Kırıkkale Delice ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
DELİCE´nin TARİHİ
comelek.jpg

İlçe Merkezinde Çömelek Kaya adıyla bilinen bölgede çıkan tarihi kalıntılardan, İlçeye ilk yerleşenlerin Hititler olduğu sanılmaktadır.
1760-1780 yıllarında, Osmanlı İmparatorluğunun Türkmen ve Yörük boylarını mecburi iskana tabi tutması sonucu Çorum Ayanı Mahmut Bey tarafından görevlendirilen Demirci KARABEKİR ve KARADUMAN adlı şahısların obalarını toplayarak İlçe Merkezinin şimdiki adıyla KARABEKİR mahallesi olan yerleşim yerinde bir köy kurdukları, kurucusu KARABEKİR adına izafeten de buraya KARABEKİR adının verildiği bilinmektedir. Meydan Larusse kayıtlarında İlçenin ilk adının PİRAN olduğu anlaşılmaktadır.
Şimdiki adını ise Delice Irmağından almıştır.

İLÇEMİZİN COĞRAFİ YAPISI

cografya.jpg

İlçemiz doğuda Sungurlu (Çorum) ve Yerköy (Yozgat) İlçeleri, batıda Balışeyh (Kırıkkale) güneyde Keskin İlçesi ve Kırşehir İli , Kuzeyde ise Sulakyurt İlçesi ve Çankırı İli ile çevrilidir. 750 Km2’lik bir alana sahip olan Delice İlçesi 34 derece doğu boylamı ile 40 derece kuzey enleminin kesiştiği noktada yer almaktadır. Yüksekliği 750 metredir.

lçenin iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve nispeten yağışlıdır. Devlet Meteoroloji İşletmesi verilerine göre 1963-1997 yılları arasındaki ortalama yağış 388 mm, ortalama sıcaklık 12 derecedir. İlçe genelde engebeli bir topografya ya sahiptir. Bu engebe , kotun yükseldiği kuzey ve kuzey doğu kesimlerine doğru artmaktadır. Güney bölgeler ve Delice Irmağına yakın bölgeler düz ova görünümündedir. İlçenin en yüksek noktaları kuzeyde Tokuş Dağının zirveleri, (1385 Metre), Elmalı köyü doğusundaki Sarı Tepe (1291 Metre) ve Kuzeydoğuda Üç Dede Tepesidir. (1289 Metre) İlçenin orta ve güney bölümü ekili ve çıplak arazilerle kaplıdır. Özellikle Jipslerle kaplı tuzlu arazilerde bitki yetişmemektedir. Kuzey bölgelerin yükseklikleri seyrek ormanlarla kaplıdır. İlçe sınırları içerisinde Delice Irmağı dışında yüzey suyu kaynakları çok sınırlıdır. Her mevsim akışı olan Delice Irmağından az da olsa sulama yapılmaktadır. Ancak, Delicenin yan kolları gerek havzaların küçüklüğü, gerekse yağışlardın yetersizliğinden yaz aylarında kurumaktadır. Bu yan kollardan kuzeydeki Büyükavşar’ dan gelen ve güneyde Çongar’ dan Tavaözü’ne doğru akan Çongar Özü Deresi (Kılıçözü Deresi)kaynaklarla beslenmektedir.Bu kaynaklardan sulamada yararlanılmaktadır.

DELİCE´nin EKONOMİK DURUMU
İlçemiz ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup,İlçe arazisinin toplam yüzölçümü 75.645 hektardır. Bu arazinin 59.085 hektarı tarım ,6.816 hektarı orman ve fundalık , 5.881 hektarı çayır ve mera arazisi , 45 hektarı meyvelik 150 hektarı ise kavaklıktır.

ekonm.jpg

Tarım arazisinin 34.414 hektarı ekilebilen tarım arazisi, kalan kısmı ise nadasa bırakılan tarım arazisi niteliğindedir.Tarla bitkilerinden buğday, arpa, yeşil mercimek ve nohut tarımı yapılmakta ve yılda yaklaşık 28.000 hektarda buğday, 4.500 hektarda arpa, 200 hektarda nohut, 200 hektarda mercimek, 200 hektardaU çerezlik ayçiçeği ve 100 hektarda şeker pancarı yetiştiriciliği yapılmaktadır.Yine çiftçilerin kendi imkanları ile 550 hektarda sulu tarım yapılabilmektedir.

