Konya Seydişehir ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,120
Yüzölçümü : 2207 km2
Nüfusu : 91.293
İlçe Merkezi : 53.186
Köyler : 38.107
Rakım : 1150 m.


Seydişehir, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresinde Konya’nın güneybatısında kalan bir ilçedir.

Seydişehir coğrafi konumu itibariyle Beyşehir, Huğlu, Akseki, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır vs. ilçelerin merkezinde olup, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan belirleyici ve sürükleyici konumdadır. Bu ilçelerden en uzak olanı 50 km mesafededir. Ankara, Konya ve Antalya yolu üzerinde olması ise ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

Tarih

Seydişehir’in tarihi M.Ö. 5500 yıllarına kadar uzanır. Prehistorik Çağ’da (Tarih Öncesi), Psidia (Göller Yöresi) sınırları içindeki Seydişehir çok eski bir yerleşim yeridir. Beyşehir Gölü (Karalis Lacos) ile Suğla Gölü (Trogitis Lacos) arasındaki sulak vadide bu yerleşmenin izlerine rastlamak mümkündür. Bu vadide bulunan höyüklerde yapılan araştırmalar neticesinde Seydişehir’in 10 km güneydoğusundaki Suberde (Gölyüzü Köyü) höyüğünde yapılan kazılarda M.Ö. 5500-5000 yıllarına ait Neolitik (Cilalıtaş) Çağ yerleşmesinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılarda elde edilen pek çok buluntu halen Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. M.Ö. 2000-700 yılları arasında Anadolu’daki pek çok bölgede hüküm süren Hititler’in Seydişehir-Beyşehir arasında varlıklarını gösteren anıtlar ve yerleşme yerlerine rastlamak mümkündür. Seydişehir ve Beyşehir’in Hitit devrine ait kaya kabartmaları ile höyük buluntuları, Hititlerin Beyşehir -Seydişehir arasında uygun yerleşme birimleri kurduklarını ortaya koymaktadır. Seydişehir-Konya karayolu üzerine bulunan Karabulak, Bostandere, Dikilitaş ve Akçalar köylerindeki höyükler, Hitit ve Frig yerleşmelerinin bulunduğu alanlar olarak dikkati çeker. Anadolu’da Eski Yunan, Roma ve Bizans medeniyetlerinin hüküm sürdüğü Klasik Çağ’da, Seydişehir ilçesi sınırlarında Amblada, Vasada, Arvana, Elita, Dalisandus gibi klasik döneme ait şehirlerin varlığı tespit edilmiştir. Vasada Antik Şehri, Seydişehir’in kuzeydoğusunda bulunan Kestel Dağı’nın eteğindeki vadide, bugünkü Bostandere köyünün Aktepe mevkiinde yer almaktadır. Bu ünlü Roma şehri, Kavak ve Kızılca köyleri arasındaki Amblada şehrine, ayrıca Beyşehir Fasıllar köyündeki Mistya’ya (Asartepe) ana yol ile bağlanmıştır. 1969 yılında Bostandere Köyüne su getirmek üzere Aktepe’de su yolu açılırken bir tiyatro kalıntısının varlığı anlaşılmış, yapılan kazılarda Roma devrine ait bir amfitiyatro kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Vasada şehrinin harabelerine ait kitabe ve mimari parçalara Bostandere köyündeki evlerin duvarlarında halen rastlanır. 1952 yılında Bostandere köyünden Konya Arkeoloji Müzesi’ne bir Zeus kabartması, 1957 yılında da bir yüzünde bir kadın öteki yüzünde bereket boynuzu kabartması bulunan kalker bir Sunak getirilmiştir. Yine Bostandere buluntuları arasında Vasada’da basılmış bir Augustus parası mevcuttur. Konya Arkeoloji Müzesi’nde Seydişehir’in Dikilitaş köyünden getirilmiş bir Roma kandili, Akçalar köyünden bir heykelcik, Çalmanda hüyüğünde bulunmuş bir toprak vazo, Seydişehir’in hemen yanıbaşında bulunan Elita (Vervelit) harabelerinde bulunmuş Roma devri bir Mezar Steli bulunmaktadır. Ayrıca Seydişehir’e 13 km uzaklıktaki Yeniceköy’ün kuzeyinde Hisartepe olarak bilinen yerde amfitiyatronun olduğu bir Roma harabesi vardır. Bu harabelerde bulunan Roma devri aslan heykelleri, Seydişehir’e getirilmiş ve halen Belediye bahçesinde sergilenmektedir.

