde dinlenme tesisleri bulunmaktadır.Ilıcak Kaplıcası (Merkez)

Manisa’nın 9 km. kuzey doğusunda bulunan Ilıcak Kaplıcası başta böbrek olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara iyi gelmektedir.


Kurşunlu Kaplıcası ( Salihli)Manisa Salihli İlçesinin 7 km. güneyinde bulunan Kurşunlu Kaplıcası’nın suları bikarbonat, kalsiyum, sülfat, kükürt-hidrojen ve karbondioksit içermektedir. Kaplıca suyunun sıcaklığı 52 Co olup, PH değeri de 5,8’dir.

Kurşunlu kaplıcası karaciğer, safra kesesi, romatizma, sinir, solunum yolu enfeksiyonları, cilt, siyatik hastalıklarına iyi gelmektedir.Hisar Kaplıcaları (Demirci)

Manisa Demirci ilçesinde bulunan Hisar Kaplıcalarının tarihi geçmişi MÖ.II.yüzyıla Kral Kreisus dönemine kadar inmektedir.

Kaplıcanın suyu sodyum, kalsiyum ve bikarbonatlı alkalik su içermektedir. Kaplıca alanı aynı zamanda mesire yeri niteliğinde olup, çevresinde turistik tesisler ve mesire alanları bulunmaktadır.
baktabul
Orman İçi Dinlenme Alanı (Demirci)

Manisa Demirci ilçesinde Başalan ve Güldürdek Ormaniçi dinlenme alanları bulunmaktadır. Bunlardan Başalan ilçe merkezine 10 km., Güldürdek ise 20 km. uzaklıktadır.

Yöre halkı tarafından piknik ve mesire yeri olarak faydalanılan bu orman içi dinlenme alanı doğal manzarası, soğuk su kaynakları ile tanınmıştır.


Peri Bacaları (Kula)Manisa Kula ilçesi ve çevresi volkanik bir jeolojik yapıya sahiptir. Bu jeolojik oluşum IV.Zamanın başlarına kadar sürmüş ve bunun sonucu olarak genç volkanlar meydana gelmiştir. Çeşitli dönemlerdeki püskürmeler sonucunda lav akıntıları çevreye yayılmıştır. Bu nedenle de eski tarihlerde Kula ve çevresine Yanık Ülke anlamına gelen Katakaumena ismi verilmiştir.

İlçenin Burgaz Mevkii’nde ısı değişiklikleri, doğal etkiler ve erozyon sonucunda peri bacalarını andıran doğal oluşumlar meydana gelmiştir. Bu oluşumlar Gediz Vadisi’ne ayrı bir özellik kazandırmıştır.


Marmara Gölü (Gölmarmara)

Manisa Gölmarmara ilçesinde bulunan Marmara Gölü’nün çevresi sazlık ve çayırlık bir alandır. Burada kuş çeşitliliğine olanak veren doğal bir çevre bulunmakta olup, birçok kuş türü barınmaktadır.
 
Üst Alt