Kayseri'de Yetişen Ünlü Şahsiyetler

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Kayseri'de Yetişen Ünlü ŞahsiyetlerSeyyid Burhaneddin (1166-1244)
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hocası olan ve türbesi Kayseri’de bulunan büyük Veli Seyyid Burhaneddin Özbekistan’ın Tirmiz şehrinde doğdu.
Mevlana’nın babası sultanülülema 1231’de ölünce, 1232 yılında Konya’ya giderek babasız ve hocasız kalan Mevlana’yı yetiştirmiştir. Ona yaklaşık dokuz yıl tasavvuf öğretmiştir. Mevlana’nın iyice yetiştiğine kanaat getirdikten sonra Kayseri’ye dönüp dergahını kurmuştur.
Kayseride bulunduğu zamanlar içinde dergahında pek çok insanı irşad eden Seyyid Burhaneddin 1244 yılında burada vefat etmiştir. Türbesi Kayseri’dedir.
Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin “Maarif” adlı Farsça eseri Konya Mevlana Müzesindedir.
Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) (1372-1412)
Büyük mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli 1327 yılında Kayseri’nin akçakaya köyünde doğdu. İlk tahsilini babasından yapan Şeyh Hamid-i Veli tasavvufi bilgisini artırmak amacıyla Şam’a gitti. Daha sonra Bursa’ya yerleşti. Bursa’da büyük bir şeyh olduğunu halktan saklamak için fırıncılık yaptı ve bu yüzden de “Somuncu Baba” olaraka tanındı.
Bursa’dan ayrılıp Kayseri’ye gelen Şeyh Hamid-i Veli Kayseri’de kendisine kapılan Büyük Veli Şeyh Hacı Bayram’ı irşat etti. 1412 yılında Aksaray’da öldü.
Kadı Burhaneddin (1345-1398)
Kayseri’nin yetiştirdiği ünlü devlet adamı ve şairdir. 1345 yılında Kayseri2de doğdu. Öğrenimine Arapça ve Farsça öğrenmekle başladı. 14 yaşında Mısır’a giderek öğrenimine devam etti.
Kahire, Şam ve Halep’te geçirdiği beş yıldan sonra Kayseri’ye dönen Burhanedin, Eratnaoğlu Mehmet Bey tarafından Kayseri kadılığına getirildi. Vezirlik ve naiblik de yapan Kadı Burhaneddin, Mehmet Bey’i bertaraf ederek kendi adına kadı Burhaneddin devletini kurdu. Daha sonra akkoyunlu beylerinden Kara Yölük Osman Bey tarafından öldürüldü. Kadı Burhaneddin büyük bir şairdir. Şiirlerinde Azeri lehçesi kullanan Kadı’nın, çoğunu aruz, bir bölümünü hece ile yazdığı 1500 gazel, 119 tuyuğ, 20 rübai ve müfredi bulunan Türkçe devamının tek yazması Biritish Museum’dadır.
Mimar Sinan (1490-1588)
1490yılınsda kayseri’ye bağlı ağırnas köyünde doğdu. 1512’de devşirme olarak alınıp Acemi Oğlanla Ocağı’ında eğitildi. 1521 Belgrad seferinde önce yeniçeri oldu. Gerek Yavuz sultan selim’in gerekse Kanuni Sultan Süleyman’ın bir çok seferine katıldı. 1536 yılında başmimarlığa getirildi. 35 yıl bu görevde kaldı. Eserlerinin sayısı 364’ü bulmaktadır. 1588’de İstanbul’da öldü.
En çok bilinen eserleri arasında, İstanvul Ayasofya Haseki sultan Hamamı, İstanbul Süleymaniye camii, Edirne sultan selim Camii, İstanbul Süleymaniye Medreseleri, İstanbul sultan süleyan ve Sultan Selim türbeleri sayılabilir.İlimizde ise Kurşunlu Camii, Osmanpaşa Camii, Hacıpaşa Camii, Hüseyin Bey Hamamı Sinan’ın eseridir.
İncili (Çavuş) Baba
Tomarza’ya bağlı eski adı trafişin olan köyde doğdu. Kanuni Döneminde sarayda çalıştı. 1615’te İran’a türk elçisi olarak gitti. Muhasebecidir. Nüktelerinden dolayı “incili” lakabını almıştır.
Aşık Seyrani (1807-1873)
19. yy. yetiştirdiği en güçlü halk ozanlarımızdan biridir. Esas adı Mehmet Tahir’dir. Develi İlçesinin Camii-kebir Mahallesinde doğmuştur. 1839 yılında 40 aşıkla beraber saraya giren Seyrani devlet idaresinde gördüğü bozuklukları vezirden padişaha kadar ağır bir dille hicvettiği için İstanbul’u terkederek Halep’e kaçmıştır.
1873 yılında Develi’de öldü.
Dadaloğlu
19.yy halk ozanlarındandır. Avşar boylarındandır. Toros yaylalarından Kayseri’ye gelerek Tomarza, Pınarbaşı, Sarız ilçe ve köylerine yerleştirilen Avşarlar içinde bulunmuştur. Asıl adı Veli’dir. Aşiretine vurgun, kahraman bir ozan olan Dadaloğlu koşma, koçaklama ve güzellemeleriyle birçok
 
Üst Alt