Kırıkkale Çelebi ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
3ec369e578864318.jpg

Tarihçe

Çelebi ilçesi, tarihi seyri kayıtlarında pek fazla görülmeyen bir beldedir. Kuruluşu ile ilgili pek çok rivayetler olan ilçenin çok eski tarihlere dayanan bir geçmişinin olduğu muhakkaktır.

İlçe etrafında henüz ciddi manada bir kazı çalışması olmamakla birlikte, tesadüfen rastlanan mezarlıklar, bina temelleri, çok eski meyve ağaçları, kale kalıntıları ile çeşme yalakları bunu göstermektedir.

Çelebi, Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma döneminin başlangıcı olarak bilinen Anadolu’nun, fethinin ilk zamanlarında şark’ı Garb’a bağlayan yolların en önemlisi olan Kırşehir-Ankara yolunun birkaç km yakınında bulunan ve karalık olarak bilinen mevkiinden iskan eden köylülerle meskun hale gelmiştir. Genelde ziraatla uğraşan bu insanların kurduğu köyün o günkü yerleri, Çelebi’ nin uzağında bir mezra hükmündedir. Daha sonraları ise Türkmen aşiretinin Haremeyn koluna mensup bir kafile, diğer Türkmen diğer Türkmen kollarında adet olduğu üzere, Çelebi dağının çanağı olarak tarif edilen ve bugün kavas özü olarak da bilinen yere gelerek yerleşmişlerdir. Hayvancılık ve Avcılıkla geçimlerini sağlayan Türkmenler için burası artık ileriye dönük yerleşim yeri olmuştur.

Muhtemel bilgi ve rivayetlere göre merkezi hükümetin kabul ettiği ve kahyalık verdiği birim, Türkmenlerin oturduğu bu günkü Çelebi’ nin yeridir. Hükümet temsilciliğinin verilmesi ve Karalık’ta oturan köylerin yukarı çelebiye bağlanması ile bu iki yerleşim birimi arasında tanışıklıklar, dostluklar, hısım ve akrabalıklar sonucu yavaş yavaş birleşme hareketliliğine girişilmiştir.

Yukarıda Çelebi’ye çıkan köylüler, Karalık’ ta bulunan arazilerini bırakmamış, yakın zamana kadar yazları tarla ve bahçe işlerinin çıktığı zamanlarda giderek ziraatlarına devam etmişlerdir.
Osmanlı Döneminde Çelebi [değiştir]

Osmanlı döneminde Çelebi, köyden büyük, Nahiyeden küçük yerlere verilen (Karye) olarak bilinen Çelebi'li bir şehidin künyesinde yazılı bilgilerde, Konur kazası Çelebi Karyesi olarak geçmektedir.

Yine Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olan eğitim kurumlarından olan Medreseler’den birinin Çelebi’de olduğu, mevcut kalıntılardan anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde Çelebi

19 Mayıs'la başlatılan Anadolu hareketine arka çıkan Çelebi, Atatürk’ün Ankara yolculuğunda, Kırşehir- Ankara yoluna inerek, hazırladıkları büyük bir süvari grubu ile karşılamışlardır. Bu gün İğdebeli-Dörtyol olarak bilinen yerde merkez ve köylerinde gelen büyük ve sevgi dolu kalabalık, Atatürk ve arkadaşlarını orada memnun etmişlerdir. Cumhuriyet'ten sonra başlayan yeni yapılanmada, Çelebi artık karye değil, 18 köyün bağlı olduğu bir nahiyedir. Çelebi’nin ilk nahiye müdürüne kavuşması, 1928 yılındadır. 18 köyün bağlı olması ile önemli bir merkez olan Çelebi’de Salı günleri pazar kurulur, ticari alanda önemli bir rol oynardı.

Daha sonraları müdürlüklerin kaldırılmasından sonra Çelebi’de 1968 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. Belediye teşkilatı, Çelebi’nin şehirleşme yolunda yeni bir ivme kazanmasında önemli bir rol oynamış, artık Çelebi’nin ilçe olma çalışmaları başlatılmıştır. Uzun süren çalışmalar neticesinde 1990 yılında Çelebi, İlçe olan beldeler arasına girmiştir.

Çelebi, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile resmen ilçe olmuştur. İlk ilçe oluşunda Armutlu köyü ile birlikte 16 köyü olan ilçede sonradan yapılan referandumla Armutlu, daha sonra ikinci bir referandumla da [[Müsellim,_Keskin|Müsellim] ve Aşağışeyh köyleri tekrar Keskin ilçesine bağlanmış ve bu gün 13 köyü bulunmaktadır.

İlçede Adalet teşkilatı dışında diğer teşkilatlar kurulmuş, eksikliklerin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal Durum
Yerleşim

İlçe merkezi eski yıllarda gayri muntazam olarak uygulanmaya çalışılmış imar planının izlerini halen taşımaktadır. Belediye tarafından son yıllarda 300 hektarlık ilave imar planı hazırlanmıştır. Mevcut durum itibariyle cadde ve sokaklar dar, ham satıhlı ve düzensizdir. Konut sayısı ve standardı itibariyle köy tipi evler çoğunluktadır. Genellikle kerpiç ve nadiren betonarme yapı malzemesi kullanılmıştır. Ancak bu yapıların %95’i kiremit kaplıdır. İlçede 2009 yılında inşaatına başlanan 96 konutluk TOKİ konut inşaatının 2010 yılında bitirilmesi planlanlanmıştır.

Sosyal Yaşantı

İlçede sosyal hayat fazla gelişmemiştir. İlçe merkezinde 4, Alıcıyeniyapan köyünde bir olmak üzere toplam 5 adet kahvehane bulunmakta, diğer köylerde ise yoktur. Köylerden Halildede, A.Yeniyapan, Karahacılı ve Karayakup köylerinde köy konağı bulunmaktadır.

Geleneksel aile toplantıları, düğün törenleri, bayramlar ve özellikle cenaze merasimlerine katılım ve taziye geleneği göze çarpan başlıca etkinliklerdir.

Sosyal hayatın fazla gelişmemesinde genç nüfusun ilçe dışına, özellikle Ankara’ya göç edip yerleşmiş olması önemli bir etkendir.

İş ve Çalışma Hayatı

Halkın önemli bir bölümü ziraatla uğraşmaktadır. Bölge topraklarının %75'ini ekime elverişli arazinin oluşturması bunda etkendir. Çok nadir olarak yapılmakta olan büyük ve küçük baş hayvancılığın gelişmesi için özellikle 1998 yılından günümüze oldukça önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İlçe sınırları içinde iki adet faal maden ocağı bulunmakta olup bir adet süt ürünleri fabrikası atıl durumdadır.

Nüfus

Çelebi 20.05.1990 tarih ve 20523 resmi gazete yayımlanan Kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. İl merkezine uzaklığı 57 km.dir. İklimi kara iklimine sahiptir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 3333, ilçeye bağlı 13 köyün toplam nüfusu ise 3877’dir.

Çelebi ilçesine 13 adet köy bağlıdır. Belediye sınırları içinde 4 mahallesi bulunmaktadır. İlçeye bağlı bulunan herhangi bir belde yoktur. Kırıkkale'de beldesi olmayan 2 ilçeden birisidir.
 
Üst Alt