M.S. 767-1217 yılları arasında bir Türkmen kabilesinin elinde bulunan Seydişehir’in Selçuklular zamanındaki durumu ile ilgili bilgiler net değildir. Anadolu Selçuklu Beylikleri devrinde Eşrefoğulları Beyliği elinde kalan Seydişehir bu isimle ilk defa bu beylik zamanında kurulmuştur. Rivayete göre, Horasan emiri olan ve annesi tarafından soyu Veysel Karani ve Peygamber’e uzanan bir velî ve seyyid olan Seyyid Harun Veli Hazretleri, 1301 yılında ilahi bir emirle, kardeşi Seyyid Bedreddin ve ahalisi ile birlikte yola çıkar. Bugün Hatunsaray denilen yerde kerdeşi hastalanarak vefat eder ve buraya defnederek bir türbe yaptırır. Yoluna devam eden Seyyid Harun Veli, şimdiki Seydişehir’in olduğu yere gelince yolu boyunca kendisine rehberlik eden bulut Küpe Dağı’nın ardında kaybolur ve kendisine işaret edilen yerin orası olduğunu anlar. İlk iş olarak oraya bir cami yaptırır. O zamanki adı “Trogitis” olan Seydişehir’in imarında Eşrefoğlu Mehmed Bey kendisine malzeme yardımında bulunur. Bu yardımlaşma neticesinde aralarında büyük bir dostluk oluşur. O zamanki adı “Süleymanşehir” olan Beyşehir’e ilk defa “Beyşehir” diyen Seyyid Harun Veli’dir. Eşrefoğlu Mehmed Bey de Seyyid Harun’un kurduğu yeni şehre “Seyyid Şehri” Osmanlılar zamanında Medine-i Sani (ilahi emirle kurulan ikinci şehir) (sonradan Seydişehir) adını verir. Seydişehir, Eşrefoğulları Beyliği’nin İlhanlı Hükümdarı Timurtaş tarafından 1326 yılında sona erdirilmesinden sonra, 1328 yılında Hamitoğulları Beyliği egemeliğine girmiştir. 1381 yılında Sultan I.Murat (Hüdavendigâr) tarafından 80.000 altın karşılığında Hamitoğlu Hüseyin Bey’den Akşehir, Beyşehir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Isparta ile birlikte satın alınarak Osmanlı egemenliğine giren Seydişehir, Cumhuriyete kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır. Konya Sancağına bağlı bir kaza olan Seydişehir 1871 yılında belediye, 1915 yılıda da ilçe olmuştur.Cumhuriyet kurulduktan sonra 1928 yılında tekrar ilçelik ünvanına kavuşur.İkinci kalkınma planı yılları 1939-1944 döneminde boksit kaynağı bulunmuştur.Yani alüminyumun hammaddesidir.1967 yapımına başlanılan alüminyum fabrikası 1974 yılında açılmıştır.Tınaztepe Mağarası keşfedilmiştir.

Coğrafya

Ankara-Konya-Antalya karayolu üzerinde, Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı boyunca uzanan verimli bir vadi olan Suğla Ovası’nda bulunur. İlçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 1120 m.dir. İlçe merkezi, Konya’ya 87 km, Antalya’ya ise 208 km uzaklıktadır. 2.207 km²’lik ilçe toprakları, kuzeydoğuda Konya(Meram), doğuda Akören, güneyde Ahırlı, Yalıhüyük ve Akseki (Antalya), batıda Derebucak, kuzeybatıda da Beyşehir ile çevrilidir. Kuzeybatıdaki Beyşehir Gölü ile güneydoğudaki Suğla Gölü arasındaki geniş ve uzun arazinin büyük kısmı verimli Suğla Ovası’dır. Bu ova, Beyşehir ve Suğla Gölleri arasında uzanan Çarşamba Çayı ile sulanır. Bölgedeki en yüksek noktası 2.500 m.yi aşan Geyik Dağları, kuşuçuşu mesafesi 100 km den az olan Akdeniz’in ılıman ikliminin ilçede de hissedilmesine mani olur. İlçenin iklimi, Akdeniz ve karasal iklimlerinin geçiş özelliğini taşır.

Nüfus

Cumhuriyet dönemine kadar Seydişehir’in nüfusu 3000 civarlarında seyrederken, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında ilçe merkezi nüfusunun 3779 olduğu görülmüş, 1965’e kadar nüfusta çok yavaş bir artış olurken 1969 yılında Alüminyum Fabrikasının faaliyete geçmesiyle çok hızlı bir nüfus artışı gözlemlenmiştir.TÜİK 2009 sayımına göre merkez nüfus yaklaşık olarak 39.000, ilçe nüfusu ise 64.000 civarlarındadır.