İlçemizde 10.650 dekar bağ arazisi mevcut olup, bunun 763 dekarı sulanabilir niteliktedir. Son bir yıl içerisinde çiftçilerimize köklü tüplü 600 adet Amerikan asma ağacı üzerine aşılı yerli cins bağ çubuğu diktirilmiş . Mevcut bağların yarısı Delice Merkez, Hacıoabası, Doğanören ve Arbişli köylerinde, geriye kalan bölümü ise Büyükavşar ve Büyükyağlı Kasabaları ile Karpuz, Baraklı, Yaylayurt, Çoğul, Tekke, Alcılı, Dağobası, İmirli, Meşeyayla, Küçükavşan, Halitli, Derekışla, ve Kuzeyyurt köylerindedir. Bu bağların % 70 i 30 – 50 yıllık, % 20 si 60 yıldan daha yaşlı, % 10 ise genç bağlardır. Bölgemizde yetişen üzüm çeşitleri, Hasandede, Sungurlu Beyazı, Kalecik Karakı, Hafızalı ve Razaki dir. Üzüm üretiminin % 70 i Hasandede , % 20 si Sungurlu Beyazı, % 10 u ise diğer sofralık çeşitlerdir. 2008 yılı içerisinde İl Özel İdare destekli 6 dekar alana hasandede çeşidi bağ tesisi kurulmuştur. Üretimin % 40 ı Ankara, Çorum ve Yozgat gibi yakın illerin pazarlarında, komisyoncular aracılığı ile pazarlanmakta, % 30 çevrede bulunan şarap ve sirke fabrikalarına pazarlanmakta, kalan % 30 luk bülüm ise ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmakta ve bu üzümlerden pekmez yapılmakta ve aynı zamanda kurutulmak suretiyle tüketilmektedir.

ekonm2.jpg

İlçemizdeki meyve yetiştiriciliği daha çok mahalli pazarların ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Toplu meyve bahçeleri İlçe Merkezi., Büyükavşar, Büyükyağlı, Çongar, Ocakbaşı , Yaylayurt, İmirli , Kavak, Çatallı, Dağobası ve Arbişli Köylerinde bulunmaktadır. İlçemizde 454 dönümlük alanda 14.300 elma, 3.000 armut, 1.500 ayva, 4.900 erik, 1.000 kiraz, 4.000 vişne, 850 şeftali, 4.500 kayısı, 12.000 zerdali, 28.000 dut ve 6.400 badem ağacı mevcut olup, İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığı ile İlçemizde bulunan çiftçilere 500 badem fidanı texas – nanrarrel dağıtımının yapıldığı ayrıca Ocakbaşı köyünde 42 dekar alana 1700 adet badem fidanı bahçesi ,Baraklı köyünde 38 dekar alana 380 adet ceviz bahçesi destekleme kapsamında fidan verilmiştir.

Kırsal Kalkınma makine desteklemesi kapsamında 2 çiftçimize %50 hibeli balya makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.
İlçemizdeki mevcut sığır varlığının 1545 adedi sağmal inek, ( 440 kültür ırkı, 577 melez, 528 yerli ırk ) 1092 besi danası, 1113 adedi ise düve dana ve buzağıdır.Mevcut sığır varlığının 18000 kadarı Çerikli Kasabasında olup, bunların % 80 i besi danasıdır. Yine İlçemizde 8200 adet koyun ve kuzu ve 1420 adet keçi oğlak mevcuttur. Bölgemizde Kurban Bayramına yönelik besicilikte oldukça yaygındır.

İlçemizde sanayi kuruluşlarının sayısı oldukça azdır. Halen İlçe Merkezinde özel sektöre ait bir kemik unu fabrikası ve atıl durumda olan bir Yem fabrikası bulunmaktadır.Bunun dışında sanayi kuruluşu bulunmamaktadır.
İlçemiz Merkezinde, Çerikli, Büyükyağlı ve Büyükavşar Kasabaları ile Kuzeyyurt Köyünde Tarım Kredi Kooperatifleri bulunmaktadır. Bunlardan Delice Tarım Kredi Kooperatifine 11 köy, Büyükyağlı Tarım Kredi Kooperatifine 3 köy, Çerikli Tarım Kredi Kooperatifine 9 köy, BüyükavşarTarım Kredi Kooperatifine 11 köy, Kuzeyyurt Tarım Kredi Kooperatifine ise 3 köy bağlıdır. Bunun dışında 3 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mevcut olup bunlar, Sarıyaka- Kuzeyyurt- Akboğaz-Çoğul ve Baraklı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ve Çerikli- Çongan- Halitli- Tavaözü-
Yeniyapan- Tatlıcak- Ocakbaşı – Herekli Tarımsal Kalkınma Kooperatifidir.

