Kurandaki kıssalara hikaye diyenler

beydeba

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
288
Son zamanlarda Kurandaki kıssalara hikaye diyenler, yolunu şaşırmış bazı insanlar beyanlarda bulunmaktadırlar ki, Kuranı Kerim'de var olan kıssaların kendilerinden istifade edilmesi için kurgulanmış ve gerçekle alakası olmayan roman veya hikaye tarzında ifadeler olduğunu söylüyorlar böylece Yüce Mevlayı ve onun Habibini çok çirkin bir tarzda yalanlıyorlar.

Örnek olarak Yusuf Suresine bir bakalım; Yüce Allah'ın Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını 'Ahsenü'l Kasas' Yani kıssaların en güzeli diye tabir etmesi bu kıssaların ciddiyetini sergilemektedir.

İftira tarzında yalanlarda bulunanların içinde bulundukları durumun altında mucizeleri inkar etmeleri yatmaktadır. Çünkü Kuran-ı Kerim'de geçen kıssaların hemen hepsinde bir veya birkaç mucizeden bahsedilmektedir. Kurandaki kıssalara hikaye, benzetme veya roman yakıştırması yapan bu kişilerin kafaları mucizeleri kabul etmeye müsait değildir.

Cenab-ı Hakk'ın geleceği bilmediği iddiasında bulunanların Allah'ın İlim ve kudret sıfatını kabul etmedikleri veya bu sıfatlarda Allah'ı tenzih edecek yerde noksanlık iddia ettikleri apaçık meydandadır.

Bu hezeyan dolu iddiaların sahiplerinin vasıflarını şu ayet birebir beyan etmektedir:
Hud suresi (18-19)
"Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha Zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de 'Rabbine karşı yalan söyleyenler İşte bunlardır' diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar (halkı) Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir."

Belki de bu kişiler iddialarıyla Bu ayetin vurguladığı kimseler sınıfına giriyorlar. Çünkü ayetlerin beşer kelamı olduğunu iddia etmek ile Allah'a iftira atıyorlar veya Yüce Peygamberimizin Haşa Allah'a iftira ettiğini, kurguladığını ve Allah kelâmı olmayanı Allah kelâmı olduğunu söylediğini iddia etmek suretiyle yalancılıkla itham ediyorlar demektir ki; bu İddia Ehli sünnet akidesinde dinden çıkmak demektir. Cenabı Hak hidayette olmayanları hidayete getirsin, hidayete olanları da Hidayet üzere sabit eylesin, amin. Vesselam
 
Üst Alt