Ekonomi

Seydişehir Alüminyum Tesisleri

Seydişehir bölgesindeki zengin boksit cevherlerini işlemek için 9 Mayıs 1967 tarihinde Etibank Genel Müdürlüğü ile Tyazpromexport (SSCB) arasında imzalanan anlaşma ile 60.000 ton/yıl kapasiteli birincil alüminyum fabrikası kurulması çalışmaları başlamıştır. Tesis Ocak 1977 yılında % 100 kapasiteye ulaşmış, 8 ay sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu büyük enerji sıkıntısı nedeniyle Eylül 1977’de % 50 kapasiteye düşürülmüştür. Temmuz 1980’de kapasite % 75’e çıkarılmış fakat Ağustos 1981’den itibaren devam eden enerji krizi nedeniyle kapasitede dalgalanmalar olmuştur. Daha sonra Haziran 1983’de kapasite % 35’ e kadar düşmüştür. Ocak 1984’de % 50, Temmuz 1984’de % 75, Mayıs 1985’de % 100 kapasiteye ulaşılmıştır. Bu tarihten itibaren % 100 kapasiteyle üretime (60.000 Ton/Yıl) devam edilmektedir. Türkiye’de birincil Alüminyum üreten tek kuruluş olan ETİ/Seydişehir Alüminyum A.Ş., 1999 yılında özelleştirme kapsamına alınmış, 2000 yılında kapsamdan çıkarılmış, 2003 Eylül ayında ise yeniden özelleştirme kapsamına alınmıştır. Eti Alüminyum A.Ş. Blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 17 Haziran 2005 tarihinden yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 305.000.000 ABD$ ile CE-KA İnşaat Makina Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. vermiş ve satış gerçekleştirilerek fabrikanın özelleşmesi tamamlanmıştır.

Tarım

21000 Büyükbaş (4600 İşletme) 28000 Küçükbaş hayvan varlığıyla bölgenin önemli bir hayvancılık merkezidir.6000 kovan varlığı vardır.Seyet Entegre tesilerinde yıllık 400 Ton et işlenmektedir.Ruhsatlı Hayvan Pazarı bulunmamaktadır.

Eğitim ve Kültür

İlçe genelinde 10 adet Lise, 42 adet İ.Ö.O, 1 Adet Özel İ.Ö.O mevcuttur. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Seydişehir M.Y.O mevcuttur.1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Maden Programı ile eğitimine başlayan Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu şuanda Grafik Tasarım, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İşletme, Elektrik, Otomotiv ve Makine Programları ile eğitim öğretimini sürdürmekte olup,tüm programlar da ikinci öğretim yapılmaktadır.öğrenci sayısı 1599′dir.Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Seydişehir Yurt Müdürlüğü 562 kişilik öğrenciye hizmet verecek kapasitededir.Ayrıca ilçeye mühendislik fakülteside kurulmuştur.Kültür bakımından Seydişehir Türkiye’de okumuşluk oranı en yüksek ilçedir.Kozmopolit yapısı ve kendini geliştiren halkı ile de kültür açısından son derece iyi bir durumdadır.Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksek Okulu

Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Maden Programı (30 öğrenci) ile eğitim öğretime başlamıştır.

Şu anda 2001 yılında taşınılan kendisine ait 4000 m2 kapalı alana sahip 16 derslik, 20’şer bilgisayardan oluşan 4 adet Bilgisayar Laboratuarı, 2 Elektrik, 1 Makine, 2 Otomotiv Laboratuarı, 1 Grafik Tasarım Atölyesi, 1 Çizim sınıfı, Kütüphane, Konferans Salonu ve Toplantı Salonu, Kantin ve Yemekhaneden oluşan binası ve basketbol, voleybol ve sentetik çim saha kompleksi ile eğitim öğretimine devam etmektedir.

Yüksek okulumuzda Elektrik, Otomotiv Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Makine (bu programlarda normal ve ikinci öğretim var), Grafik Tasarımı ve İşletme Yönetimi Programları mevcuttur.

Seydişehir Meslek Yüksekokulunda öğrenci sayıları 1989 yılından bu yana artarak devam etmiş ve 2009-2010 eğitim öğretim yılına 1700 öğrenci ile başlanmıştır.

Seydişehir Meslek Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi nezdinde problemsiz, kurumsallaşmış bir Yüksekokul olarak görülmekte olup, Okulumuz tam kapasite ile eğitim öğretime devam etmektedir. Normal öğretim öğrencileri 16 derslikte 08.00 ile 17.00, ikinci öğretim öğrencileri ise 17.10 ile 23.25 saatleri arasında eğitim öğretim görmektedirler. Özellikle, öğrenci kontenjanımızın tamamına yakınının kayıt yaptırması, yüksek başarı ortalaması ile mezun olunması ve öğrencilerimizin iş hayatında tercih edilmeleri, Yüksekokulumuzda temel amacın gerçekleştiği ümidini güçlendirmektedir. Artan talep doğrultusunda gerekli fiziki alt yapının geliştirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Misyonumuz gereği, artan öğrenci taleplerini karşılama ve eğitim-öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilme gayretlerimiz devam etmektedir.