İlçemize merkezinde Ziraat Bankası, Çerikli kasabasında ise Deniz Bank’ ın şubesi hizmet vermektedir. Daha önceki yıllarda İlçe Merkezinde Halk Bankası Şubesi , Çerikli Kasabasında ise Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri var iken son 5-6 yıl içerisinde ilçe merkezinde bulunan Halk Bankası şubesi ile Çerikli Kasabasında bulunan Ziraat ve Halk Bankası şubeleri kapatılmıştır.Ziraat Bankasının mevcut durumda Çerikli Kasabasında bir ATM makinesi bulunmaktadır. İlçemizde fuar , sergi ve panayır yapılmamaktadır. Ancak daha önceki yıllarda İlçemiz Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığının ortak organizasyonu ile Üzüm Festivali yapılırken 1998 yılından sonra bu festivalde yapılmamıştır.

ekonm3.jpg

Fakir ve yardıma muhtaç ailelere yardım amacıyla kurulan İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2008 yılı itibarıyla 531 dosya mevcut olup,ancak yıl içerisinde ölen, taşınan, Sosyal Güvenceye kavuşan ailelerin dosyaları işlemden kaldırılmış olup yıl sonu itibari ile 488 kayıtlı dosyanın mevcut olduğu , aynı yıl 1081 aileye 90.637,00 YTL’ lik yiyecek yardımı, 488 aileye 488 ton Ayni kömür yardımı,468 öğrenciye 84.299,00YTL ayni eğitim yardım, 6 Kişiye 10.540,00 YTL sağlık yardımı , 104 aileye bir defaya mahsus 17.635,00 YTL nakdi yardım yapılmış olup, Genel toplam olarak 2159 aileye 215.341,00 YTL yardım yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 1994 yılından bu yana çeşitli projeler hazırlanmış ve bu projelerden, arıcılık, süt inekçiliği, koyunculuk, seracılık, bağcılık, halı dokuma, triko, çorap örme, konfeksiyon, süt toplama ve soğutma merkezi kurulması , Güzel Okulum, Üniversiteye hazırlık kursu ve Erozyon kontrolü amaçlı ağaçlandırma ve Çerikli kasabasında 1 kişiye iş kurma projesi çerçevesinde Erkek Kuaförü projesi uygulanmıştır.

Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında yürütülmekte olan Şartlı Nakit Transferi uygulaması ile 81 aileden 124 çocuk Şartlı Nakit Eğitim 58 çocuk Şartlı Nakit Sağlık yardımlarından yararlanmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden gönderilen 1200 adet Gıda paketinden 1200 kişiye ayni yardım olarak dağıtılmıştır.
İlçemiz Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 1986 yılında kurulmuş olup , Kuruluş amacına yönelik faaliyetlerine devam etmektedir.

İlçemizde halen 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun gereğince yeşil kartlı vatandaşların sayısı 884 olup , bu sayının toplam İlçe nüfusuna oranı % 8 dür.

İLÇEMİZDE SAĞLIK

sag_ock.jpg

İlçemiz Merkezinde 50 yataklı ve 2002 yılında hizmete açılan bir İlçe Hastanesi ile İlçe Merkezi, Çerikli, Büyükavşar ve Büyükyağlı Kasabalarında birer Sağlık
Ocağı, İlçemizin konumu itibarıyla Ankara-Samsun ve Ankara -Yozgat yolları üzerinde bulunması nedeniyle de İlçe Merkezi ve Çerikli kasabasında B Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. İlçemize bağlı Halitli, Çongar, Çoğul, Arbişli, Tatlıcak, , Sarıyaka, Dağobası, Bozköy, Hacıobası ,Derekışla ve Gözükızıllı köylerinde Sağlık Evleri bulunmaktadır. Bu Sağlık Evlerinden Halitli , Coğul ve Bozköy ve Dağobası köylerindeki Sağlık evinde birer vekil ebe görev yapmakta olup; Diğer Sağlık evlerinde personel bulunmadığından kapalı durumdadırlar.

İlçemiz Devlet Hastanesinde 1 Başhekim ve Aile Hekimi , ,2 pratisyen Hekim, 1 Röntgen Teknisyeni,3 Laboratuar teknisyeni , 2 Hemşire, 7 Sağlık memuru, 5 Acil Tıp Teknisyeni ,1 Ayniyat Saymanı, 1 Tıbbi Sekreter , 4 Memur , 1 VHKİ, 5 Şoför ve 8 Hizmetli görev yapmaktadır. İlçe Hastanesinde 2 Adet ambulans ve 1 Adet otomobil,Çerikli 112 Acil Hizmetleri İstasyonunda ise 2 Adet Ambulans aracı bulunmaktadır.

İlçemizin Aile Hekimliğine geçmesi nedeniyle Büyükafşar ve Büyükyağlı Sağlık Ocakları kapatılarak bu yerler Sağlık evlerine çevrilmiş olup, sadece Büyükyağlı Sağlık evinde 1 Ebe görev yapmaktadır.
Çerikli 112 Acil Yardım İstasyonu emrinde 2 Acil Tıp Teknisyeni, 2 Sağlık Memuru ve 3 Şöfor görev yapmaktadır.
 
Üst Alt