Kişilik nedir ? nasıl oluşur?

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440

Kişiliğin oluşmasında genetik mirasın rolü ne kadardır?

Genetik mirasın rolü tartışılmaz bir gerçektir..
kişiliğin oluşmasında genetik mirasın oldukça belirleyici bir rolü var.

Öğrenilmiş davranış ile kişilik bağlantısı ne kadardır?

Bir bebeğin kişilik çekirdeğinin yapıtaşlarına baktığımızda genetik olmayan etmenler arasında öğrenilmiş davranışlar önemli yer tutmaktadır...
Çocuklar olumlu ve olumsuz modelleme yolu ile anne ve babalarından pek çok özelliği kendi kişilik hamurlarına katarlar...

"Huy" olarak tanımlanan şey de aslında kişiliktir. Kişilik kavramını karşılayan diğer bir kelime ise "mizaç"tır.
Son yüzyılda psikiyatri ve psikoloji alanında baş döndürücü atılım ve gelişmeler var...
Kişilik yapısının kısmen de olsa değişikliğe uğrayabileceği anlaşılmıştır...
Kişilik özelliklerini değiştirmenin önündeki en büyük engel nedir? Bu özelliklerin "benliğe uygun yapıda olmasıdır. ..
Yani, bireyler genellikle kendi sahip olduğu özelliklerin, daha derinlerdeki dinamiklerin ve savunma mekanizmalarının farkında değildir.

Kişinin kendi kişilik tipini bilmesinin ne gibi yararları vardır? Var mıdır veya?

Vardır elbette. Kişilik özellikleri yapısal niteliktedir..
O sebeple değiştirilmesi oldukça güç özelliklerdir. Kişilik bozukluklarında ilaç tedavisinin katkısı vardır ama bu sadece şikâyet alanlarının yumuşatılması ile sınırlıdır...
Terapi programlarının temelinde kişilik yapısının arka planında işleyen savunma mekanizmaları çözümlenir. Dinamik güçlerin tanımlanması yapılır...
Temelinde kişinin kendini tanıması yatmaktadır. Aslında bireyin kendini tanıması için bozuk bir kişilik yapısına sahip olması gerekmez ve çok yararlıdır...
Bu gerçek Yunus Emre'nin dilinde ifadesini; "ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır." şeklinde bulur. Bizim kültürümüzde kişinin kendisini bilmesi öğütlenir. Kendini bilen kişiden korkulmaz.
Konuşma üslubu ile kişilik ilişkisi nedir? Buradan bir tahmine varmak mümkün müdür?

Elbette mümkündür. Obsesif kişilik yapısındaki bireylerin ayrıntıcı anlatım tarzları onları hemen ele verir. Bir konuyu anlatırken aslında temel amaç ile doğrudan ilgisi olmayan birçok ayrıntıyı da aktarma ihtiyacı içine girerler...
obsesif kişilerin çok düzgün, imlâ kurallarına saygılı, kibar bir üslup kullandıklarını da eklemeliyim.

Antisosyal kişilik yapısındaki bireyler tam aksine daha kaba saba bir tarz içindedirler. Zaman zaman tehditkar tutum sergileyebilirler...

Çekingen kişilik yapısında olanların ses tonları alçaktır. Konuşmaları güçlükle duyulur. Histironik yapıda olanlar dikkat çekici davranırlar...
Abartılı vurgular yaparlar. Kahkahalar, mimik ve jestler konuşmaya eşlik eder.

Psikiyatri uzm.ı Alper EVRENSEL
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440
Kişiliğin oluşmasında genetik mirasın rolü ne kadardır?

Genetik mirasın rolü tartışılmaz bir gerçektir..
kişiliğin oluşmasında genetik mirasın oldukça belirleyici bir rolü var.

Öğrenilmiş davranış ile kişilik bağlantısı ne kadardır?

Bir bebeğin kişilik çekirdeğinin yapıtaşlarına baktığımızda genetik olmayan etmenler arasında öğrenilmiş davranışlar önemli yer tutmaktadır...
Çocuklar olumlu ve olumsuz modelleme yolu ile anne ve babalarından pek çok özelliği kendi kişilik hamurlarına katarlar...

"Huy" olarak tanımlanan şey de aslında kişiliktir. Kişilik kavramını karşılayan diğer bir kelime ise "mizaç"tır.
 
Üst Alt