Yüksekokulumuzda görev yapan 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 2 Okutman, 19 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 25 öğretim elemanımız mevcuttur.

Meslek Yüksekokulları temel amaç olarak ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksekokulumuzda öğrenim gören ve mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde tekniker unvanı ile istihdam edilmektedirler. Ayrıca Yüksekokulumuz öğrencilerinden başarılı olanların bir kısmı, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimlerine devam ederek Mühendis olma imkânı yakalayabiliyorlar. Farklı yıllarda Dikey geçiş sınavlarında derece yapan öğrencilerimiz, hatta 40 kişilik sınıftan 15 kişinin dikey geçiş yaptığı programlarımızda mevcuttur.

Uygulamalı eğitim, öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulamalı olarak el becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Ülke ekonomisine yön veren ve bulunduğu şehirlerin katma değerini yükselterek insanlarının refah seviyesini yükselten sanayi kuruluşlarından biri olan Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir’e yaptığı ekonomik katkılarının yanında, okulumuz öğrencileri için de uygulama ve iş sahası olmuştur. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu stajlarını bu tesislerde yapmaktadırlar. Bununla birlikte Alüminyum yan sanayi olarak Seydişehir’de oluşmuş güneş enerjisi kolektörü, kalorifer petek üretim atölyeleri gibi işletmelerde de öğrencilerimiz hem staj hem de iş imkânı bulabilmektedirler.

Yüksek okulumuz sosyal ve kültürel faaliyetlere de gereken önemi vermektedir. Üniversitemiz tarafından düzenlenen spor şenliklerinde tüm branşlarda düzenli katılım sağlanmaktadır. Değişik branşlardaki sportif faaliyetlerinin yanında sürekli olarak konferans, panel, bahar şenlikleri gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,120
Seydişehir Camileri

Seydişehir Kızılcalar Camisi

Konya Seydişehir ilçesi, Kızılcalar Mahallesi’nde bulunan bu cami XIX.yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Banisi bilinmemektedir. Cami 1968 yılında yıktırılarak yerine yeni bir cami yapılmıştır.
Bugünkü cami dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Mimari yönden özellik taşımamaktadır.

Seydişehir Samanpazarı Camisi

Konya Seydişehir ilçesi, Kızılcalar Mahallesi’nde bulunan bu cami, 1965 yılında halk tarafından yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı, kesme taş ve moloz taştan yapılan caminin üzeri çatı ile örtülüdür. Minaresi bulunmamaktadır. Cami mimari yönden herhangi bir özellik taşımamaktadır.

Seydişehir Hüdaverdi Camisi

Konya Seydişehir ilçesi, Alaylar Mahallesi’nde, Eski Devlet Hastanesi’nin güneyinde bulunan bu cami, 1964 yılında mahalle halkı tarafından yaptırılmıştır.
Dikdörtgen planlı cami, beton hatıllı olup, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Mimari yönden özelliği bulunmamaktadır.

Seydişehir Alaylar Camisi

Konya Seydişehir ilçesi, Alaylar Mahallesi’nde bulunan bu cami, XX.yüzyılın başlarında halk tarafından yaptırılmış, daha sonra yıktırılarak 1945-1950 yıllarında yeniden yapılmıştır.
Cami dikdörtgen planlı, moloz taştan ve çatılı olarak yapılmış iken, son yıkımdan sonra üzeri kubbeli daha geniş bir cami yapılmıştır. Bugünkü caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.

Seydişehir Şeref Şirin Mescidi

Konya Seydişehir ilçesinde, Tabakhane Mahallesi’nde bulunan bu cami, 1908 yılında halk tarafından yaptırılmıştır. 1972 yılında cami yıkılarak yeniden yaptırılmıştır.
Cami dikdörtgen planlı olup, moloz taştan yapılmış, üzeri kiremitli ahşap bir çatı ile örtülü idi. Günümüzde onun yerine yapılan cami daha büyük olarak yapılmıştır. Mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,120
Seydişehir Kuğulu Park Piknik Alanı

Seydişehir Kuğulu Park Piknik Alanı
Konyanın Seydişehir ilçesinde bulunan Kuğulupark 200 bin m2 büyüklüğünde ve bölgeye de hitap eden ve içerisinde yeşil alanları, piknik alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme yerleri, lokanta ve kafeteryada bulunan komple bir tesis. İlçenin dinlenme ve piknik ihtiyacınıda karşılayan parkın su kaynaklarıda oldukça zengin.

Seydişehir’e gelenlerin mutlaka uğradığı ve gittikleri yerde dillerinden düşüremediği Kuğulu Park Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi toplamaya devam ediyor.
Selçuk Üniversitesine bağlı ögrencilerinde gezmek için uğradığı kuğulupark tam bir eğlence yeri.

 
Üst Alt