KUR’AN-I KERİM’İ OKUMA, DİNLEME ADÂBI ve HAZRET-İ KUR’AN’A SAYGI

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,123
Tepkime puanı
26
KUR’AN-I KERİM’İ OKUMA, DİNLEME ADÂBI ve HAZRET-İ KUR’AN’A SAYGI

Hazret-i Allâh, dünya yaratılalı beri insanların kendisini bilmeleri, kendisine ibadet ve taatı nasıl yapmaları, sosyal ve ferdi yaşayışları hususunda peygamberler vasıtasıyla kitaplar yollamış ve bu şekilde insanları ve cinleri yönlendirmiştir. Kimi Peygamber Aleyhimüsselâm efendilerimize sahifeler yollamış, kimi efendilerimize ise kitaplar göndererek ümmetlere emir ve nehiylerini bildirmiştir.

Son din İslâm dini ve O’nun Peygamber’i -sallAllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz vasıtasıyla gönderilen Kur’an-ı kerim, hem bütün dinlere ve ümmetlere gönderilmiş emir ve nehiyleri kapsamakta, hem de kıyamete kadar sürecek olan dünya yaşamında insanların uyması gereken vazifeleri, sosyal ve ferdi kuralları, hem de Allâh-u Teâlâ’nın emir ve yasaklarını en son şekliyle bildirmektedir.

Kur’an-ı kerim; bir yaşayış biçimi kendisine uyanları en üstün bir şekilde idare eden mükemmel bir kitaptır. Bu kitap ve onu getiren üstün şahsiyet -sallAllâhu aleyhi ve sellem- sayesinde câhil ve vahşi bir topluluk, insanlık tarihinde görülmemiş bir değişimle numune ve kıyamete kadar kendilerinden bahsedilecek hiçbir toplumun yapmadığı ve yapamayacağı emsalsiz işler yapmışlar, birbirleriyle geçinemeyecek kadar huysuz ve câhillerken bu kitap ve Efendimiz -sallAllâhu aleyhi ve sellem- sayesinde kardeşliğin, birlikteliğin neler sağladığını hem o devirde, hem de kendilerinden sonra gelecek olan insanlara göstermişler ve yaşayışlarıyla eşsiz bir numune hatıralar bırakarak dünya sahnesinden ayrılmışlardır.

Son birkaç yüzyılda İslâm milletlerinin sürekli olarak birçok yenilikten uzak kalmaları ecnebi devletler tarafından sömürülmeleri horlanışları ve açlık seviyesine varacak kadar başkalarının yardımına muhtaç olmaları bu kitabı ve onun getirdiklerini uygulamamaları gereken saygı ve ihtimamı göstermemeleri ve kulak ardı etmelerinden ileri gelmiştir. Halbuki geçmişten günümüze birçok gerek İslâm ve gerekse İslâm olmayan bilim ve ilim adamları fikirlerini bizatihi bu kitaptan almışlar ve bu kitabın gösterdiği yoldan giderek yeni yeni eserler ve buluşlar ortaya koymuşlardır. Günümüzün bilim devi ülkeleri kendi okullarında sırf Kur’an’ı inceleyen enstitüler kurmakta, Kur’an’ın bilim ve insanlık üzerine etkilerini araştırmakta ve bu sayede birçok yenilikler ortaya koymaktadırlar.

Kur’an’ı kerim okunması müslümanın dini ve mânevi hayatının gelişimi için çok mühimdir. Kur’an-ı kerim’i yaşayarak, hissederek okumak gerekir. Kur’an-ı kerim adâp ve erkânıyla okunmalı, usûl ve kâideleri bilinmeli ve sırf bu nurlu iş uğrunda bir ömür tüketilmelidir.
 
Üst Alt